Kurssin osiot

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tätä sivua ollaan päivittämässä ja se on vielä keskeneräinen, katso tarvittaessa englanninkielinen dokumentaatio tai Moodlen 3-version ohjeet.


Kurssiformaatti

Kurssin asetuksissa voit määrittää kurssiformaatin eli kurssin kaikkien osioiden muodon. Esitystapa määräytyy kurssin käyttötavasta ja vuorovaikutteisuudesta. Moodlessa on kolme eri osiotyyppiä:

  • Aiheet (oletus, yleisimmin käytetty)
  • Viikot
  • Keskustelu

Aiheet

Moodlessa kurssialueen sisältö voidaan järjestellä osioihin ts. aiheisiin (keskipalsta). Aiheita voidaan käyttää kurssin "otsikoina" esim. siten, että aiheet määritellään kurssin tavoitteiden mukaisesti ja niihin liitetään tarvittavat aktiviteetit ja toiminnot.

Aiheiden muokkaus

Kaikkien aiheiden pääsyyn voi tehdä rajoituksia samalla tavalla kuin aineistoihin tai aktiviteetteihin. Tällöin pääsyrajoitukset koskevat kaikkia aiheessa olevia sisältöjä.

Muokkaustilan ollessa päällä

  • aiheen perässä näkyy Muokkaa-valikko, josta voit korostaa, piilottaa opiskelijoilta tai poistaa aiheen.
  • aiheiden määrää voi lisätä sivun alareunasta Lisää aiheita -nappulalla.
  • aiheita voi siirtää kurssialueen sisällä uuteen järjestykseen (neljä ristikkäistä nuolta)
  • aiheen otsikkoa voidaan muuttaa kynäikonia klikkaamalla, jolloin se päivittyy myös navigointivalikkoon.

Aiheidenmuokkaus.png

Viikot

Kurssi muodostuu peräkkäisistä viikoista, jossa on selkeä alkamis- ja loppumispäivämäärä. Päivämäärät määritellään asetuksissa ja viikot muodostuvat automaattisesti. Asetuksissa on tärkeää määritellä onko viikon ensimmäinen päivä sunnuntai vai maanantai. Perusasetuksissa se on sunnuntai.

Kurssi muodostuu viikoittain etenevistä aktiviteeteista, joilla voi olla rajattu aukioloaika. Meneillään oleva viikko on korostettuna. Kurssin asetuksissa määritellään viikkojen lukumääräksi 1-52 ja kurssin alkupäivämäärä. Tästä päivämäärästä eteenpäin viikot päivätään automaattisesti ja menossa oleva viikko korostetaan sinisellä taustavärillä.

Keskustelu

Kurssi voidaan kurssiasetuksissa määritellä myös keskustelumuodoksi, jolloin kurssin toiminta rajoittuu keskustelufoorumiin. Tällainen muoto soveltuu hyvin, kun kurssi on perustettu ilmoitustauluksi, tukipalveluksi tai esim. jonkun rajatun aiheen keskusteluun.

Asetukset

Piilotetut osiot -valikko

Tämä vaihtoehto määrittää, miten piilotetut osiot kurssillasi näkyvät opiskelijoille.

Oletuksena näytettään pieni alue (supistetussa muodossa, yleensä harmaana) viittauksena siitä missä piilotettu osio on, vaikka opiskelijat eivät silti näe piilotettuja toimintoja ja tekstejä. Tämä on erityisen käytännöllistä viikoittaisessa muodossa, jolloin viikot joilla ei ole luentoja, ovat tyhjiä.

Osiot voivat olla myös kokonaan piilotettuja, jolloin opiskelijat eivät näe, että osioita kurssista on piilotettuina.

Kurssiformaatti.png

Kurssialueen sisällön taitto sivuille

Tällä asetuksella määrittelet, näkyykö kurssi kokonaisuudessaan yhdellä sivulla vai näytetäänkö vain yksi osio kerrallaan. Suositeltavaa on jakaa sisältö usealle sivulle, jolloin etusivu ei kuormitu liikaa. Tämä on erityisen käytännöllistä, jos Moodlea selataan paljon mobiililaitteilla.