Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Participants

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Participants are the teachers and students who are part of a course. The list of participants can be seen by clicking the Participants link in the Navigation block

mycourses.png


If it has been added, the Participants link in the People block will also show course participants.

The participants list may be restricted to display:

  • Members of a particular group
  • Users inactive for more than a particular period of time
  • Users with a particular role, such as teacher

Teachers (or other users with appropriate permissions) may select particular users then perform any of the following actions:

  • Send message
  • Add a new note
  • Add a common note (for adding the same note to more than one user)

See also

Settings>Course Administration>Users>Enrolled users for options to assign roles to participants or or unenrol them