Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Multimedia plugins FAQ

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

What is the best way of Embedding media in Moodle?

  1. Interesting discussion on Moodle Mahem list: https://groups.google.com/forum/?pli=1#!topic/moodlemayhem/txt_5pNwATk
  2. Playing Flash FLV & SWF in MOODLE 2.0: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=163374

How can I have embedded media resized appropriately?

You can add specific dimensions to the end of the attribute HREF inside the anchor <A> tag.

<a href="link-to-some-flash-file.swf?d=480x640">Flash File</a>

where 480x460 are the dimensions in pixels that you wish to use.

See also