Kurssin osiot

Loikkaa: valikkoon, hakuun


Moodle 3.0

Kurssiformaatti

Moodlessa kurssialueen sisältö voidaan järjestellä aiheisiin (keskipalsta). Kaikkien aiheiden eli osioiden pääsyyn voi tehdä rajoituksia kuten aineistoihin tai aktiviteetteihinkin. Tällöin pääsyrajoitukset koskevat kaikkia aiheessa olevia sisältöjä.

Kokonaisia aiheita voi myös kerralla poistaa sisältöineen (rasti). Aiheiden määrää voi lisätä muokkaustilan ollessa päällä sivun alareunasta + / - napeista sekä kurssialueen asetuksista. Aiheita voi siirtää kurssialueen sisällä uuteen järjestykseen (neljä ristikkäistä nuolta) ja korostaa ko.hetkellä ajankohtaisen aiheen (lamppu) osion valikosta "muokkaa". Aiheen otsikkoa voidaan muuttaa, jolloin se päivittyy myös navigointi-lohkoon.

Aiheidenmuokkaus.png

Kurssin asetuksissa voit määrittää kurssiformaatin eli kurssin kaikkien aiheiden muodon. Esitystapa määräytyy kurssin käyttötavasta ja vuorovaikutteisuudesta. Moodlessa on kolme eri aihetyyppiä:

  • Viikot
  • Aiheet (yleisimmin käytetty)
  • Keskustelu

Viikot

Kurssi muodostuu peräkkäisistä viikoista, jossa on selkeä alkamis- ja loppumispäivämäärä. Päivämäärät määritellään asetuksissa ja viikot muodostuvat automaattisesti. Asetuksissa on tärkeää määritellä onko viikon ensimmäinen päivä sunnuntai vai maanantai. Perusasetuksissa se on sunnuntai.

Kurssi muodostuu viikoittain etenevistä aktiviteeteista, joilla voi olla rajattu aukioloaika. Meneillään oleva viikko on korostettuna. Kurssin asetuksissa määritellään viikkojen lukumääräksi 1-52 ja kurssin alkupäivämäärä. Tästä päivämäärästä eteenpäin viikot päivätään automaattisesti ja menossa oleva viikko korostetaan sinisellä taustavärillä.

Aiheet

Aiheittan järjestetyssä näkymässä kurssi on järjestetty aiheittain tai moduulittain. Aiheet määritellään kurssin tavoitteiden mukaisesti ja niihin liitetään tarvittavat aktiviteetit ja toiminnot. Aiheita ei ole yleensä rajoittunut tiettyyn aikaan. Voit myös piilottaa opiskelijoilta vielä rakenteilla olevia aiheita 'Muokkaustila päälle'-painiketta > osion vierestä: "muokkaa" ja klikkaamalla silmä-ikonia:

Aiheidenmuokkaus.png

Osiota voi korostaa lamppu-ikonista ja poistaa rastista. Korostus voi olla päällä vain yhdessä aiheessa kerrallaan. Kurssiasetuksissa määritellään aiheiden lukumäärä 1-52.

Keskustelu

Kurssi voidaan kurssiasetuksissa määritellä myös keskustelumuodoksi, jolloin kurssin toiminta rajoittuu Keskustelufoorumiin. Tällainen muoto soveltuu hyvin, kun kurssi on perustettu ilmoitustauluksi, tukipalveluksi tai esim. jonkun rajatun aiheen keskusteluun.

Asetukset

Piilotetut osiot -valikko

Tämä vaihtoehto sallii sinun päättää miten piilotetut osiot kurssillasi näkyvät opiskelijoille.

Oletuksena näytettään pieni alue (supistetussa muodossa, yleensä harmaana) viittauksena siitä missä piilotettu osio on. Vaikka he eivät silti näe piilotettuja toimintoja ja tekstejä. Tämä on erityisen käytännöllistä viikoittaisessa muodossa, jolloin viikot joilla ei ole luentoja, ovat tyhjiä.

Jos haluat, nämä voivat olla myös kokonaan piilotettuja, jolloin opiskelijat eivät edes tiedä, että osioita kurssista on piilotettuina.

Kurssiformaatti.png

Kurssialueen sisällön taitto sivuille

Tällä asetuksella määrittelet, näkyykö kurssi kokonaisuudessaan yhdellä sivulla vai jaetaanko sisältö usealle sivulle. Suositeltavaa on jakaa sisältö usealle sivulle, jolloin etusivu ei kuormitu liikaa. Tämä on erityisen käytännöllistä, jos Moodlea selataan paljon mobiililaitteilla.