Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Grups d'estudiants

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Moodle 2.4


  • Grups: En el context del curs es pot assignar un usuari a un (o més) grups. En un curs es pot assignar un context (activitat) a un grup. Quan un membre del curs deixa el curs, deixa de pertànyer al grup.
  • Importar grups
  • Agrupaments són coŀleccions de grups. Si teniu 10 grups, podeu combinar o barrejar els grups més petits en 2 o més agrupaments. Podeu assignar un agrupament a un context (activitat) i fer-lo només accessible als membres de l'agrupament.
  • Cohorts: A nivell de tot el lloc o d'una categoria, podeu assignar un usuari a una cohort. Les cohorts serveixen per a inscriure en massa un grup d'usuaris a un o més cursos, i assignar-los a grups dins d'un curs.

Vegeu també