Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Login block

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

The Login block provides logged out users an in-site area to enter their Username and Password and login, Create a new account or retrieve/reset their password.

Loginblockexample.png

This block is only of use where you are not forcing users to login before viewing any part of your site.

This block can only be added to your Moodle site via the front page but within the Block editing area, via the Block display page contexts option, you can set this block to:

  • display on the front page only; or
  • display on the front page and any pages added to the front page; or
  • display throughout the entire site