Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Paràmetres de la tasca

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Nota: Aquesta pàgina descriu els paràmetres per al nou mòdul Tasca a Moodle 2.X. A partir de la versió 2.5 la pàgina de paràmetres té una nova ordenació. Per a la documentació de la versió 2.4 i anteriors, vegeu versions 2.3 i 2.4. Per a la documentació de la versió 2.5 i següents, vegeu versions 2.4 i següents

Paràmetres de la Tasca a la versió 2.3
Paràmeters de la Tasca a la versió 2.5

Paràmetres de la tasca a les versions 2.3 i 2.4

Moodle 2.4


Afegeix i edita una activitat del tipus Tasca

Per tal d'afegir una activitat del tipus Tasca al vostre curs, identifiqueu-vos amb els permisos d'accés correctes (p.ex. professorat amb permisos d'edició, creador de cursos o administrador) i activeu l'edició. En la secció corresponent a la setmana o al tema on vulgueu afegir la tasca, feu clic en l'enllaç "+Afegeix una activitat o un recurs".

add activity.jpg

En la finestra que apareix per a afegir una activitat o un recurs, trieu "Tasca" i feu clic en "Afegeix".

add assignment activity.jpg

Per tal d'editar una activitat de Tasca ja existent, identifiqueu-vos amb els permisos d'accés correctes (p.ex. professorat amb permisos d'edició, creador de cursos o administrador) i Activeu l'edició. Cerqueu l'element que voleu actualitzar i punxeu en la icona de l'engranatge corresponent a eixe element.

update icon.jpg

Alternativament, després d'identificar-vos al curs, simplement feu clic sobre el nom de la tasca que voleu editar i després, feu clic en l'enllaç Edita paràmetres sota l'apartat Administració de la tasca dins del bloc de Configuració.

edit settings.jpg

Les següents opcions de configuració estan disponibles quan es crea o edita/actualitza qualsevol activitat del tipus Tasca 2.3.

Paràmetres generals

L'apartat general us permet donar un nom i una descripció a la tasca.

general.jpg

Nom de la tasca

Doneu un nom a la tasca (p.ex. Investigació sobre els drets d'autor). El títol que introduïu ací serà el nom que l'estudiantat veurà en l'àrea de contingut del curs. L'alumnat farà clic sobre el nom per a veure els detalls de la tasca i, si escau, trametre el seu treball.

Descripció

La descripció de la tasca hauria d'incloure instruccions precises per a l'estudiantat, com ara el tema de la tasca, el format de tramesa, els criteris d'avaluació, etc.

Utilitzeu aquesta zona per a descriure la tasca i explicar el que s'espera que l'estudiantat faci per a completar la tasca. Aquesta descripció pot ser tan breu o tan detallada com cregueu que calgui per a satisfer les necessitats de l'alumnat. Tanmateix, us beneficiarà proporcionar tants detalls i informació com sigui possible, especialment al començament del curs quan esteu encara establint els procediments. Generalment, com més informació pugueu proporcionar ací, menys preguntes i problemes tindrà l'estudiantat per a completar la tasca.

El camp de descripció de la tasca també es pot utilitzar per a proporcionar informació i recursos relacionats amb la tasca. El professorat podria proporcionar p.ex. bibliografia, un vídeo clip, una imatge o un enllaç a una pàgina web i, després, demanar l'ús d'aquests materials per a completar l'activitat.

Mostra la descripció en la pàgina principal del curs

Habilitant aquesta opció, es mostrarà la descripció en la pàgina principal del curs, tot just sota l'enllaç de la tasca.

Paràmetres de la tasca

La secció de Paràmetres de la Tasca permet determinar les característiques de la tasca, la data d'entrega, quan estarà disponible per a l'alumnat, etc.

Cliqueu per veure en gran la pantalla de paràmetres

Permet trameses des de

Aquest paràmetre impedeix als estudiants l'enviament de la tasca abans de la data establerta. Aquesta opció permet al professorat establir un dia, any, mes i hora (en horari de 24 hores) a partir del qual els estudiants poden enviar-hi les seves tasques. Noteu que aquest paràmetre no oculta l'activitat. Els estudiants veuran la tasca i el seu enunciat, i podran llegir els materials que hi hagueu inclòs, però no podran pujar o completar la tasca fins a la data introduïda.

Si voleu també ocultar la tasca fins a una data establerta, podeu fer servir el paràmetre "Mostra sempre la descripció" (vegeu més avall).

Per defecte el paràmetre "Permet trameses des de" és activat i té establerta la data i hora de la creació de la tasca. Per a desactivar-ho, simplement desmarqueu la casella.

Data de venciment

La "Data de venciment" impedeix a l'estudiant entregar la tasca després de la data.

Aquesta opció permet al professorat establir un dia, mes, any i hora (en horari de 24 hores) abans de la qual cal entregar la tasca.

Per defecte el paràmetre "Data de venciment" és activat i la data fixada per 7 dies després de la data de creació de la tasca. Per a desactivar-ho, simplement desmarqueu la casella.

Notes sobre els paràmetres de data

La Data de venciment es mostra als participants en la descripció de la tasca, i queda marcada al calendari com esdeveniment visible amb un enllaç per a accedir-hi. L'ús que feu de "Permet trameses des de" i "Data de venciment" dependrà probablement de la naturalesa del vostre curs. Si esteu facilitant un curs de durada flexible o un curs amb inscripcions permanentment obertes, serà millor que no activeu aquests paràmetres. Aquesta configuració permetrà als participants fer i enviar les seves tasques d'acord amb el seu ritme de treball i progrés dins el curs. Alternativament, si treballeu en un entorn més estructurat o subjecte a un calendari, els paràmetres de data serviran als participants per a estar al dia. Podran preveure activitats properes i alhora evitaran que realitzin tot durant la primera setmana i no tornin per a activitats addicionals o més informació. Igualment, la Dates de venciment impedeix als participants quedar-se enrere i després haver de realitzar en una setmana una quantitat excessiva de treball endarrerit.

Les tasques sense una data de venciment establerta apareixeran a "La meva pàgina inicial" amb el text "Sense data de venciment".

Data límit

La Data límit és la data a partir de la qual els estudiants no podran enviar la tasca, ja que no se'ls mostrarà el botó corresponent. A partir d'aquesta data (o hora) el professor pot, si cal, concedir una pròrroga a un estudiant obrint la pàgina de qualificació de la tasca i clicant a la columna "Edita" i seleccionant "Concedeix una pròrroga" en la fila de l'estudiant corresponent. .

Per a més detalls, vegeu el vídeo Assignment Extensions Moodle 2.4

Mostra sempre la descripció

Aquest paràmetre s'utilitza en combinació amb el paràmetre "Permet trameses des de". Si es posa a "Sí", la descripció serà visible als estudiants abans de la data de "Permet trameses des de". Si el seu valor és "No", la descripció de la tasca s'ocultarà als estudiants fins a la data de "Permet trameses des de", i només es mostrarà el nom de la Tasca:

always show description.jpg

Si "Permet trameses des de" està desactivat, la descripció de la tasca serà sempre visible als estudiants.

Requereix que l'estudiantat faci clic al botó Tramet

En versions prèvies de Moodle aquesta paràmetre es coneixia com “Habilita Envia per avaluar".

El botó Tramet permet a l'estudiantat pujar versions esborrany de la tasca fins que ja està llesta per corregir. Un cop cliquen el botó Tramet estan indicant al professor que han acabat de treballar en la tasca.

Nota: això vol dir que l'estudiant ja no podrà editar la tasca (altrament es podria invalidar treball de correcció que ja hagués fet el professor). Si l'estudiant es penedeix de la decisió i vol tornar a editar la tasca, haurà de demanar a algú amb permisos d'edició al curs els modifiqui l'estat i torni a posar Esborrany". Igualment el professor ho pot fer (per exemple si la tasca requereix que s'hi treballi més). Per a modificar l'estat de l'entrega o permetre a un estudiant que la torni a pujar obriu la Tasca i cliqueu a "Visualitza/Qualifica totes les trameses". A la taula de qualificació de la tasca localitzeu l'estudiant i cliqueu a la columna "Edita", i seleccioneu "Permet canvis a en la tramesa".

revert to draft.jpg

Si el valor del paràmetre és "No" els estudiants no han de prémer cap botó i se'ls permet fer canvis als fitxers pujats en tot moment. Aquest escenari pot ser d'aplicació en situacions en què el professorat facilita retroacció sobre els esborranys, o si la tasca és iterativa per naturalesa.

Si el valor del paràmetre és "No" però el professorat necessita aturar-ho per començar a corregir, es pot aturar els estudiants utilitzant "Impedeix canvis en la tramesa". També pot servir en els casos en què l'estudiant ha oblidat de prémer el botó Tramet i la correcció ja ha començat.

Per impedir canvis en les trameses obrliu la tasca i cliqueu al botó "Visualitza/Qualifica totes les trameses". A la taula de qualificacions localitzeu l'estudiant i cliqueu a la columna "Edita". Seleccioneu "Impedeix canvis en la tramesa".

prevent submission changes.jpg

Si voleu permetre canvis en la tramesa o impedir canvis en la tramesa per a un nombre d'estudiants o tota la classe, podeu usar el menú "Amb els , you can use the With selected menu at the bottom of the grading table. Click on the assignment activity, then click on the View/Grade all Submission link. Using the tick boxes in the Select column, tick relevant students or place a tick in the box at the top of Select column to select all students. Scroll to the bottom of the page and select either Lock Submissions, Unlock Submissions or Revert the submission to draft status and click Submit.

with selected.jpg

Requereix que els estudiants acceptin el compromís de tramesa

Nova funcionalitat
del Moodle 2.4!

Els administradors del lloc poden definir un text de compromís de tramesa, per exemple una declaració de que el treball és original i de la seva autoria, i que els estudiants han d'acceptar abans de pujar la seva tramesa. Això es fa des de Configuració > Administració del lloc > Connectors > Mòduls d'activitat > Tasca.

Si es prefereix, es pot fer servir el text per defecte Aquesta tasca conté únicament treball propi, excepte en aquelles parts en què he reconegut haver utilitzat la feina d'altres persones

Si els administradors han establert que els professors poden utilitzar un compromís de tramesa o no, aleshores apareixerà a la pàgina de paràmetres de la tasca. La secció #Submission_Statement explica com fer-ho des de l'administració del lloc.

Per a més detalls vegeu el blog "All my own work"

Quan aquest paràmetre és activat, els estudiants hauran de prémer un botó d'acceptació abans d'enviar la tasca

Si l'administrador ha forçat el compromís de tramesa per a tot el lloc, el professorat no tindrà aquesta opció a la pàgina de paràmetres però l'estudiant veurà i haurà d'acceptar el compromís de tramesa.

Notificacions als qui corregeixen

En versions prèvies de Moodle aquest paràmetre tenia una sola opció “Avisa els professors per correu electrònic”. A partir de Moodle 2.3, podeu escollir si els professors reben notificació quan els estudiants envien una tasca (aviat, en el seu temps o més tard) o si només reben notificació quan un estudiant entrega la tasca fora de termini. Només rebran la notificació els professors que poden qualificar la tasca, per exemple si en un curs hi ha grups separats, els professors assignats a un grup no rebran notificacions sobre els altres grups.

Vegeu també: Using Moodle forum discussion Make default setting "no" re notifying graders

L'estudiantat tramet en grups

Nova funcionalitat
del Moodle 2.4!
Si es marca aquesta casella, els estudiants poden fer i pujar les tasques coŀlaborativament. Això significaria per exemple dos estudiants poden estar treballant a la mateixa àrea de text, o que mentre un puja un arxiu i una altre estudiant del mateix grup se'l descarrega, el modifica i el torna a pujar.

En qualificar, el professor pot decidir si donar una qualificació i un comentari de retroacció per a tots els estudiants del grup, o bé si hi hauran diferents qualificacions i comentaris. Si no hi han grups fets, Moodle farà un grup per defecte per a cada estudiant del curs.

Per més detalls vegeu aquest vídeo Group Assignment 2.4

Requereix la tramesa de tots els membres del grup

This setting will only appear if the teacher has ticked the "Require students click submit button" earlier. The assignment will not be classed as "submitted" until all members of the group have made a contribution. When one student has submitted, the other members of the group will be able to see who still has to submit.

Agrupament per grups d'estudiants

Si se selecciona un agrupament específic, el sistema cercarà grups i usuaris només dins d'aquest agrupament. Si la selecció és "Cap", el mòdul de qualificacions mostrarà tots els grups del curs, i posarà tots els estudiants no inclosos a cap grup en un "Grup per defecte". Vegeu aquesta discussió de fòrum per a exemples de com es podria fer servir aquest paràmetre.

Qualificació a cegues

Nova funcionalitat
del Moodle 2.4!

Si s'activa aquest paràmetre, el professorat no veurà els noms dels estudiants que han enviat la tasca. En el seu lloc, veurà un número d'usuari generat a l'atzar (la vista de l'estudiant no canvia). Un cop qualificats, el professorat pot veure qui va enviar què fent clic a "Mostra les identitats dels estudiants" als paràmetres de la tasca.

Enviar qualificacions a l'estudiantat

A causa de la natura de la qualificació a cegues, els estudiants no poden veure les notes fins que les identitats de tots es mostrin. Trobareu això a Paràmetres de la Tasca > Mostra les identitats dels estudiants. Els comentaris de retroacció sí que es mostraran.

Nota: El nivell d'anonimat podria no coincidir amb els requeriments de privacitat de la vostra institució. Vegeu aquesta entrada del tracker MDL-35390 - "Blind Marking is not so blind"

Per a més detalls sobre la funcionalitat, vegeu també aquest vídeo Blind marking in 2.4.

Paràmetres de la tramesa

Els paràmetres de la tramesa us permeten determinar com voldríeu que els vostres estudiants enviïn la tasca.

submission settings.jpg

Nota: Ara podeu configurar una tasca que té a la vegada text en línia i pujada d'arxius.

Text en línia

Si s'activa, els estudiants podran redactar i editar el text en pantalla amb l'ajuda de l'editor HTML estàndard de Moodle.

Trameses de fitxer

Permet que l'estudiantat pugi un o més fitxers en l'entrega de la seva tasca.

Quantitat màxima de fitxers carregats

Si s'ha activat Trameses de fitxer, aquest paràmetre determina el màxim de fitxers que cada estudiant podrà pujar. Aquesta xifra no es mostrarà enlloc, i per tant és recomanable incloure-la a la descripció de la tasca.

Mida màxima de la tramesa

Aquest paràmetre estableix la mida màxima de cadascun dels fitxers que es poden pujar a la tasca. Aquesta quantitat pot ser igual o menor que el límit de curs (que al seu torn pot ser igual o menor que la mida establerta per a tot el lloc). La mida màxima es mostra als estudiants quan han de pujar els fitxers.

maximum file size.jpg

Comentaris de la tramesa

Si s'activa, els estudiants poden deixar comentaris en un àrea de text associada amb la tasca. Els comentaris poden servir per comunicar amb la persona que corregeix, descripció del progrés de la tasca, descripció de cada fitxer específic, o qualsevol tipus de comunicació entre estudiants i professors. Els comentaris de la tramesa apareixeran a la taula de qualificacions de la tasca (cliqueu a la tasca, i després a "Visualitza/Qualifica totes les trameses"), a la columna "Comentaris de la Tramesa".

submission comments.jpg

Paràmetres de retroacció

Amb els paràmettres de retroacció podeu configurar el tipus de retroacció que voleu donar a l'estudiantat.

feedback settings.jpg

Nota: Ara podeu determinar si voleu tornar als estudiants comentaris, fitxers adjunts, o una combinació dels dos.

Comentaris de la retroacció

So s'activa, les persones que corregeixen poden deixar comentaris per a cada tramesa. Essencialment el que fa això és generar una columna "Comentaris de la retroacció" a la taula de qualificació de la tasca (per entrar a la taula de qualificació cliqueu a la tasca, i després a "Visualitza/Qualifica totes les trameses".

feedback comments.jpg

Els comentaris de retroacció es poden accedir també clicant a la marca verda a la columna Qualificació de la taula de qualificacions de la tasca.

feedback comments 2.jpg

Fitxers de la retroacció

Setting this to yes means that markers will be able to upload files with feedback when marking. These files may be the marked up student assignments, documents with comments, a completed marking guide, or spoken audio feedback. Essentially what this does is enable the Feedback Files column in the grading table (to access grading table click on the assignment activity, then click on the view/Grade all Submissions button).

feedback files.jpg

To upload feedback files click on the green tick in the grade column on the grading table.

feedback files 2.jpg

To upload a feedback file you can either use drag and drop or click Add to bring up the File picker.

All feedback will be displayed to students on the assignment submission page. The following screen shot demonstrates the view if both feedback comments and file feedback are set to Yes.

feedback view for students.jpg

Pujar múltiples fitxers alhora

Nova funcionalitat
del Moodle 2.4!

Es poden pujar molts fitxers simultàniament empaquetant-los en un zip, des del desplegable a la part superior de la taula de qualificació:

mutiplefeedbackzip.png

Per fer això:

 1. Descarregueu les tasques de l'estudiantat amb l'enllaç Download the students' assignments using the "Download all submissions" link from the same dropdown menu;
 2. Extract the folder offline and add your comments to the student's submissions.Keep the names the same.
 3. Select the students' submissions and zip them into a new folder. Important: Don't just edit them inside their original folder and re-zip this; it will not work. The folder name does not matter as long as the feedback files have the same names as before.
 4. Upload this newly zipped folder.
 5. You will be presented with a confirmation screen displaying your feedback files.
Confirmation screen displaying the feedback files to be uploaded
Screen confirming uploaded feedback

Note:If you zip files on a Mac, you may get a folder included in the zip called _MACOSX_ which needs to be removed otherwise moodle will not recognise the changes in the files.

Full de qualificació fora de línia

Nova funcionalitat
del Moodle 2.4!

Si s'activa, el professorat tindrà un enllaç per descarregar la taula de qualificacions en un full de càlcul, i posar les notes fora de línia.

La taula de qualificació buida
Desplegable per baixar la llista
Editant les notes fora de línia

Després que el professorat hagi completat les qualificacions fora de línia, pot pujar el full de càlcul, confirmar els canvis i aleshores les qualificacions i comentaris quedaran incoerporats al qualificador.

Pujant el full de càlcul
Confirmant els canvis
Notes i comentaris transferits al Moodle

Vegeu també Offline grading worksheet al blog de Gavin Henrick.

Qualificació

Especifiqueu la qualificació màxima o una escala (creada prèviament) que s'aplicarà a la tasca. Si no hi haurà qualificacions en aquesta tasca, escolliu "Sense qualificació"

Mètode de qualificació

Hi ha 3 opcions:

Categoria de qualificació

Les Categories de Qualificació creades per a tot el lloc o per al curs apareixeran al desplegable per a seleccionar-ne una. Això també ho podreu fer més tard des de la Vista Simple o la Vista Completa del Qualificador.

Paràmetres comuns de mòduls

Mode de grup

Quan el curs està configurat per a grups, el mode de grup pot ser un d'aquests tres: Sense grups, Grups separats o Grups visibles.

Sense grups - No hi han grups, i els estudiants envien les seves tasques en una sola àrea de tramesa

Grups separats - Els estudiants envien les seves tasques en una àrea de tramesa de grup, i el professorat pot ordenar les tasques enviades per grup.

Grups visibles - Tots els estudiants envien les seves tasques en una àrea de tramesa única però poden escollir amb quin grup associen la seva tasca abans de pujar-la. El professorat pot ordenar les tasques enviades per grup.

Agrupaments

Els agrupaments són un paràmetre avançat. Un agrupament és una coŀlecció de grups dins un curs. Si se selecciona un agrupament existent de la llista desplegable, els estudiants membres dels grups dins l'agrupament podran treballar en grup en el mode de grup especificat més amunt.

Visible

Escolliu entre Mostra o Oculta per mostrar o ocultar la tasca a l'estudiantat. Una tasca oculta es mostrarà en gris per als rols de professor, professor no editor, creador de cursos o administrador però serà invisible als estudiants. .

Número ID

Establir una ID aquí serveix per a incloure la qualificació en càlculs personalitzats. Si l'activitat no s'inclou en cap càlcul personalitzat de les qualificacions es pot deixar aquest camp en blanc. Aquest número ID també es pot establir des del Qualificador, però només es pot editar des de la pàgina de paràmetres de l'activitat.

Restriccions d'accés

Les Restriccions d'accés es veuen als paràmetres de les activitats i recursos si a s'han activat les Activitats Condicionals.

Permet l'accés des del

Aquesta data determina l'any, mes, dia, hora i minut a partir del qual els estudiants poden accedir a l'activitat des de l'enllaç de la pàgina del curs. Per activar-ho, cliqueu la casella "Habilita" al costat del camp.

Permet l'accés fins el

Aquesta data determina l'any, mes, dia, hora i minut en que els estudiants deixaran de poder accedir a l'activitat des de l'enllaç de la pàgina del curs. Per activar-ho, cliqueu la casella "Habilita" al costat del camp. Nota: La diferència amb les dates "Permet trameses des de" i "Data de venciment" és que en aquestes, fora de les dates establertes els estudiants podran veure la descripció de l'activitat, mentres que "Permet accés des/fins el" impedeixen l'accés completament.

Paràmetres de restricció d'accés en tasca

Condició de qualificació

Aquest paràmetre determina quines condicions de qualificacions cal acomplir per a poder accedir aquesta activitat. Es poden establir condicions de qualificació múltiples amb el botó "Agrega 2 condicions de qualificació al formulari". Si hi han condicions múltiples aplicades a una activitat, només serà accessible als estudiants que compleixin totes les condicions. Vegeu Activitats condicionals per més informació.

Abans que l'activitat pugui ser accessible

Abans que l'estudiant compleixi les condicions per accedir a l'activitat, aquesta es pot mostrar en gris amb la llista de condicions d'accés necessàries, o bé quedar completament oculta

Rols assignats localment

A través de Configuració > Administració de la Tasca > Rols assignats localment es pot donar rols diferents a usuaris seleccionats dins l'activitat. Vegeu la discussió de fòrum Custom role for 'Course Monitor' per a veure'n un exemple.

Permisos de la tasca

Per canviar els permisos de rol aneu a Configuració > Administració de la tasca > Permisos.

Paràmetres del lloc

ES següents opcions de configuració s'accedeixen amb rol d'administrador des de Configuració > Administració del lloc > Connectors > Activitats > Tasca.


Connector de retroacció

Els comentaris de retroacció que s'envien al qualificador es limiten a un comentari de text. Els administradors poden establir quin dels connectors de retroacció enviaran comentaris al qualificador. En una instaŀlació estàndard de Moodle les opcions són "Comentaris de retoracció" (per defecte) , "Retroacció amb fitxer" o "Full de qualificació fora de línia", però but pot haver-hi més opcions si hi ha instaŀlats altres connectors de retroacció.

Mostra les trameses recents

Aquesta opció permet que tothom vegi notificacions de les entregues d'una tasca al bloc Activitat recent dins el context d'un curs. Noteu que per defecte aquesta opció és "NO", és a dir que els estudiants no veuran notificacions quan els seus companys pugin o midifiquin les seves tasques.

Envia la confirmació de la tramesa a l'estudiantat

Si està activat (per defecte ho està) els estudiants rebran notificacions de l'entrega de la tasca.

Paràmetres de confirmació de la tramesa

Compromís de tramesa

Nova funcionalitat
del Moodle 2.4!

Els administradors poden entrar a l'àrea de text un text que apareixerà quan els estudiants estiguin pujant la tasca.

Vista de l'administrador de la pantalla de configuració del compromís de tramesa - cliqueu per veure en gran
Vista de l'estudiant a punt de pujar la tasca - Cliqueu per veure en gran

Requereix que l'estudiantat accepti el compromís de tramesa

Si s'activa, totes les tasques del lloc mostraran el text de compromís de tramesa que l'estudiantat haurà d'acceptar abans de pujar la tasca. L'opció no apareixerà per al professorat.

Si es deixa amb el valor per defecte, "NO", el professorat tindrà l'opció d'activar-ho per a cadascuna de les tasques.

Les següents opcions de configuració són accessibles des de Configuració > Administració del lloc > Connectors > Connectors de Tasca. Hi ha dues seccions: Connectors de tramesa i Connectors de retroacció.

Connectors de tramesa

Trameses de fitxers

Activat per defecte Si s'activa, aquest mètode de tramesa estarà disponible per a l'estudiantat.

Mida màxima de cada fitxer de la tramesa Els administradors poden especificar la mida màxima de cada fitxer individual pujat a totes els tasques del lloc. El límit ha de ser igual o menor que el límit establert a nivell de cursos.

Trameses de text en línia

Activat per defecte Si s'activa, aquest mètode de tramesa estarà disponible per a l'estudiantat.

Comentaris de la tramesa

Activat per defecte Si s'activa, aquest mètode de tramesa estarà disponible per a l'estudiantat.

submission plugin.jpg

Connectors de retroacció

Comentaris de retroacció

Activat per defecte Si s'activa, aquest mètode de tramesa quedarà activat per defecte per a totes les noves tasques del lloc.

Retroacció amb fitxer

Activat per defecte Si s'activa, aquest mètode de tramesa quedarà activat per defecte per a totes les noves tasques del lloc.

Full de qualificació fora de línia

Nova funcionalitat
del Moodle 2.4!

Activat per defecte Si s'activa, aquest mètode de tramesa quedarà activat per defecte per a totes les noves tasques del lloc.


Gestió dels connectors de retroacció

Paràmetres de la tasca a la versió 2.5 i següents (en construcció)

Moodle 2.5


Afegeix i edita una activitat del tipus Tasca

 • Per tal d'afegir una activitat del tipus Tasca al vostre curs, identifiqueu-vos amb els permisos d'accés correctes (p.ex. professorat amb permisos d'edició, creador de cursos o administrador) i activeu l'edició. En la secció corresponent a la setmana o al tema on vulgueu afegir la tasca, feu clic en l'enllaç "+Afegeix una activitat o un recurs".
 • En la finestra que apareix per a afegir una activitat o un recurs, trieu "Tasca" i feu clic en "Afegeix".
 • Per tal d'editar una activitat de Tasca ja existent, identifiqueu-vos amb els permisos d'accés correctes (p.ex. professorat amb permisos d'edició, creador de cursos o administrador) i Activeu l'edició. Cerqueu l'element que voleu actualitzar i punxeu en la icona de l'engranatge corresponent a eixe element.
 • Alternativament, després d'identificar-vos al curs, simplement feu clic sobre el nom de la tasca que voleu editar i després, feu clic en l'enllaç Edita paràmetres sota l'apartat Administració de la tasca dins del bloc de Configuració.

Les següents opcions de configuració estan disponibles quan es crea o edita/actualitza qualsevol activitat del tipus Tasca. Només Paràmetres generals, Disponibilitat i Tipus de tramesa s'obrin per defecte; les altres es troben col·lapsades. Per expandir-ho tot feu clic en l'enllaç de dalt a la dreta "Amplia tot". Feu clic en cada captura per veure-la a mida completa.

Paràmetres generals

L'apartat general us permet donar un nom i una descripció a la tasca.

IMATGE

Nom de la tasca

Doneu un nom a la tasca (p.ex. Investigació sobre els drets d'autor). El títol que introduïu ací serà el nom que l'estudiantat veurà en l'àrea de contingut del curs. L'alumnat farà clic sobre el nom per a veure els detalls de la tasca i, si escau, trametre el seu treball.

Descripció

Proporcioneu ací les instruccions a l'estudiantat de manera que tinguin clar què han de fer. Feu clic en "Mostra les eines d'edició" per mostrar l'editor de text enriquit i punxeu i arrossegueu el cantó dret de baix de l'àrea de text per tal de fer-la més gran.

També podeu proporcionar informació o recursos relacionats amb la tasca, com ara, un vídeoclip, una imatge, o un enllaç a una pàgina web.

Mostra la descripció en la pàgina principal del curs

Habilitant aquesta opció, es mostrarà la descripció en la pàgina principal del curs, tot just sota l'enllaç de la tasca.

Disponibilitat

Fitxer:https://docs.moodle.org/25/en/File:AssignAvailability.png
Paràmetres de disponibilitat per a una tasca

Permet trameses des de

Aquest paràmetre impedeix als estudiants l'enviament de la tasca abans de la data establerta. Aquesta opció permet al professorat establir un dia, any, mes i hora (en horari de 24 hores) a partir del qual els estudiants poden enviar-hi les seves tasques. Un docent pot definir un dia, un mes, un any i una hora (rellotge de 24h) des dels quals els aprenents podran començar a trametre els seus treballs. Noteu que aquest paràmetre no oculta l'activitat. Els estudiants veuran la tasca i el seu enunciat, i podran llegir els materials que hi hagueu inclòs, però no podran pujar o completar la tasca fins a la data introduïda.

Aquest paràmetre està habilitat (marcat/clicat) per defecte i es defineix amb el dia i l'hora en què afegiu la tasca. Per tal de deshabilitar-ho, desmarqueu la casella.

Data de venciment

La "Data de venciment" impedeix a l'estudiant entregar la tasca després de la data. Aquesta opció permet al professorat establir un dia, mes, any i hora (en horari de 24 hores) abans de la qual cal entregar la tasca. Per defecte el paràmetre "Data de venciment" és activat i la data fixada per 7 dies després de la data de creació de la tasca. Per a desactivar-ho, simplement desmarqueu la casella. Per a més informació sobre l'ús de la Data de venciment vegeu el FAQ sobre tasques.

Nota: Les tasques sense una Data de venciment apareixeran en La meva pàgina principal amb el text "Sense data de venciment". [Nota de la traductora: si no té data de venciment, a mi directament no em mostra la tasca en La meva pàgina principal, però no sé si és perquè sóc professora al curs i a l'estudiantat sí li apareixeria].

Data límit

La Data límit és la data a partir de la qual els estudiants no podran enviar la tasca, ja que no se'ls mostrarà el botó corresponent. A partir d'aquesta data (o hora) el professor pot, si cal, concedir una pròrroga a un estudiant obrint la pàgina de qualificació de la tasca i clicant a la columna "Edita" i seleccionant "Concedeix una pròrroga" en la fila de l'estudiant corresponent. .

Per a més detalls, vegeu el vídeo Assignment Extensions Moodle

Mostra sempre la descripció

Aquest paràmetre s'utilitza en combinació amb el paràmetre "Permet trameses des de". Si es posa a "Sí", la descripció es farà visible als estudiants abans de la data "Permet trameses des de". Si el seu valor és "No", la descripció de la tasca s'ocultarà als estudiants fins a la data "Permet trameses des de" i només es mostrarà el nom de la Tasca, com es veu en la captura de baix. (Feu clic per a veure-la a mida completa.)

IMATGE

Si "Permet trameses des de" està desactivat, aquest paràmetre no té sentit: la descripció de la tasca serà sempre visible als estudiants.

Tipus de tramesa

IMATGE

Ací podeu definir com voleu que l'estudiantat us trameta el seu treball.

Text en línia

Els aprenents podran escriure les seves respostes directament en Moodle utilitzant l'editor de text.

Trameses de fitxer

L'estudiantat podrà pujar i editar un o més fitxers de qualsevol tipus que el professorat pugui obrir.

Comentaris de la tramesa

Si s'activa, els estudiants poden deixar comentaris en un àrea de text associada amb la tasca. Els comentaris poden servir per comunicar amb la persona que corregeix, descripció del progrés de la tasca, descripció de cada fitxer específic, o qualsevol tipus de comunicació entre estudiants i professors. (Fixeu-vos que si la Qualificació a cegues està activa, els comentaris de l'estudiantat es mostren com a "Participant 01", etc. per evitar revelar les identitats.)

Els comentaris de la tramesa apareixeran a la taula de qualificacions de la tasca (cliqueu a la tasca, i després a "Visualitza/Qualifica totes les trameses"), a la columna "Comentaris de la Tramesa".

Quantitat màxima de fitxers carregats

Ací podeu decidir el nombre màxim de fitxers que pot carregar cada estudiant. (Pot ser útil mostrar el nombre en la descripció de la tasca.)

Mida màxima de la tramesa

Aquest paràmetre estableix la mida màxima de cadascun dels fitxers que es poden pujar a la tasca. Aquesta quantitat pot ser igual o menor que el límit de curs (que al seu torn pot ser igual o menor que la mida establerta per a tot el lloc). La mida màxima es mostra als estudiants quan han de pujar els fitxers.

IMATGE

Tipus de retroacció

(Aquest paràmetre està col·lapsat per defecte.)

IMATGE

Comentaris de la retroacció

Si s'activa, les persones que corregeixen poden deixar comentaris per a cada tramesa. Habilita la columna de Comentaris de la retroacció. (Per accedir a la taula de qualificacions, feu clic sobre l'activitat de la tasca i després en Visualitza/Qualifica totes les trameses). Als comentaris de la retroacció es pot accedir també fent clic a la marca verda a la columna Qualificació de la taula de qualificacions de la tasca.

IMATGE IMATGE

Full de qualificació fora de línia

Si s'activa, el professorat tindrà un enllaç per descarregar la taula de qualificacions en un full de càlcul, i posar les notes fora de línia.

La taula de qualificació buida
Desplegable per baixar la llista
Editant les notes fora de línia

Després que el professorat hagi completat les qualificacions fora de línia, pot pujar el full de càlcul, confirmar els canvis i aleshores les qualificacions i comentaris quedaran incoerporats al qualificador.

Pujant el full de càlcul
Confirmant els canvis
Notes i comentaris transferits al Moodle

Vegeu també Offline grading worksheet al blog de Gavin Henrick.


Fitxers de la retroacció

Permet a qui corregeix carregar fitxers amb retroacció mentre corregeix. Aquests fitxers poden ser les tasques de l'estudiantat corregides, una guia de correcció completada, o retroacció d'àudio parlat. Habilita la columna de Fitxers de la retroacció en la taula de qualificació. (Per accedir a la taula de qualificació feu clic sobre l'activitat de la tasca i després en Visualitza/Qualifica totes les trameses). Per carregar fitxers de retroacció, feu clic en la marca verda de la columna de qualificació en la taula de qualificació i, després, carregueu-los arrossegant i soltant o bé utilitzant el selector de fitxers.

La retroacció es mostra a l'estudiantat en la pàgina de la tramesa de la tasca. IMATGE IMATGE IMATGE

Penja múltiples fitxers de retroacció

Es poden pujar molts fitxers simultàniament empaquetant-los en un zip, des del desplegable a la part superior de la taula de qualificació:

 1. Descarregueu les tasques de l'estudiantat amb l'opció "Descarrega totes les trameses" des del mateix menú desplegable;
 2. Extraieu la carpeta fóra de línia i afegiu els vostres comentaris a les trameses de l'estudiantat. Manteniu el mateixos noms.
 3. Trieu les trameses de l'estudiantat i comprimiu-les en .zip en una nova carpeta. Important: No les editeu en la carpeta original i les torneu a comprimir en zip, no funcionarà. El nom de la carpeta no importa sempre que els fitxers de retroacció tinguen el mateix nom que abans.
 4. Pengeu la nova carpeta comprimida en zip.
 5. Se us mostrarà una pantalla de confirmació amb els vostres fitxers de retroacció.


Pantalla de confirmació que mostra els fitxers de retroacció carregats
Pantalla que confirma la retroacció carregada

Avís: Si comprimiu fitxers en un Mac, podeu obtenir una carpeta inclosa dins del zip anomenada _MACOSX_ que cal suprimir necessàriament per tal que Moodle reconega els canvis en els fitxers.


---


---