Arviointimahdollisuudet Moodlessa

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Palautteenanto ja arviointi

Monissa Moodlen aktiviteeissa on arviointityökalut kuten Tehtävässä, Tentissä, Sanastossa, Työpajassa, Oppitunnissa ja Tietokannassa. Tarvittaessa opettaja voi lisätä ns. arviointikirjaan (kohta Arvioinnit navigaatiovalikossa) uusia arviointikohteita.

Vertaisarvioinnissa käytetään tyypillisesti Työpaja- ja Keskustelu-aktiviteetteja. Työpajalla voidaan myös tehdä itsearviointeja.

Moodlessa palautteella viitataan opettajan opiskelijalle/opiskelijaryhmälle antama sanallisiin, vapaamuotoisiin kommentteihin. Arviointi taas on laadulliseen tai numeeriseen asteikkoon perustuvaa arviointia, joka voi vaikuttaa kurssiarvosanaan.

Opiskelijoiden suorituksia voi arvioida monella tavalla. Suurin osa Moodlen aktiviteeteista on linkitetty suoraan Moodlen arviointikirjaan, joka on eräänlainen opintokirja. Arvioijan raportissa (Ylläpito/Arvioinnit) on esitetty eri aktiviteeteista saadut arvioinnit jokaisen opiskelijan osalta:

M401arviointikirja2.png

Arviointitoiminnoilla voi

  • antaa opiskelijoille arvioinnin ja palautetta sekä lähettää ilmoituksen arvioinnista sähköpostitse
  • laskea opiskelijoille väliarvosanoja tai koko kurssin loppuarvosanan
  • julkaista arvioinnit ja palautteet opiskelijalle.

Arviointi yksittäisissä aktiviteeteissa

Arviointi on kytketty oletusarvoisesti päälle osassa aktiviteeteista, kuten tehtävissä ja tenteissä, ja osassa se täytyy taas kytkeä päälle, kuten keskustelualueissa ja työpajassa. Arvioinnin voi kytkeä päälle aktiviteetin luonnin yhteydessä tai myöhemmin muokkaamalla aktiviteetin asetuksia.

M401arvioinnit3.png

Kytkettäessä arviointi päälle on myös valittava joko maksimipisteet tai arviointiasteikko. Jos esimerkiksi käytetään yliopiston standardia 0-5 arvosteluasteikkoa, valitaan pudotusvalikosta Pisteet ja Maksimiarvosana = 5. Lisäksi valittavissa on laadullisia asteikkoja kuten "Täydennettävä, Hyväksytty" ja "Hylätty, Hyväksytty". Opettaja voi myös luoda itse asteikkoja. Opettaja voi valita myös "Ei arviointia", jolloin opettaja ei arvioi tehtävää.

Aina kun opettaja luo uuden aktiviteetin, jossa on arviointi käytössä, Arvioinnit-näkymään tulee automaattisesti uusi sarake.

Arvioinnin antaminen

Kun opiskelijat ovat palauttaneet arvioitavat tehtävänsä, opettaja pääsee arvioimaan töitä. Ks. ohjeet arviointiin tehtävien arvioinnin ohjeesta.

Arvioinnin & palautteen näkyminen opiskelijalle

Missä opiskelija näkee omat arvointinsa ja palautteensa?

Kurssialueen arviointien yhteenveto

Arvioinnit-näkymään pääsee ylhäältä kurssin navigaatiovalikosta (ks.kuva kohdassa Palautteenanto ja arviointi). Myös opiskelijat pääsevät omiin arviointeihinsa, jos opettaja ei ole niitä piilottanut. Opettajalle Arvioinnit tarjoavat yhteenvedon kurssiarvostelusta sekä mahdollisuuden muokata kurssin pisteytyksiä esim. omia arvosanapainotuksia, arvosteluasteikkoja tai -kaavoja laatimalla. Arvioinnit-näkymää käsitellään tarkemmin omalla ohjesivullaan