Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Comments block

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

The comments block can be added to any page to allow users to add comments.

Comments block.png

Site administration settings

The number of comments displayed may be set by a site administrator in Settings > Site administration > Front Page > Front Page settings.

Comments may be turned off on the site by a site administrator via Settings>Advanced Features.

NOTE: A site administrator can also check which comments have been made (and delete inappropriate ones) via Settings>Site administration>Reports>Comments