Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Courses block

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

The Courses block lists and allows navigation between all of the courses in which the logged in user is enrolled in. The block title shows as "My courses" and allows one-click access to a course's home page.

CourseBlock.jpg

There is a also the option to list All courses... available within the Moodle site. This will display a list of course categories. A click on one of the categories will reveal all the courses in that category. There is also a search all courses option on this page.

A brand new user to a Moodle site, who has not enrolled in any course, will see the block title as "Course Categories".

When a student enters an unassigned course using the course block, they will be asked to enroll.

Note: The Navigation block also includes a list of all courses a user is enrolled in.

Site administration settings

The courses block has some settings which may be changed by an administrator in Settings > Site administration > Plugins > Blocks > Course list.

  • block_course_list_adminview - This determines what administrators see in the block.
  • block_course_list_hideallcourseslink - This enables you to hide the "All courses" link at the bottom of the block from everyone except administrators.

See also