Kurssisuoritusten tila

Loikkaa: valikkoon, hakuun


Kurssisuoritusten tila -lohkoa voi käyttää, kun kurssilla on käytössä Suoritusten seuranta. Tämä lohko näyttää

  • opiskelijalle, milloin kurssin suorittamiseen vaaditut tehtävät on tehty
  • opettajalle raportin opiskelijoiden edistymisestä kurssilla (samaan raporttiin pääsee myös Asetukset-lohkosta: Raportit > Aktiviteettien suoritus).

Opettajan näkymä:

m 33 Kurssisuoritusten tila opettaja.PNG

Opiskelija näkee Kurssisuoritusten tila -lohkossa edistymisen seurannan tilanteensa sekä kurssiin vaadittavat tehtävät:

m33 Kurssisuoritusten tila opiskelika.PNG

Tilanne kertoo opiskelijan suorituksen vaiheen. Kun kurssi on kriteerien mukaan tehty, on tilana "Suoritettu loppuun". Kuvassa vasta osa vaadituista tehtävistä on tehty ja tilana on "Kesken".

Kurssin arvosana keroo kurssin arvosanan lisäksi kurssin läpäisyarvosanan. Em. kuvassa kurssin maksimiarvosana on 5 ja kurssin läpäisee arvosanalla 1: "5(1 vaadittu)".

"Aktiviteettien suoritus" kertoo, kuinka monta aktiviteettia tai aineistoa opiskelija on tehnyt. Em. kuvassa opiskelija on tehnyt kaksi tehtävää vaadituista viidestä.

Opettaja määrittelee em. suoritusvaatimukset Asetukset-lohkon kohdassa Kurssin suoritus.

Kun opiskelija klikkaa Lisätietoja, hän näkee tarkemmat tietonsa.

m 33 Kurssisuoritusten tila lisää opiskelija.PNG

Ks. tarkemmat ohjeet (englanniksi)