Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Mòdul Taller

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Moodle 2.4


workshop icon logo.gif El Taller és una activitat d'avaluació entre iguals amb moltes opcions. L'estudiant tramet el seu treball mitjançant una finestra de text i uns fitxers adjunts. L'estudiant rep dues puntuacions: la del seu propi treball i la de la seua feina com avaluador del treball d'altres estudiants.

Workshopexample.png

Aspectes clau

El talles és similar al mòdul Tasca i amplia les seues aplicacions de moltes formes. Però es recomana que tant les persones responsables del curs (professorat) com els participants (estudiants) tinguen alguna experiència en l'activitat Tasca abans d'utilitzar el Taller en un curs.

  • Com en la tasca, l'estudiant (o participant del curs) envia el seu treball durant el període d'activitat del taller. Cada participant tramet el seu propi treball. La tramesa pot constar d'un text i fitxers adjunts. Per tant, la tramesa del Taller combina dos modalitats del mòdul Tasca: Text en línia i Trameses de fitxer. Els treballs en equip (un grup de participants que envia una tramesa) estan fora de l'abast del mòdul Taller.
  • Les trameses s'avaluen utilitzant un formulari d'avaluació definit per la persona que gestiona el curs (docent). El taller permet l'ús de diversos tipus de formularis d'avaluació. Tots permeten l'avaluació de diversos aspectes o criteris, a diferència del mòdul Tasca que només permet donar una puntuació al treball.
  • El taller permet l'avaluació entre iguals. Es pot demanar que els participants avaluen les trameses presentades pels seus companys. Aquest mòdul coordina la recollida i distribució d'aquestes avaluacions.
  • Cada participant rebrà, en realitat, dues puntuacions en un únic taller: la valoració de la seua tramesa (és a dir, com és de bo el treball enviat) i la valoració de la seua avaluació (és a dir, si ha avaluat bé als seus companys). L'activitat Taller crea dues entrades en el Qualificador del curs, on es poden manipular com hi convinga.
  • Hi ha trameses d'exemple per a practicar per endavant amb el procés d'avaluació entre iguals i els formularis d'avaluació. El gestor del curs (docent) proporciona aquests exemples que van acompanyats d'avaluacions de referència. Els participants del Taller podran avaluar aquests exemples i comparar les seues avaluacions amb les de referència.
  • El gestor del curs pot seleccionar algunes trameses i publicar-les perquè estiguin disponibles per a tothom quan acabe el Taller (a diferència del mòdul Tasca en el que el treball enviat només està disponible per a l'autor i el gestor del curs).


Video del Taller de Moodle 2.0:

<mediaplayer>http://www.youtube.com/watch?v=8QypkOcAEaE</mediaplayer>