Arvioinnit

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Yleistä

Kaikki opiskelijoiden arvosanat löytyvät kurssin arviointikirjasta, joka löytyy välilehdeltä "Arvioinnit". M401arvioinnit2.png

Katso yleisesittely:

Gradebook in Moodle:

Katso englanninkielisiltä videoilta uutuudet:


Arvioinnit (arviointikirja) on opettajan työkalu arviointien hallinnointiin Moodlessa. Arvioinnit kokoaa yhteen kurssin aktiviteetit, joissa on arviointi käytössä. Ks. tarkemmin aktiviteetit ja Arvioinnit-näkymä.

Opiskelija näkee Arvioinnit-sivulta vain omat arviointinsa ja saamaansa palautteen (jos opettaja ei ole piilottanut niitä).

Opettajan Arvioinnit-näkymä sisältää useita välilehtiä, joista tässä esitellään keskeisimmät. Ks. myös Arvioinnin pikaopas.

M401arviointikirja1.png

Arvioijan raportti

Arvioinnit-välilehti kokoaa koko kurssin arvioinnit arviointikirjaksi. Näkymässä opettaja voi tarkastella ja myös tarvittaessa muokata arvosanoja ja kommentteja.

Arvioijan raportti-sivulla voi tarkastella opiskelijoiden saamia arvosanoja taulukkolaskentaohjelmatyyppisessä käyttöliittymässä. Arvosanoja pääsee muokkaamaan, kun vaihtaa näkymän muokkaustilaan oikean ylänurkan painikkeesta. Soluihin voi tällöin myös syöttää suoraan uuden arvosanan (huom. näin toimimalla arvosana on ns. ylitetty, eikä sitä voi enää ko. aktiviteetin kautta vaihtaa).

Myös sanallista palautetta voi kirjoittaa muokkaustilassa. Muokatut palautteet ja arvosanat astuvat voimaan, kun on klikannut sivun alareunan Päivitä-painiketta. Jos muokkaat arvosanoja arvioinneissa, et voi enää vaihtaa arvosanaa tai antaa palautetta aktiviteetin kautta! Arvioinnin antaminen arviointikirjassa siis lukitsee arvioinnin aktiviteetin arviointitoimintojen puolella. Arvosanoja kannattaa muokata Näkymä-välilehdellä vasta, kun pääosa arvioinnista on tehty, tai jos aikoo tehdä kaiken arvostelun Näkymä-välilehdellä.

 • Arvioijan raportti -sivulla voi tarkastella opiskelijoiden saamia arvosanoja taulukkomuodossa.
 • Arvosanahistoria-sivulla voi selata arvosanoja eri käyttäjille
 • Tavoitteiden raportti -sivulla pääsee tarkastelemaan yhteenvetoja oppimistavoitteista.
 • Arvioinnin muuttaminen -sivulla voi selata yksittäisten aktiviteettien tietoja
 • Käyttäjän raportti -sivulla voi selata käyttäjien arvosanoja valitsemalla kaikki käyttäjät tai yhden käyttäjän

Arviointikirjan asetukset

Asetuksissa pystyy määrittelemään arviointikirjan asetuksia. Arviointisarakkeita voi lisätä yläreunan Lisää arviointikohde -painikkeella.

Arviointikohteita voi ryhmitellä kategorioihin lisäämällä kurssialueelle kategorioita yläreunan painikkeen avulla Lisää tavoitesarake -painike lisää arviointeihin sarakkeen, joka on linkitetty olemassa olevaan oppimistavoitteeseen.

Siirrä (nuoli ylös ja alas lomittain) -toiminnolla pystyy siirtämään kohteita tai kategorioita haluttuun paikkaan.

Toiminnot-sarakkeesta kohdasta muokkaa pääset arviointikohteen asetuksiin, jossa voi mm. säätää arvosanan painotuskerrointa ja arviointityyppiä. Piilota-ikoni ei tässä yhteydessä piilota itse aktiviteettia opiskelijoilta, vaan ainoastaan sen arvosanan.

Asteikot

Jos Moodlen tarjoamat oletusasteikot eivät riitä, voi uusia asteikkoja luoda itse Asteikot-näkymässä, "Lisää uusi asteikko" -painikkeesta. Asteikko-kenttään syötetään oman asteikon mahdolliset arvot matalimmasta korkeimpaan pilkuilla eroteltuina, esimerkiksi näin: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa mieltä.

Asteikko voi Moodlessa olla myös yksiportainen esimerkiksi "Tykkää" tai "Erityisen hyvä kommentti", jos esimerkiksi keskustelualueella halutaan hyödyntää tykkäystyyppistä vertaisarviointia. Tällöin muista myös antaa opiskelijoillesi oikeus arvioida toistensa viestejä.

Useimmissa tapauksissa kannattaa hyödyntää Moodlen ja oman organisaatiosi tarjoamia vakioasteikoita, sillä itse luodut asteikot voivat toimia arvaamattomasti Arvionnit-näkymässä laskettaessa kurssin loppuarvosanaa. Lisätyötä aiheuttaa usein myös se, jos eri tehtävissä käytetään erilaisia asteikoita. Tällöin ole erityisen huolellinen loppuarvosanan ja arvioinnin näytön kanssa ennenkuin julkaiset arvioinnit opiskelijoille.

Jos opettaja haluaa luoda ns. nominaaliasteikon (esim. "Mielenkiintoinen, epäolennainen, näkemyksellinen"), tulee huomioida että Moodle käsittelee kaikkia asteikkoja suhdeasteikkoina. Tässä esimerkissä arvostelematon suoritus saisi Moodlen logiikalla arvon 0, "mielenkiintoinen" saisi arvon 1, "epäolennainen" arvon 2, ja "näkemyksellinen" arvon 3.

Omia asteikkoja kannattaa siis luoda ainoastaan silloin, jos niistä ei oletuksena lasketa tilastollisia tunnuslukuja kuten keskiarvoa. Omat asteikot ovat hyödyllisimmillään käytettäessä niitä yhdessä tavoitteiden kanssa. Arviointimahdollisuudet -sivulla on lisäohjeita asteikon valintaan yksittäisissä aktiviteeteissa.

Tavoitteet

Tavoitteet (tai oppimistavoitteet) ovat kuvauksia siitä, mitä opiskelijan opetetaan tietävän tai pystymään tekemään saatuaan loppuun jonkin aktiviteetin tai koko kurssiin. Yksittäinen aktiviteetti saattaa olla osa useampaa oppimistavoitetta, ja aktiviteetin suorituksen voi arvostella erikseen jokaisen tavoitteen näkökulmasta. Arviointien kannalta tavoitteet ovat kuin mitkä tahansa muutkin arvosanat, paitsi että ne voidaan kytkeä osaksi useampaa aktiviteettia. Samanlainen tavoitesarake voi siis esiintyä arvioinneissa useampaan kertaan. Kun aktiviteetteja arvostellaan, se tulisi arvostella erikseen aktiviteettina, sekä jokaisen oppimistavoitteen näkökulmasta erikseen.

Tavoitteet/Muokkaa tavoitteita -näkymästä voidaan kurssille luoda uusia tavoitteita. Tavoitteen luominen tapahtuu samantyyppisesti kuin asteikon lisääminen. Jokaisella tavoitteella tulee olla oma asteikkonsa, ja tämä asteikko ei voi olla numeroasteikko. Saattaa olla siis järkevää luoda oma tavoitteen saavuttamista hyvin kuvaava asteikko. Tavoitteet kytketään aktiviteetteihin aktiviteettien omalla asetussivulla.

Arviointiasteikon arvosanat

Moodlessa voi antaa arvosanoille myös numeerisen tai sanallisen kuvauksen. Järjestelmän oletuskuvaukset tulevat amerikkalaisesta koulujärjestelmästä (kirjaimet A-F), mutta tilalle voi vaihtaa esimerkiksi Erinomainen-Hylätty- asteikon kuvaukset. Välilehden Arviointiasteikon arvosanat alta löytyvällä asetussivulla "Muokkaa" voi prosenttirajoja ja kuvauksia muuttaa haluamikseen. Alla olevassa esimerkissä kirjainarvosanat on vaihdettu vastaamaan 0-5 asteikkoa niin, että alle puolet pisteistä saaneiden tulos hylätään kokonaan (=0).

Arviointiasteikon asetuksia voidaan hyödyntää myös mm. tentti-aktiviteetin arviointiasteikon skaalaamisessa halutunlaiseksi (esim. opiskelijan pitää saada arviointimaksimista 50 % oikein, jotta tentti on läpäisty; 50-60 % pisteistä, jotta arvosana on 1 jne. Ks. ao. kuva).

m28 arvioinnit kirjaimet.png

Sanalliset kuvaukset kytketään päälle halutuissa arvosanasarakkeissa menemällä Arviointikirjan asetukset-näkymään, valitsemalla siellä haluamansa arviointikohteen kohdalla "Muokkaa" ja "Muokkaa asetuksia" ja vaihtamalla kohdan "Arvioinnin näyttö" arvoksi jonkun Arviointiasteikko-vaihtoehdon.

M401muokkaa asetuksia.png

Esimerkiksi "Arviointiasteikko (todellinen)" näyttäisi arviointikohteen kohdalla ensin arvosanan sanallisen kuvauksen ja tämän perässä suluissa numeroarvosanan.

Arvioinnin naytto.jpg

Tuo

Tuo-toiminnolla voi ladata arviointitietoja Moodleen esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmasta. Tiedoston tulee kuitenkin olla täsmälleen oikeassa muodossa, jotta tuonti onnistuu. Tavallisimmin Tuo-toimintoa käytetään tiedoston kanssa, joka on ensin ladattu Moodlesta Vie-toiminnolla ja muokattu taulukkolaskentaohjelmassa. Tuo-toiminto on tarkoitettu vain kokeneille käyttäjille. Ks. lisätietoja Moodlen englanninkielisestä dokumentaatiosta.

Vie

Vie-toiminnolla voit ladata kurssin arvosanat tiedostoksi esimerkiksi opintosuoritusten rekisteröintiä ja arkistointia varten. Näin saat kurssin arvosanan esim. Excel-tiedostoksi:

 1. Mene Moodle-alueella navigaatiovalikon kohtaan Arvioinnit.
 2. Valitse välilehti Vie & Excel-taulukko.
 3. Valitse arviointikohteet, jotka haluat Exceliin. Huom. Jos kurssilla on käytössä arviointiasteikko: kohdassa Vientitiedoston asetukset valitse Arviointiasteikon arvosana.
 4. Lataa.

Huomaa

 1. Työpaja -aktiviteetista arviointikirjaan ja siten Exceliin päätyvät vain kunkin opiskelijan saamat loppuarvosanat määrittelemäsi laskutoimituksen (esim. keskiarvo) perusteella, ei siis jokainen saatu arvosana. Ainoa paikka, josta voit tarkastella kaikkia annettuja arvosanoja, on Työpaja-aktiviteetin oma arvosananäkymä. Sieltä voit tarvittaessa leikkaa-liimaamalla tuoda arvosanat Exceliin.
 2. Jos käytät laskukaavoja loppuarvosanan laskemiseen, tarkista ennen vientiä, että laskukaava toimii haluamallasi tavalla! Jos kaavassa on ristikkomerkkejä (##), kaava on rikki. Korjaa ensin kaava ja vie arvioinnit vasta sitten: poista kaavasta risuaidat ja niiden välinen teksti (esim. ##gi122344455##) ja tallenna kaava.

Kurssiyhteenvedon laskeminen kaavalla

Arviointikirjan kurssiyhteenvedon laskentatapaa voidaan tarvittaessa muokata monipuolisilla matemaattisilla kaavoilla. Kattavat ohjeet englannin kielellä: https://docs.moodle.org/en/Grade_calculations. Ks. myös suomenkieliset ohjeet (päivittämättä).

Kaavan syöttö:

 1. Klikkaa Arvioinnit (vasemmalla) ja valitse välilehdet Asetukset ja Arviointikirjan asetukset.
 2. Klikkaa Kurssiyhteenveto-kohdasta Muokkaa > Muokkaa laskentatapaa. Pääset kaavansyöttönäkymään.
 3. Kirjoita kaava Laskentatapa-kenttään:
 • Aloita kaava aina yhtäkuin -merkillä (=)
 • Kirjoita haluttu kaava numeroin, aritmeettisilla operaattoreilla, matemaattisilla funktioilla ja arviointikohteen id-tunnuksella. Esim. =average()
 • Laita arviointikohteen id-tunnus tuplahakasulkeisiin, esim. =[[item1]] + [[item2]] (ilman välilyöntejä)
 • Erottele kukin funktio tai funktion sisäinen osa (esim. tunnisteet) puolipilkulla (muu kuin englanti kielenä) tai pilkulla (kielenä englanti) tai laskentamerkillä (+-/*) esim. =average( [[item1]] , [[item2]]) + [[item3]]) (ilman välilyöntejä)

4. Tallenna kaava Tallenna muutokset -painikkeella.

Alhaalla esimerkki kaavankäyttötarpeesta.

Ehdosta riippuva kurssiyhteenvedon arvosana

Ehto voi olla mikä tahansa pistemäärä mistä tahansa aktiviteetista. Seuraavassa esimerkissä ehtona on länsäolo kaikilla oppitunneilla, joka tarkoittaa tässä esimerkissä 5/5 pistettä läsnäoloaktiviteetista. Tarkemmin kuvailtuna tällä tarkoitetaan ”Jos läsnäolosta saadut pisteet ovat 5 tai enemmän, laske läsnäolon, tentin ja tehtävän pisteet yhteen kurssiyhteenvetoon. Jos läsnäolosta saadut pisteet ovat vähemmän kuin 5, näytä kurssiyhteenvedossa 0.”

Esimerkissä käytetty kaava:

Suomi (fi) / Finlandssvenska (sv_fi):

=if([[läsnäolo]]>=5; [[läsnäolo]]+[[tentti1]]+[[tehtävä1]]; 0)

English (en):

=if([[läsnäolo]]>=5, [[läsnäolo]]+[[tentti1]]+[[tehtävä1]], 0)

Huomioithan, että päällä oleva kieliasetuksesi määrittelee kaavassa käytettävän erottimen (”;” tai ”,”).


1. Mene arviointikirjan asetukset sivulle ja valitse kurssiyhteenvedon kohdalta ”Muokkaa” -> ”Muokkaa laskentatapaa”

muokkaa laskentatapaa.jpg

2. Lisää ensiksi laskennassa käytettävät tunnisteet. Tunniste voi olla mikä tahansa helposti tunnistettava nimi tai lyhenne.

Huomioithan, että tunnisteita ei voi vaihtaa lisäämisen jälkeen.

tunnisteet.jpg

3. Tämän jälkeen voit käyttää määrittelemisiä tunnisteita laskentakaavassa.

arviointikohde.jpg

Katso myös

Usein kysyttyjä kysymyksiä arvioinnista

Arviointien UKK
Miksi arviointikirjan laskukaavat eivät toimi?
Miten piilotan kurssin loppuarvosanan opiskelijoilta?
Miksi en saa ladattua tiedostoa Moodleen?
Miten lasken kurssin loppuarvosanan?
Miten omat asteikot toimivat?
Miksi arviointikirjan vienti Exceliin tekee tyhjän tiedoston?
Miten arvioin wikiin tehdyt tuotokset ja annan niistä palautetta?