Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Comments

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

A comments block can be added to any page in Moodle, enabling users to easily add comments. A similar interface enables comments to be added to glossary, database activity and blog entries. The comments interface uses AJAX so that comments are added instantly without needing a page refresh.

Comments block.png

Enabling comments

Comments can be disabled/enabled by an administrator in Settings > Site administration > Advanced features.

Blog comments

Blog comments are enabled by default. The feature may be disabled in Site administration > Appearance > Blog.

Comments report

A list of all comments added may be found in Site administration > Reports > Comments.

Commentsreport.png

Comments capabilities

See also