Kysymyskategoriat

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Moodle 3.0

Kysymyskategoriat

Kysymyskategoria voi sisältää yksittäisiä kysymyksiä tai alakategorioita. Kategoriat näkyvät kysymyspankissa tai tenttiä luodessa.

Kysymyskategoriat kansioina
 • Kategoriat toimivat ikäänkuin tietokoneen kansiot. Kysymykset tallennetaan kategorioihin samalla tavalla, kuin tiedostot tietokoneen resurssienhallinnan kansioihin.
 • Jokaisella kategorialla on oltava nimi ja sille voi kirjoittaa myös lyhyen kuvauksen.
 • Voit järjestää kategoriat hierarkkisesti: jokaiselle kategorialle voi asettaa pääkategoriaksi jonkin muun kategorian tai sen voi asettaa "Ylätasolle" myös ilman pääkategoriaa.
Vihje: Pääkategorioiden ja alakategorioiden luominen on osa hyviä käytänteitä Moodlen tenttejä ja tenttikysymyksiä tehtäessä. Kategorioiden käyttö on huomattavasti katevämpää kuin kysymysten säilyttäminen yhtenä pitkänä listana tentin alueella. Voit tehdä niin monta tasoa alakategorioita, kuin haluat. Pää- ja alakategorioiden käyttö on hyvin tehokas keino luoda uusia tenttejä, koska voit asettaa Moodlen automaattisesti etsimään kysymyksiä kategorioista satunnaisesti, esim. hae "5 kysymystä kategoriasta B" "5 kysymystä kategoriasta C" "5 kysymystä alakategoriasta B 2" "jne.

Kysymysten jakaminen

Oletusarvoisesti opettaja näkee vain omien kurssiensa kysymykset.

 • Ylläpitäjä voi luoda roolin, joka mahdollistaa kysymysten jakamisen muuallakin, kuin opettajan omilla kursseilla: Sivuston hallinta > Käyttäjät > Oikeudet > Määritä roolit. On suositeltavaa luoda uusi rooli, jos et varmasti halua, että kaikki opettajan roolissa olevat voivat jakaa kysymyksiään kaikkialla. Kysymysten jakajan roolissa voit jakaa kysymyksiä monissa konteksteissa. Kategorioiden jakaminen Järjestelmä- tai Kurssikontekstissa käytännössä julkaisee kategorian niin, että muutkin näkevät sen. Toisaalta voit piilottaa kategorian tietyiltä käyttäjiltä.


Kategorioiden luominen ja hallitseminen

Kategorian valinta
 • Avaa Kysymyspankki kurssin ylläpidon asetuksissa.
 • Valitse Kategoriat.
 • Nykyisten kategorioiden listauksen alapuolella on Lisää kategoria -lomake, jolla voit luoda uuden kategorian.
  • Kategorian sijoittaminen toiseen kategoriaan tekee siitä alakategorian.
  • Jos valitset Ylös, uudesta kategoriasta tulee ylimmän tason kategoria. Jos listassa on useampia konteksteja, voit sijoittaa kategoriasi minkä tahansa kontekstin ylimmälle tasolle.
 • Anna uudelle kysymyskategorialle nimi.
 • Lisää kategorialle kuvaus, joka auttaa muistamaan tai ymmärtämään, mitä se sisältää.
 • Napsauta Lisää kategoria -painiketta lisätäksesi sen kategorialistaukseen.

Kategorioiden poistaminen

Voit halutessasi poistaa kategorioita. Jos yrität poistaa kategorian, jossa on kysymyksiä, Moodle pyytää määrittämään mihin kategoriaan kysymykset sijoitetaan. Jokaisessa kontekstissa on oltava ainakin yksi kategoria. Kontekstin viimeistä kategoriaa ei voi poistaa eikä siirtää.

Kategorioiden siirtäminen

Voit siirtää kategorioita hierarkiassa joko kategorialistauksessa näkyvillä nuoli-ikoneilla tai kategorian muokkausnäkymässä.

Kategorioiden siirtäminen nuoli-ikoneilla

 • Nuolet ylös ja alas muuttavat järjestystä, jossa samassa yläkategoriassa olevat kategoriat näytetään.
 • Ylös ja alas -nuolilla voi myös siirtää ylimmän tason kategorioita kontekstista toiseen. Jos olet siirtänyt ylimmän tason kategorian ylimmäksi tai alimmaksi kontekstissaan, seuraava nuolen napsautus siirtää sen seuraavaan kontekstiin.
 • Nuoli oikealle siirtää kategorian sen yläpuolella olevan kategorian alakategoriaksi.
 • Nuoli vasemmalle siirtää kategorian seuraavaksi ylempään kategoriaan (entisen yläkategoriansa "sisareksi").
Vihje: Kun siirrät hiiren osoittimen ikonin päälle, näkyviin tulee työkaluvihje, joka kertoo ikonin toiminnon.
Jokaisessa kontekstissa on oltava ainakin yksi kategoria. Kontekstin viimeistä kategoriaa ei voi siirtää.

Katso myös

Question contexts (englanniksi)

I can see other teacher's categories keskustelu kategorioista (englanniksi)