Tvorba kurzu

Z MoodleDocs
Přejít na:navigace, hledání

Založení kurzu

  • Výběr serveru - nejprve je potřeba vědět, na jakém serveru chci mít kurz. Nejlépe vlastní na škole.
  • Registrace - vytvoření si uživatelského účtu.
  • Kontaktování správce - zažádání o vytvoření nového kurzu a nastavení sebe jako vyučujícího s právy upravovat obsah.

Začínáme s tvorbou kurzu

  • Předem je dobré znát východiska, na nichž je Moodle vyvíjen. Není to sice úplně nezbytné, ale tyto myšlenky vás mohou inspirovat při tvorbě vašeho kurzu.
  • Je důležité si rozmyslet uspořádání vašeho kurzu. Chcete mít kurz rozdělen do menších bloků podle témat? Nebo podle týdenního rozvrhu? Nebo raději chcete postavit činnost studentů v kurzu na vzájemné diskusi?
  • Jedním z prvních kroků se od vás jako tvůrců vyžaduje nastavení vašeho kurzu.
  • Tvorba obsahu kurzu v Moodlu spočívá v jeho sestavení z nabídky typů studijních materiálů a modulů činností. Mezi typy studijních materiálů patří např. Vytvořit textovou stránku nebo Odkaz na soubor nebo web a další. Mezi moduly činnosti patří například úkoly, diskusní fóra a další. Studenti těmito činnostmi postupně procházejí, používají zveřejněné studijní materiály ke studiu, plní úkoly, vkládají příspěvky do diskusí apod.
  • Pokud s Moodlem začínáte, může se vám hodit průvodce Můj první kurz, který vás krok za krokem provede založením několika základních modulů činností.

Zápis studentů do kurzu

Řízení běhu kurzu

  • Udržení živé diskuse v kurzech
  • Včasné poskytování zpětné vazby (včasná kontrola úkolů, odpovědi ve fórech apod.)