Oppitunti FAQ

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Moodle 3.0


Miten seuraan opiskelijoiden tai opettajien toimintaa oppitunnissa?

 • Voit käyttää Event monitoring -ominaisuutta. Moodlen versiosta 2.9 eteenpäin käytettävissä on erilaisten "tapahtumien" seuranta. Saat esimerkiksi tiedon, että opiskelija on käynyt sivulla tai vastannut kysymykseen tai että opettaja on luonut, muokannut tai poistanut sivuja. Ylläpitäjän on ensin otettava ominaisuus käytöön, minkä jälkeen ylläpitäjä tai opettaja voi luoda asetuksissaan sääntöjä seuraamista varten: Raportit > Tapahtumien seurantasäännöt.

Kysymyssivun siirtymät eivät toimi.

"Väärän vastauksen pitäisi tässä oppitunnissa palauttaa opiskelija takaisin samaan kysymykseen mutta nyt hän siirtykin seuraavalle sivulle"

 • Jos vastauskertojen maksimimääräksi on asetettu 1, väärin vastannut opiskelija siirretään seuraavalle sivulle, vaikka k.o. kysymyksen siirtymäksi olisi asetettu "Tämä sivu". Jos maksimimääräksi asetetaan 2, opiskelija siirretään seuraavalle sivulle viimeistään toisen yrityksen jälkeen. Tällä estetään opiskelijan jumittuminen kysymykseen, jos hän ei pysty vastaaman oikein.

Vastausvaihtoehdot eivät tallennu.

"Minulla on neljän vaihtoehdon monivalintakysymys. Vain kahden vaihtoehdon vastaukset, siirtymät ja palaute tallentuvat. Kahden viimeisen tiedot eivät tallennu. Sama tapahtuu sisältösivuilla: vain kahden painikken tekstit ja siirtymät tallentuvat."

 • Tarkista oppitunnin asetukset. Vastausten maksimimääräksi on luultavasti asetettu 2. Vaihda asetukseksi 4 tai niin monta kuin tarvitset tässä oppitunnissa.

Monivalinta ja Monivastausongelmat

"Monivastauksen ruksaaminen monivalintakysymyksesä ei toimi. Siirtymät ovat satunnaisia ja opiskelijan vastaukseen ei tule oikeaa palautetta"

 • Oppitunnin monivastauskysymyksissä kaikissa oikeissa vastauksissa on oltava sama siirtymä ja sama palaute. Kaikissa väärissä vastauksissa on myös oltava sama siirtymä ja palaute.

Mistä löydän esimerkkioppitunteja?

 • Moodlen "School demo" sivustolla http://school.demo.moodle.net/ on muutamia esimerkkioppitunteja englanniksi. Pääset näkemään ne vierailijana (guest) tai kirjautumalla, jolloin pääset käyttämään niitä interaktiivisemmin.
 1. Oppitunti dysleksiasta: http://school.demo.moodle.net/mod/lesson/view.php?id=752
 2. Päätöksentekoharjoitus vuoristokiipeilystä: http://school.demo.moodle.net/mod/lesson/view.php?id=432
 3. Oppitunti vesipulasta: http://school.demo.moodle.net/mod/lesson/view.php?id=156

Oppitunti suoritettiin, mutta sitä ei kirjattu.

 • Oppituntiin on sisällyttävä ainakin yksi kysymys, johon osallistujan on vastattava, että sen suorittaminen kirjautuisi raportteihin. Tämä voi vaikuttaa myös arvosanoihin ja aktiviteettien välisiin riippuvuuksiin.
Vihje: Kysymyksen sisällyttämiseen on monia keinoja. Voit tehdä monivalintakysymyksen niin, että kaikki vastaukset ovat oikeita ja vastaukset käyttäytyvät kuin sisältösivut tai niin, että sivulla on sisältöä ja Jatka-painike antaa yhden pisteen, mutta pisteitä ei lasketa arvosanaan.
Vihje: Oppitunti on mahdollista rakentaa niin, että osallistuja voi päästä sen loppuun vastaamatta yhteenkään sen sisältämään kysymykseen. Jos oppitunnista ei tule pisteitä, arvosanaa ei myöskään voi tallentaa arviointeihin. Tästä voi tulla mielikuva, että oppitunti ei kirjaa kaikkia suorituksia.

Oppituntien välinen riippuvuus ei toimi.

"Opiskelija suoritti ensimmäisen oppitunnin, mutta toinen oppitunti pyytää silti häntä suorittamaan sen ensin."

 • Oppituntiin on sisällyttävä ainakin yksi kysymys, johon osallistujan on vastattava, että riippuvuus toimisi. Asetuksista riippuen osallistuja ei välttämättä tarvitse vähimmäispistemäärää, mutta oppitunnin on rekisteröitävä, että hän on yrittänyt vastata kysymykseen. Voit sijoittaa kysymyksen ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle. Kysymyssivulla ei tarvitse olla todellista kysymystä, vaan voit tehdä Jatka-painikkeesta vastauksen, joka vie seuraavalle sivulle.
 • Että riippuvuus toimisi, oppitunti ei saa olla asetettu harjoitusoppitunniksi.

Miten oppitunnin sivulle lisätään ääni?

 • helpointa on ladata sivulle .mp3-tiedosto.
 • Sivulla Audio on tietoja äänien käyttämisestä (englanniksi).

Voinko saada vastausvaihtoehtoehtojen satunnaisjärjestyksen pois päältä?

 • Lyhyesti: et. Satunnaisjärjestyksen poistaminen käytöstä on tentin ominaisuus, mutta sitä ei ole oppitunnissa. Oppitunnin koodin muokkaaminen on mahdollista, muitta se vaikuttaisi koko sivustoon.
Vihje: Jos kysymystä ei tarvitse pisteyttää, voit käyttää monivalintakysymyksen sijaan sisältösivua tai Oikein/Väärin -kysymystä.

Voinko muuttaa oppitunnissa käytettäviä Moodlen vakiotermejä?

 • Kyllä. Sivuston ylläpitäjä voi muokata kielitiedostoa nimeltä Lesson.php. Tämä vaikuttaa koko sivustoon. Ylläpitäjä voi myös luoda Moodleen kokonaan uuden kielen, jonka käytön voit pakottaa kurssin asetuksissa: Asetukset > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Näkyvyyteen liittyvät asetukset.

Oppituntilista on sekaisin eivätkä oppitunnit suostu siirtymään haluamaani järjestykseen.

 • Kurssin varmuuskopiointi ja palauttaminen yleensä auttaa, kun kurssi käyttäytyy oudosti.
 • Esimerkki: "Lisäsin oppitunteja aiheeseen 2, mutta siirsinkin aiheen ylös aiheeksi 1. Jatkoin lisäämällä oppitunteja aiheisiin 1 ja 2. Myöhemmin yritin siirtää oppitunteja aiheen 1 alkuperäisten oppituntien väliin, mutta ne päätyivät aina aiheen 2 loppuun. Varmuuskopiointi ja palauttaminen auttoi."

Oppituntisivulle kirjoittamani HTML-koodi on muuttunut.

"Sain oppitunnin sivun muotoiltua haluamallani tavalla käyttäen mahdollisuutta syöttää sivun sisältö raakana HTML-koodina. Palasin muuttamaan koodiani ja osa siitä oli kadonnut.

 • Oppitunti "siivoaa" HTML-koodin joka kerta, kun vaihdat HTML-muotoiseen sisällön syöttämiseen. Tämä voi olla turhauttavaa varsinkin, jos yritätä saada flash-tiedoston näkymään parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Tallenna koodisi tekstitiedostoon. Silloin voit liittää kaiken koodisi takaisin oppitunnin tekstikenttään, kun haluat muuttaa sivua.

Sivut eivät näy oppitunnin vasemmassa valikossa.

 • Vain sisältösivut näkyvät oppitunnin vasemmassa valikossa.Siinä ei näytetä kysymyssivuja. Sijoita sisältösivu ennen kysymyssivujen sarjaa. Sillä tavalla osallistujat tietävät, mistä sarja alkaa.
 • Voit myös käyttää sisältösivua, jolla on kuvauksilla ja siirtymillä toteutetut linkit kysymyssivuille. Voit tehdä sisältösivun "irralliseksi" niin, että oppituntia läpikäyvä osallistuja ei joudu sivulle, vaan sille pääsee vain vasemman valikon kautta.

Osallistujat eivät pääse takaisin siihen kohtaan oppituntia, jossa keskeyttivät sen.

"Osallistuja lähti oppitunnista 10 sivun jälkeen. Palatessaan oppituntiin hän joutui aloittamaan alusta. Miten opiskelija voi palata samaan kohtaan takaisin?"

 • Oppituntiin palatessa Moodle voi kysyä: "Olet aikaisemmin aloittanut tämän oppitunnin. Haluatko jatkaa sivulta, jolle viimeksi jäit?"
 • Muutaman ehdon on kuitenkin toteuduttava, että tämä toimisi oikein.
  • Oppitunnin asetusten on sallittava uusiminen.
  • Oppitunti ei saa olla asetettu "harjoitusoppitunniksi".
  • Oppitunnissa on oltava kysymyssivuja. Oppitunti tallentaa vain vastaukset kysymyksiin, joten palatessa joudutaan aina viimeksi vastattua kysymystä seuraavalle sivulle.
Vihjeitä: Käytä oppitunnin alussa olevaa sivua sisällysluettelona, jolloin osallistujat voivat siirtyä haluamallen sivulle, kunhan muistavat, miten pitkälle ovat päässeet. Voit myös sijoittaa kysymysivun jokaisen uuden asian alkuun tai loppuun. Kerro osallistujille, miten oppituntia voi jatkaa.

Voinko muuttaa oppitunnin loppunäkymää?

 • Kyllä. Sivuston ylläpitäjä voi muokata kielitiedostoa nimeltä Lesson.php. Tämä vaikuttaa koko sivustoon. Ylläpitäjä voi myös luoda Moodleen kokonaan uuden kielen, jonka sisältö on haluamasi. Kielen käytön voit pakottaa kurssin asetuksissa: Asetukset > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Näkyvyyteen liittyvät asetukset.
 • Esimerkki: muokkaamalla oikeaa tekstitiedostoa voit poistaa tai korvata viittaukset arvosanoihin tai muuttaa loppunäkymän otsikon.

Moodlen keskustelusivulla Customise language strings per theme on englanniksi tietoa "uuden kielen" luomisesta olemassaolevan kielen pohjalta.

Katso myös