Pikaopas opettajalle

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Huom. Jos käytät Moodlen aiempaa versiota ks. Pikaopas opettajalle Moodle 3.x.

Pikaopas esittelee Moodlen ominaisuuksia opettajan roolissa toimiville.

Opettaja vastaa yleensä oman kurssinsa rakentamisesta Moodleen, hallinnoi opiskelijoiden lisäämistä kurssille sekä kurssialueen asetuksia ja muotoa.

Navigointi Moodlessa

Katso

Kurssin perustaminen

Kurssi on Moodlessa työtila, jonne opettaja voi lisätä materiaaleja ja toimintoja opiskelijoilleen. Opettajalla voi olla useita kursseja. Kurssilla voi myös olla useampia opettajia ja opiskelijaryhmiä. Ks. esimerkki kurssialueesta: What is a course?.

Opettaja ei yleensä voi itse perustaa uutta kurssia. Ks. tarkemmin Perusta uusi kurssialue. Kurssien perustamiseen saat ohjeita oman organisaatiosi Moodle-tuesta.

Tuen yhteystiedot ja organisaation ohjeet löytyvät yleensä Moodlen etusivulta.

Esimerkki Moodlen etusivusta (versio 4.1)

Kurssisivun jäsentely ja rakenne

Voit jäsennellä kurssin sisällön eri tavoin. Tyypillisesti kurssi on rakennettu kurssin aikataulun tai teemojen mukaan. Esimerkiksi ensimmäisessä osiossa/aiheessa on ensimmäistä luentokertaa koskeva sisältö esimerkiksi tehtävät ja opettajan diat. Aikataulua mukaileva rakenne on usein selkein ja helpoin rakennettava.

Opettaja voi näyttää kaikki kurssin osiot/aiheet heti tai tuoda ne näkyviin yksitellen, vaikka ajastetusti.

Ks. tarkemmin:

Kurssin sisältö: Aineistot ja Aktiviteetit

Aineistot

Moodlessa opettajan lisäämiä materiaaleja kutsutaan aineistoiksi. Aineistoina voit lisätä mm. ohjetekstiä, linkkejä ja tiedostoja. Näppärimpiä aineistotyyppejä on Sivu, jolla voit tuottaa sisältöä suoraan Moodleen.

Aktiviteetit

Moodlessa on monipuoliset työkalut, joiden avulla voit aktivoida opiskelijaa ja samalla tukea häntä oppimisessa. Oppiminen on usein tehokkaampaa, kun opiskelijat pääsevät itse tuottamaan materiaaleja sekä vuorovaikutukseen toistensa ja opettajan kanssa.

Aktiviteetit ovat työkaluja, joissa opiskelija tekee jotain. Tarjolla on mm. verkkokeskustelu, tehtävän palautustila, monivalintatentti, vertais- ja itsearviointityökalut. Ilman aktiviteetteja opiskelija ei voi toimia kurssilla muussa kuin aineistojen lukijan roolissa.

Opettaja valitsee kurssilleen sopivimmat aktiviteetit, mutta kurssialueilla on jo valmiina yksi aktiviteetti Uutiset, joka on tarkoitettu opettajan tiedotuksille. Se ei ole keskustelualue, sillä opiskelijat eivät voi vastata Uutiset-alueen viesteihin. Uutiset-alueen viestit lähtevät aina myös opiskelijoiden sähköposteihin.

Opettajan työkalut

Opettajan työkaluilla lisätään kurssille aineistot, tehtäväpalautustilat yms. aktiviteetit opiskelijoille ja muokataan/päivitetään kurssialuelta.

Saat opettajan muokkaustyökalut näkyviin klikkaamalla oikeassa yläreunassa näkyvää Muokkaustila-kytkintä M401muokkaustila.png.

Kun muokkaustila on päällä, opettaja näkee

 • M401muokkaa.png Muokkaa-valikon (3 pistettä), joka on jokaisen aiheen, aktiviteetin ja aineiston perässä
 • M401lisaa aktiviteetti.png toiminnon Lisää aktiviteetti tai aineisto
 • M401lisaa lohko.png -toiminnon oikealla
 • Boost kyna.PNG kynäsymbolin otsikoiden yms. perässä, jolla voi muokata osioiden, aineistojen ja aktiviteettien nimiä
 • Boost siirrin.PNG risti-symbolin, jolla voit siirrellä ja järjestellä kurssin sisältöä.

Sisällön lisääminen

Jos haluat käyttää kurssisi pohjana jo olemassa olevan Moodle-kurssisi sisältöjä, käytä Tuo-toimintoa jolla voit kopioida kokonaisia kursseja. Katso video Tuo-toiminto.

Jos luot uutta sisältöä, näin lisäät aineiston tai aktiviteetin:

 • Laita muokkaustila päälle kurssisivun oikeasta yläkulmasta. M401muokkaustila2.png Samasta kohdasta saat muokkaustilan myös pois päältä.
 • Saat näkyviin aktiviteettivalitsimen: M401lisaa aktiviteetti.png.
 • Valitse aineisto tai aktiviteetti, jonka haluat lisätä. Jos haluat aineisto- tai aktiviteettityypistä lisätietoja, klikkaa pienestä i-kirjaimesta.
Aktiviteetin/aineiston lisääminen
 • Valitsemastasi aineistosta/aktiviteetista riippuen tulee esille erilaiset asetukset ja vaadittavat tiedot.

Tekstieditori löytyy lähes kaikista Moodlen aineistoista ja aktiviteeteista. Tehtävien, tenttien jne. ohjeistus kannattaakin kirjoittaa aktiviteetin kuvaus-kenttään. Ks. video: Adding and editing text

Ks. tarkemmin:

Opiskelijoiden lisääminen kurssille

Opiskelijalla tulee olla organisaation käyttölupa/käyttäjätunnus ennenkuin hänelle voidaan antaa pääsy kurssille.

Osallistujat voidaan lisätä useammalla tavalla. Tavat riippuvat organisaation Moodle-ylläpidon asetuksista.

Tässä kaksi tyypillistä tapaa:

1) Itserekisteröityminen: Ohjaa opiskelijat rekisteröitymään itse Moodle-kurssillesi:

 • Avaa Kurssin Osallistujat-välilehti. Välilehdet näkyvät yleensä Kurssin nimen alapuolella.
 • Valitse vasemman yläreunan nuolivalikosta "Osallistujien lisäämistavat". M401osallistujat3.png
 • Valitse nyt avautuvan listan kohdasta Itserekisteröityminen (Opiskelija) ratas-symboli. Rattaan vieressä oleva avoin silmäsymboli kertoo itserekisteröinnin olevan käytössä. (Jos silmä on kiinni, klikkaa sitä kerran ennen kuin avaat ratas-symbolin takaa avautuvat asetukset.) M401osallistujat2.png
 • Lisää Kurssiavain, jonka opiskelijat tarvitsevat kirjautuessaan kurssille ensimmäisen kerran. Kurssiavain on "salasana", jota kannattaa käyttää jos kurssille pääsee vain tietyt opiskelijat.
 • Tallenna muutokset.
Salli uudet rekisteröitymiset, lisää kurssiavain ja tallenna.
 • Tallentamisen jälkeen olet jälleen sivulla Osallistujien lisäämistavat:
Ota itserekisteröityminen käyttöön silmä-ikonista.
 • Toimita Moodlen osoite ja kurssiavain opiskelijoille.

2) Yksitellen lisääminen: Opettaja voi lisätä opiskelijoita myös käsin Osallistujat-välilehdeltä valitsemalla "Lisää osallistujia".

Em. tapojen saatavuus riippuu organisaatiokohtaisista Moodlen asetuksista.

Ks. videot:

Tarkemmat ohjeet:

Arvioinnit Moodle-kurssilla

Jokaisella kurssilla on oma Arviointinäkymänsä eli arviointikirja, johon tallentuu opettajan arvioinnit (pisteet, arvosana, palaute) aktiviteeteista. Kun arvioinnit otetaan käyttöön ko. aktiviteetin asetuksista, aktiviteetti ilmaantuu automaattisesti arviointikirjaan.

Esimerkki arviointinäkymästä

Kun kurssin arvosana muodostuu useamman tehtävän arvosanoista (esim. essee ja tentti), voi arviointikirjan asetuksia säätämällä kokonaisarvosanan laskemista automatisoida.

Opiskelijoiden edistymisen seuraaminen

Voit asettaa aktiviteetin suorittamiselle ehtoja, jos Suoritusten seuranta on otettu käyttöön Kurssin asetuksista. Avaa Kurssin yläreunasta Asetukset ja valitse kohta "Suoritusten seuranta". Valitse kohtaan "Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön": Kyllä. Voit yhdistää suoritusten seurannan kurssin edistymisen seurantaan niin, että kurssi merkitään suoritetuksi, kun seurantaan mukaan otetut aktiviteetit on suoritettu ja/tai arvosanat annettu.

M401suoritustenseuranta.png

Kun seuranta on päällä ja kriteerit on määritelty kuhunkin aineistoon/aktiviteettiin, näkyy kunkin aineiston/aktiviteetin yhteydessä suoritusehdot ja päivämäärät. Ehdot ja päivämäärät saa näkyviin myös kurssin etusovulle kurssin asetuksista ks. Suoritusten seuranta: Edistymisen seurannan näkymä. Asetuksista riippuen opiskelija voi itse merkitä aktiviteetin suoritetuksi klikkaamalla Merkitse tehdyksi -painiketta tai merkintä tulee automaattisesti, kun opiskelija on täyttänyt opettajan asettamat ehdot. Ks. tarkemmin Suoritusten seuranta.

Voit antaa opiskelijoillesi motivaatioksi ja osoitukseksi edistymisestä osaamismerkkejä joko manuaalisesti tai perustuen automaattisiin edistymisen kriteereihin. Huomaa että osaamismerkit eivät välttämättä ole käytössä organisaatiosi Moodlessa.

Pääsyn rajoittaminen ja piilotus

Halutessasi voit rajoittaa pääsyä aktiviteettiin/aineistoon perustuen mm. päivämäärään, aiemman tehtävän suoritukseen, arvosanaan tai ryhmän jäsenyyteen. Jos Rajoita pääsy ei ole käytössä organisaationne Moodlessa, ota yhteys Moodle-ylläpitoonne.

Esimerkkejä pääsyn rajoittamisesta.

Voit myös piilottaa aktiviteetteja, aineistoja tai kurssin osioita:

 1. Laita muokkaustila päälle.
 2. Klikkaa aineiston/aktiviteetin perässä olevaa Muokkaa-valikkoa (3 pistettä) M401muokkaa.png.
 3. Valitse Piilota.

Kurssin avaaminen

Kurssialue on yleensä piilotettu opiskelijoilta, joten opettajan pitää avata/julkaista alue opiskelijoille. Vasta avaamisen jälkeen opiskelijat voivat itserekisteröityä kurssille.

Kun olet valmis avaamaan kurssin opiskelijoille:

 • Valitse Kurssin Asetukset-valikosta kohta Yleiset.
 • Valitse kohdasta "Kurssin näkyvyys" Näytä.
 • Määrittele kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärä vastaamaan kurssisi ajankohtaa. Huom. Oikeat päivämäärät auttavat kurssin löytymistä Katsaus kursseistani -sivulta.
 • Valitse lopuksi "Tallenna ja näytä".

Kurssin sulkeminen

Kurssin asetuksiin määritellään kurssin päättymispäivä, jotta kurssi siirtyy Omat kurssini -sivulla Päättyneisiin kursseihin.

Kun kurssialueella toiminta on päättynyt, eikä opiskelijoiden tarvitse kurssille enää päästä, voit sulkea kurssin kokonaan kurssin asetuksista. "Kurssin näkyvyys" muutetaan kohtaan Piilota ja Tallennetaan muutokset. Tämän jälkeen kurssialue ei enää näy opiskelijoiden Omat kurssini -sivulla laisinkaan, mutta opettaja pääsee kurssille edelleen.

Jos kurssialue halutaan poistaa kokonaan, on käännyttävä oman organisaation Moodle-tuen puoleen. Opettajalla ei ole oikeuksia poistaa Moodlesta kokonaisia kursseja.

Monella organisaatiolla on Moodlessa myös automaattinen poistoprosessi, kuten esimerkiksi Helsingin yliopistossa. Katso oman organisaatiosi ohjeet.

Usein kysytyt kysymykset Moodlesta

Katso usein kysyttyjä kysymyksiä UKK-sivuilta.