Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Mòdul Tasca

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Moodle 2.4


Nota: Aquesta pàgina és sobre el mòdul Tasca a partir de la versió 2.3. Per a versions anteriors (2.2) vegeu Assignment module a la documentació en anglès de la 2.2.


El mòdul Tasca permet als professors recollir els treballs dels alumnes, corregir-los i proveïr comentaris i qualificacions. Els treballs pujats pels alumnes són visibles només pel professor i per l'estudiant que l'ha pujat, a menys que sigui una tasca en grup (aleshores és visible per a tot el grup)

Assignment example.jpg

Els estudiants poden pujar qualsevol contingut digital (fitxers) incloent, per exemple, documents de processador de textos, fulls de càlcul, imatges, àudio i vídeo. Però les tasques no necessàriament consisteixen en pujar fitxers. Alternativament, el professor pot demanar als estudiants que escriguin directament en una àrea de text. O poden fer les dues coses, escriure directament al Moodle i a més pujar un fitxer o fitxers. Una tasca es pot configurar també per no permetre activitat a l'estudiant sinó recordar-li que existeix una tasca "al món real", i posteriorment afegir-hi comentaris i qualificacions.

Una tasca té una data "Disponible des de..." abans de la qual els estudiants no poden enviar-hi res, i una data d'entrega a partir de la qual els professors poden optar per no admetre més entregues.

Els paràmetres permeten definir si el professor rebrà un missatge cada cop que es faci una entrega, o només per entregues tardanes, o res. També hi ha paràmetres per a donar retroacció als estudiants, en forma de comentari o de fitxers pujats.

Dos mòduls "Tasca"

Des de la versió 2.3, Moodle inclou dos mòduls Tasca, el nou mòdul (el vell mòdul ha estat reescrit) que es troba a mod/assign i el vell mòdul que es troba a mod/assignment, amb els quatre tipus, reanomenat 'Tasques (2.2)'.

Per a noves instaŀlacions de Moodle 2.4 i següents, les Tasques (2.2) es troben desactivades/ocultes. Per a llocs que han actualitzat des de Moodle 2.2 o anterior, els dos mòduls estan activats. Es recomana als administradors que actualitzin totes les tasques existents per començar a utilitzar el nou mòdul al més aviat possible, tal com es descriu a Ajuda en l'actualització de versió de tasques, desactivar Tasques (2.2), per tal d'evitar confusions.

Vegeu també