Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

RSS feeds

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

RSS (really simple syndication) feeds in Moodle enable people to stay up to date with forum posts, glossary entries and other events within Moodle.

A Remote RSS feeds block enables RSS feeds (either from within Moodle or from an external site) to be displayed on pages in Moodle.

See also