Työpaja

MoodleDocsista
Versio hetkellä 7. maaliskuuta 2024 kello 12.11 – tehnyt Olli Haajanen (keskustelu | muokkaukset) (→‎Usein kysyttyjä kysymyksiä)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Työpaja-aktiviteetti sopii vertais- ja itsearviointiin. Opiskelijat voivat työpajassa arvioida ohjatusti toistensa tehtäviä ja/tai omiaan. Opettaja voi myös arpoa arviointivuorot. Opiskelija näkee vain ne työt, joiden arvioijaksi hänet on arvottu tai merkitty.

Voit tutustua Työpaja-aktiviteettiin katsomalla suomenkieliset ohjevideot. Videot on tehty Moodlen vanhalla käyttöliittymällä, mutta periaate on sama myös Moodlen 4-versioissa.


Oheinen englanninkielinen video "Workshop: Peer review" on tehty Moodlen 4-versiolla:

Katso myös englanninkieliset ohjeet: Workshop Peer review


Työpaja perustuu vaiheittaiseen työskentelyyn. Työpajassa kaikki kurssilaiset etenevät yhteisen, tarkkaan aikataulutetun prosessin mukaisesti. Katso esittelyvideo Työpajasta.

Työpaja-aktiviteetin yläreunassa näkyy opettajalle aina työpajan suunnittelu-työkalu, joka ohjeistaa opettajaa eri vaiheissa annettavista ohjeista ja asetusten määrittelyistä.

m26 tyopaja suunnittelija.png


Työpajan periaatteet

Opiskelijan näkökulmasta työpajan vaiheet:

 1. Asetusten määrittely: Opiskelijat näkevät Asetusten määrittelyn ja Tehtävänannon, mutta eivät pysty vielä palauttamaan työtään.
 2. Palautusvaihe: Opiskelijat tekevät ja palauttavat työnsä. Kukaan opiskelijoista ei näe toistensa töitä.
 3. Vertaisarviointivaihe: Opiskelijoilla on hetken työskentelytauko, kun opettaja jakaa vertaisarviointivuorot, mikäli arviointivuoroja ei ole jaettu automatiikalla. Tämän jälkeen opiskelijat arvioivat toistensa töitä ja antavat palautetta toisilleen. Oman työn palauttaminen ei ole enää mahdollista. (Työpajan asetusten lisäasetusten kautta pääsee valitsemaan toiminnon Myöhästyneet palautukset: Salli palautukset määräajan jälkeen. Huomaa, että opettajan täytyy käydä erikseen jakamassa vertaisarviointivuorot myöhässä tulleille töille, jos tätä asetusta käytetään.) Kukin opiskelija näkee oman työnsä lisäksi opettajan nimeämien toisten opiskelijoiden työt, ei muita. Näkyvillä olevista töistä joko näkyy kirjoittajan nimi tai ei näy, opettajan valinnan mukaan. Opiskelija näkee saamansa palautteet joko nimellä tai ilman, opettajan valinnan mukaan.
 4. Vertaisarviontien arviointivaihe: Opiskelijan näkökulmasta työskentelytauko
 5. Suljettu vaihe: työpajatyöskentely on päättynyt. Opiskelija näkee työstään että vertaisarvioinnista saamansa arvosanat sekä opettajan palautteen. Opiskelija saa nähdä opettajan julkaisemat vertaistyöt, mutta ei niiden saamia palautteita

Opettajan näkökulmasta työpajan vaiheet:

 1. Asetusten määrittely: Opettaja kirjoittaa tehtävänannon, valitsee arviointimenetelmän ja pisteytystavan, kirjoittaa ohjeet vertaisarvionnille sekä lisää halutessaan vertaisarvioinnin harjoitustehtäviä, joita opiskelijat voivat harjoitusarvioida ennen vertaisarviointien tekemistä. Tässä vaiheessa opettaja myös päättää, näkyvätkö vertaisten nimet vertaisarviointivaiheessa.
 2. Palautusvaihe: Opettaja odottaa, että opiskelijat palauttavat työnsä
 3. Vertaisarviointivaihe: Opettaja joko arpoo tai nimeää kullekin opiskelijalle 1-30 vertaisarvioijaa ja -arviointivuoroa, minkä jälkeen opiskelijat pääsevät arvioimaan töitä ja antamaan palautetta. Myös opettaja voi antaa palautetta töille.
 4. Vertaisarviointien arviointivaihe: Työpaja-aktiviteetti laskee opiskelijoille kaksi arvosanaa: työlle vertaisarvioiden perusteella sekä vertaisarvioinnille annetun arvion keskimääräisen oikeellisuuden perusteella. Opettaja voi halutessaan ohittaa automaattisesti lasketun arvosanan ja antaa oman arvosanansa. LISÄKSI tässä vaiheessa opettaja voi merkitä töitä julkaistuviksi, kun työpajatyöskentely on päättynyt. Nämä opettajan merkitsemät työt näkyvät kaikille opiskelijoille, kun opettaja sulkee työpajan. Opettaja kirjoittaa tässä vaiheessa halutessaan koosteen työpajatyöskentelystä, kohdassa Palaute. Kooste näkyy kaikille opiskelijoille, kun työpaja on suljettu-vaiheessa.
 5. Työpaja on suljettu: opettajan erikseen julkaisemat työt näkyvät kaikille opiskelijoille, opiskelija näkee työstään saamat että vertasarvioinnin arvosanat sekä opettajan koosteen.

Opettaja vaihtaa työpajan vaiheita käsin painamalla ympyrä-ikonia. Vaiheen vaihtumisen voi myös ajastaa Töiden palautus ja Vertaisarvionti-vaiheiden välille. Jos automatiikkaa käytetään, on muistettava myös laittaa vertaisarviointivuorojen arvonta päälle, jotta opiskelijat myös pääsevät tekemään vertaisarvioinnit. Kun työpajassa edetään uuteen vaiheeseen tulee myös huomioida, mitä tehdään niille opiskelijoille jotka eivät ole edellistä vaihetta vielä suorittaneet.

Työpajan käyttöä suunnitellessa kannattaa huomioida, että vaiheittainen ja aikataulutettu työskentely rajoittaa opettajan joustonantomahdollisuuksia, kuten myöhässä palauttamista ja opiskelijan valintamahdollisuutta, jotka olisivat mahdollisia muita Moodlen aktiviteetteja käytettäessä. Jos haluat opiskelijoita selkeästi ohjaavan vertaistyöskentelyprosessin, työpaja soveltuu ohjaukseen mainiosti.

Työpajan lisääminen

Lisää Työpaja-aktiviteetti laittamalla ensin muokkaustila päälle ja valitse "Lisää aktiviteetti tai aineisto" -painikkeesta Työpaja.

Yleiset asetukset

Työpajalle tulee tulee antaa nimi ja pidempi kuvaus / tehtävänanto. Huom. Tehtävänanto ei näy opiskelijoille Työpajan ollessa käynnissä "Töiden palautus"-vaiheesta eteenpäin. Tästä syystä kannattaa valita myös Näytä kuvaus kurssisivulla tai kirjoittaa tehtävänanto omalle Sivulle.

M401työpaja1.png

Arvioinnin asetukset

Työpajassa voidaan antaa arvosana sekä työstä että vertaisarvioinnista. Määrittele maksimiarvosanat molemmista.

M401työpaja2.png


Arviointimenetelmä määrittelee käytetyn vertaisarviointitavan ja töiden pisteytystavan. Tähän on neljä eri vaihtoehtoa:

 • Kertyvä arviointi - Määriteltyjen kriteerien perusteella annetaan palaute ja arvosana
 • Kommentit - Määriteltyjen kriteerien perusteella annetaan palaute mutta ei arvosanaa
 • Virheiden määrä - Kommentteja sekä kyllä/ei arvio annetaan määriteltyjen väitteiden suhteen
 • Arviointimatriisi - Annetaan laadullinen arvio määriteltyjen arviointikriteerien perusteella

Huom. Tässä vaiheessa valitaan vasta menetelmä. Valitun menetelmän kriteerit, kommentit, virheiden määrät ja väitteet tai arviontimatriisi lisätään asetus-valikon kohdassa Muokkaa arviointimatriisia.

Työn palauttamiseen liittyvät asetukset

Kirjoita ohje tehtävän tekemiseen, tallentamiseen sekä kerro itse- ja/tai vertaisarvioinnin periaatteista.

Kannattaa myös kertoa arviointikriteerit opiskelijoille jo tässä vaiheessa, jolloin he tietävät mitä heidän työnsä tulisi sisältää, miten sen tulisi rakentua sekä mitä tehtäviä arvioidessa tulee ottaa huomioon.

Ohjeet tehtävän tekemiseen näkyvät opiskelijoille Töiden palautus -vaiheessa.

M401työpaja3.png

Kohdassa Palautusmuodot voit valita palautusmuodoksi verkkotekstin, liitetiedoston tai molemmat. Kannattaa ohjeistaa opiskelijat palauttamaan työnsä pdf-tiedostona.

Kohdassa Myöhästyneet palautukset voit määrittää, ovatko myöhästyneet palautukset sallittuja.

Arviointiasetukset ja palaute

Ohjeet vertaisarviointiin perustuvat arviointimenetelmään, joka on valittu kohdasssa Arvioinnin asetukset.

m34.Työpaja.Arviointiasetukset.Ohjeteksti.PNG

Palaute

Palaute-kohdassa määritellään sekä vertaispalautteen asetukset että lisätään opettajan antama yhteispalaute, joka näkyy kaikille osallistujille.

Jos palaute on käytössä pakollisena Kommentit-arviointimenetelmässä, opiskelijan tulee kirjoittaa palaute jokaiseen kriteeriin sekä tekstikenttään Yleispalaute, Palaute tekijälle. Kertyvässä arvioinnissa opiskelija kirjoittaa palautteen pakollisena arviointilomakkeen loppuun, kohtaan Yleispalaute, Palaute tekijälle. Arviointimatriisissa palaute kirjoitetaan vain Yleispalaute-kenttään. Jos palautteessa sallitaan tiedostot, opiskelijoilla on mahdollisuus kirjoittaa yleispalaute sekä tekstikenttään että tiedostoon. Tällöin kannattaa ohjeistaa opiskelijoita antamaan palaute nimeenomaan tiedostona. Jos valitset vaihtoehdon 0 kohdassa "Palautetiedostojen enimmäismäärä", tiedostojen käyttö ei ole sallittua palautteen antamisessa.

Palaute-asetuksista riippuvan opiskelijanäkymän kannattaa tarkistaa Muokkaa arviointimatriisia kohdassa Tallenna ja esikatsele.

M401työpaja4.png

Esimerkkipalautukset

Jos esimerkkipalautukset ovat käytössä, opiskelijat voivat harjoitella vertaisarviointia esimerkkipalautuksessa ja verrata arviointiaan mallivastaukseen. Esimerkkipalautuksia ei huomioida vertaisarvioinnin arvosanaa laskettaessa.

Näkyvyys opiskelijoille ja arviointivuorojen automaattinen arpominen

Töiden palauttamisen ja vertaisarviointijakson voi ajastaa rastittamalla kohta "Vaihda seuraavaan vaiheeseen palautusajan päättymisen jälkeen. Tällöin työpajaan tulee määritellä määräajat sekä töiden palautukselle että arviointivaiheelle.

Kun käytät tätä toimintoa, kannattaa ottaa käyttöön myös arviointivuorojen automaattinen arpominen kohdasta Jaa palautteenantovuorot. Opiskelijat eivät pääse arvioimaan toistensa töitä vaikka työpaja olisi arviointivaiheessa, jos arviointivuoroja ei ole jaettu! Muista lisätä myös itsearviointi -rasti, mikäli itsearviointi on käytössä.

Huom. Opettajan tulee joka tapauksessa aloittaa työpaja ja vaihtaa se asetusten määrittelystä Töiden palautus -vaiheeseen ympyrä-ikonista.

Arviointivuorojen jako käsin tai satunnaisesti arpomalla ilman automatiikkaa

Mene Työpajan valikossa kohtaan "Palautusten jako" tai klikkaa kohtaa "Jaa palautteenantovuorot". Kun et käytä automatiikkaa, voit töiden palauttamisen vaiheessa tai sen jälkeen määritellä, miten vertaisarviointien antamisen vuorot jaetaan: käsin vain satunnaisesti arvonnalla. Ajastettu arviointivuoron arpominen on käytössä ainoastaan silloin, kun on vaiheesta toiseen siirtyminen on työpajassa ajastettu (katso kohta "Näkyvyys opiskelijoille" yllä).

Palautusten jako (Moodle 4.1)

Anonymiteetti

Riippuen organisaatiosi oletusasetuksista, Työpaja-aktiviteetin vertaisarvioinnissa arvioijat näkevät tai eivät näe kenen työtä he arvioivat ja näkevät tai eivät näe kuka on heidän työnsä arvioinut.

Kenen työtä arvioin

Jos halutaan, muuttaa arvioitavien nimet näkyviksi tai piilotetuiksi niin, että arvioitsijat eivät näe tai näkevät kenen työtä he arvioivat:

 1. Valitse Työpaja-aktiviteetin etusivulla olevasta Lisää-valikosta "Oikeudet".
 2. Valitse Edistynyt roolin yliajo -pudotusvalikosta "Opiskelija" (Student).
 3. Muuta "Näytä tekijöiden nimet" -kyvyn oikeudeksi "Salli" tai "Estä".
 4. Klikkaa sivun alareunassa "Tallenna muutokset" -nappulaa.

Kuka työni on arvioinut

Jos halutaan, muuttaa arvioitsioiden nimet näkyviksi tai piilotetuiksi niin, että arvion saaneet eivät näe tai näkevät ketä heidän työnsä on arvioinut:

 1. Valitse Työpaja-aktiviteetin etusivulla olevasta Lisää-valikosta "Oikeudet".
 2. Valitse Edistynyt roolin yliajo -pudotusvalikosta "Opiskelija" (Student).
 3. Muuta "Näytä vertaisarvioijien nimet" -kyvyn oikeudeksi "Salli" tai "Estä".
 4. Klikkaa sivun alareunassa "Tallenna muutokset" -nappulaa.

Vertaisarviointi ja ryhmät

Jos haluat, että opiskelijat antavat vertaisarviointeja omille ryhmäläisilleen, valitse ryhmämoodiksi Erilliset ryhmät.

Jos haluat, että opiskelijat antavat vertaisarviointeja muille kuin oman ryhmänsä jäsenille, valitse ryhmämoodiksi Näkyvät ryhmät JA asetus "Ei vertaisarviointeja saman ryhmän jäseniltä". Tällöin vertaisarvioinnit tulevat aina toisista ryhmistä. Tämä on kätevää esimerkiksi silloin kun ryhmät vastaavat esseeaiheita, ja haluat varmistaa, että opiskelijat arvioivat eri aihetta, kuin mistä itse kirjoittivat.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Työpajan usein kysytyt kysymykset
Videoituja ohjeita Moodlesta