Roolit ja oikeudet

MoodleDocsista
(Ohjattu sivulta esimerkkejä)
Loikkaa:valikkoon, hakuun
Moodlessa on yleensä osallistujia kolmenlaisilla rooleilla:

Opettaja voi

 • lisätä aineistoja, aktiviteetteja ja lohkoja Moodle-alueelleen
 • muokata ja päivittää Moodle-alueensa sisältöjä
 • nähdä osallistujien palautukset
 • arvioida mm. osallistujien tehtäviä ja keskusteluja.

Non-editing Teacher/Opettaja ilman muokkausoikeutta

 • nähdä osallistujien palautukset
 • arvioida mm. osallistujien tehtäviä ja keskusteluja
 • ei voi muokata opettajan tuottamia sisältöjä kuten tehtävien asetuksia tms. tai lisätä uusia aineistoja/lohkoja Moodle-alueelle.

Opiskelija

 • voi palauttaa tehtäviä, keskustella, tehdä tenttejä, muokata wikiä, chatat yms. tavoin opiskella kurssilla riippuen siitä, millaisia aktiviteetteja opettaja on kurssille luonut.
 • ei oikeuksia, jotka opettajalla ovat.

Opiskelijan oikeuksien muokkaaminen

Moodlessa on laajat mahdollisuudet muokata opiskelijoiden oikeuksia Moodle-alueella. Jos opiskelijalle annetaan arviointioikeudet esim. keskustelualueelle, opskelijat voivat antaa toisilleen vertaisarviointeja.

Roolien oikeuksia muokkaamalla on mahdollista tehdä esim. seuraavia asioita:

 • Antaa opiskelijoille oikeudet arvostella toistensa puheenvuoroja keskustelualueella.
 • Antaa yksittäiselle opiskelijalle moderaattorioikeudet keskustelualueella.
 • Antaa yksittäiselle opiskelijalle oikeudet arvostella tehtäviä.
 • Estää uudet keskustelut keskustelualueella.
 • Antaa opiskelijoille oikeudet laatia tenttikysymyksiä.

Jotta voi ymmärtää, mitä kaikkea rooleja asettamalla tai oikeuksia muokkaamalla voi tehdä, on käytävä läpi muutama Moodlen peruskäsite. Jos allaolevat määritelmät tuntuvat hankalilta tai epäolennaisilta, voi myös mennä suoraan lukemaan esimerkkejä.

Määritelmiä

Aluksi on selvitettävä tarkemmin, mitä tietyillä avainkäsitteillä Moodlessa tarkoitetaan.

Rooli (Role)

Rooli on Moodlessa joukko oikeuksia tehdä jotain. Yhdellä käyttäjällä voi olla useampia rooleja eri konteksteissa, ja myös useita rooleja samassa kontekstissa.

Oikeus (Permission)

Oikeuksia on neljää eri tyyppiä: salli, estä, kiellä, ei asetettu. Oikeuksilla tarkoitetaan Moodlessa sitä, että kun käyttäjä yrittää tehdä jotakin, esimerkiksi kirjoittaa viestiä keskustelualueelle, Moodle tarkistaa, onko käyttäjällä oikeutta tehdä kyseistä asiaa.

Kyky (Capability)

Kyvyllä tarkoitetaan jotakin toimintoa Moodlessa, johon tietyllä roolilla on jonkin tason oikeus. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi kykyä kirjoittaa viesti keskustelualueelle. Jokaiseen kykyyn liittyy myös oikeus, esimerkiksi "viestin kirjoittaminen keskustelualueelle: estä". Kykyjä on Moodlessa yli 200 kappaletta. Suurin osa niistä ei ole opettajalle olennaisia.

Konteksti (Context)

Kontekstilla tarkoitetaan jotakin toiminnallista aluetta Moodlessa, kuten esimerkiksi koko Moodle-asennusta, yksittäistä kurssikategoriaa, tiettyä kurssialuetta tai tietyllä kurssialueella olevaa yksittäistä aktiviteettia tai lohkoa. Jos jossain kontekstissa rooleille ei ole määritelty oikeuksia ("ei asetettu"), niin Moodle tarkistaa aina ylempää kontekstia, kunnes jossain kontekstissa oikeus on määritelty. Opettajan näkökulmasta kontekstitasoja on kaksi: kurssitaso, sen alapuolella oleva yksittäisten aktiviteettien taso.

Oikeuksien kumoaminen (Override permissions)

Jokaisessa kontekstissa voi muokata erikseen roolien oikeuksia tehdä eri asioita. Esimerkiksi opettaja voi estää opiskelijoita kirjoittamasta viestejä tietylle kurssialueelle kurssin päätyttyä kumoamalla opiskelijoiden oikeuden kirjoittaa viestejä kyseessä olevalla keskustelualueella. Opettaja ei pysty kumoamaan aivan kaikkia opiskelijoiden oikeuksia turvallisuussyistä.

Miten Moodle laskee, onko käyttäjällä oikeutta tehdä jotakin tietyssä tilanteessa

Varsinainen algoritmi, jonka perusteella käyttöoikeudet lasketaan, on varsin monimutkainen (ks. englanninkielinen dokumentti moodle.orgissa), mutta tavallisessa opetuskäytössä riittää muutama nyrkkisääntö:

 • Opiskelijoille voi antaa opettajaoikeudet tietyillä kurssin osilla antamalla heille opettajaroolin jossain kurssin alakontekstissa (esim. keskustelualueella). Tälllöin heillä on samat oikeudet kuin opettajalla siinä alakontekstissa, mutta kaikissa muissa kurssin lohkoissa tai aktiviteeteissa heillä on vain tavalliset opiskelijaoikeudet.
 • Jos kurssilaisilla on pelkästään yksi rooli kaikissa kurssialueen konteksteissa, tarkastellaan pelkästään, onko oikeuksia kumottu joissain konteksteissa.

Hyödyllisiä esimerkkejä oikeuksien kumoamisesta ja roolien lisäämisestä

Miten annan opiskelijoille oikeuden arvostella keskustelualueen viestejä?
Miten teen opiskelijasta keskustelualueen tai chat-huoneen moderaattorin?
Miten annan opiskelijoille oikeudet arvostella tai kommentoida toistensa tehtävänpalautuksia?
Miten estän uusien viestien lähettämisen keskustelualueelle?
Miten estän uusien hakusanojen lisäämisen sanastoon?
Miten annan opiskelijoille oikeuden luoda tenttikysymyksiä?