Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Common module settings

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

On the settings page for many modules, there is a section called "Common module settings". This refers to settings that are common to many modules.

Example - assignment activity

Assignment activity has two items and a point of information in the common module setting. There is more information about Groups course settings and Groups for all activities.

Group mode - assignment activity

When course group mode is turned on and force is set to no, the group mode can be one of three levels on the assignment activity level: no groups, separate groups or visible groups.

No groups
There are no groups and all students submit their assignments in one Assignment area
Separate groups
Students submit their assignments within a separate Group based submission area and teachers/trainers can sort submissions by Group or view All Participants.
Visible groups
All students submits their assignment within a single Assignment area but may choose which Group to associate their submission with before uploading. Teachers/trainers can sort submissions by Group or view All Participants.

Visible - assignment activity

Choose whether to Show or Hide the assignment

ID number - assignment activity

Setting an ID number provides a way of identifying the assignment for grade calculation purposes. If the activity is not included in any grade calculation then the ID number field can be left blank.

The ID number can also be set on the edit grade calculation page in the Gradebook, though it can only be edited on the update activity page of the module in a course context.

The ID number may also be used in integrations with other software.

Common module settings are used in

See also