Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Matching question type

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Nota: Aquesta pàgina està en procés de traducció. Si us plau aneu a la pàgina de comentaris o al fòrum de traductors de la documentació a moodle.org per a qualsevol dubte o suggeriment

Moodle 2.4Les preguntes d'aparellament contenen una àrea de text i una llista de noms o afirmacions que s'han d'aparellar correctament amb una altra llista de noms o afirmacions. Per exemple, "Aparella cada capital amb el seu país" i dues llistes "Canada, Itàlia, Japó" i "Ottawa, Roma, Tokyo". En el mòdul Qüestionari, cada aparellament té la mateixa ponderació en el càlcul de la puntuació final de la pregunta.


Configuració de la pregunta en el Banc de preguntes

 1. Trieu la categoria de la pregunta
 2. Doneu a la pregunta un nom que la descriga; açò us permetrà identificar-la dins del banc de preguntes.
 3. Introduïu les instruccions en el camp "Text de la pregunta" per a dir als estudiants de què tracta la pregunta.
 4. Introduïu la "Puntuació per defecte" (la puntuació màxima de la pregunta).
 5. Si voleu, podeu afegir una retroacció general. És el text que es mostra a l'estudiant després de respondre la pregunta.
 6. Marqueu la casella "Barreja" si voleu que les respostes del menú desplegable es vagin barrejant. Observacions: l'opció del qüestionari també s'ha de definir perquè en aquesta activitat barrege les respostes dins de les preguntes.
 7. Per al primer aparellament, introduïu la pregunta i la resposta corresponent.
 8. Ompliu, com a mínim, dues preguntes i tres respostes. Podeu introduir fins a 10 aparellaments (o més; aneu més avall a "Consulteu també"). Podeu proporcionar respostes addicionals errònies introduint-les en preguntes en blanc.
 9. Introduïu la "Penalització per a cada intent incorrecte" (consulteu més avall la Puntuació).
 10. Premeu "Desa els canvis" per afegir la pregunta en aquesta categoria.

Puntuació

 • Each sub-question is equally weighted to contribute towards the grade for the total question. For example a student who correctly matches 3 of the 4 possible matches will receive 3/4 or 75% of the total possible score for that question.
 • The 'penalty factor' only applies when the question is used in a quiz using adaptive mode - i.e. where the student is allowed multiple attempts at a question even within the same attempt at the quiz. If the penalty factor is more than 0, then the student will lose that proportion of the maximum grade upon each successive attempt. For example, if the default question grade is 10, and the penalty factor is 0.2, then each successive attempt after the first one will incur a penalty of 0.2 x 10 = 2 points.

Repeated entries

It is possible to have repeated entries in one of the lists but care should be taken to make the repeats identical. For example "Identify the type of these creatures" with the lists "Ant, Cow, Dog, Sparrow" and "Insect, Mammal, Mammal, Bird".

Ordered questions

In the Quiz module, it is possible for both the question list and the answer list to be shuffled. The answer list is always shuffled. The "shuffle within questions" must be "Yes" as a quiz setting under Display AND the shuffle question box must be check on the individual question.

Consider the question "Match the letter with its position in the alphabet" with the question list "1, 2, 3, 4" and answer list "A, B, C, D". The answer list is always shuffled for each student in the pull down list of the possible matches. However, only when both the quiz and individual question shuffles are turned on, will the question list be shuffled to something like "2,4,1,3".

Lesson Module matching questions

Matching questions are also used in the Lesson Module. However, while they look similar to the student, they are different for the teacher. Quizzes don't have jumps.

 • In the Lesson Module, all matches must be right for the question to be scored as correct.
 • What is called the question list in a Quiz, does not shuffle in the Lesson Module. In the earlier example, A, B, C , D will always be in that order and 1,2,3,4 will always be shuffled in the Lesson Module.
 • Lesson Module has an "answer" and a "matching answer" instead of a "question" and "answer".
 • In Lesson Module there has to be matching pairs. It is not possible to have 4 items in one list to match with 1 of 5 items in another list. Both lists will be equal in their number.

Ordered questions in Lesson Module

In the Lesson Module, unlike Multiple choice questions or the Quiz Module, the question list is always the same order and the choices are shown in a random order.

Tips and tricks

 • Matching questions look better on screen if you put the longer piece of text in the question and not the match. For example, when vocabulary matching put the single word in the match and the definition sentence in the question. Otherwise the drop down for long questions will be awkward to use and difficult to read.
 • Matching questions in a Lesson module are slightly different than in a Quiz module when the teacher is in edit mode. For example, there are scoring differences and a quiz does not use jumps.

See also