Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Moodle Mobile FAQ

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Com puc fer servir Moodle en dispositius mòbils ?

L'aplicació oficial Moodle mobile app et permet veure i participar en els cursos des del teu dispositiu mòbil.

Fins i tot sense la app, les versions recents de Moodle tenen temes mobile-friendly (responsius) per millorar l'experiència de l'usuari en accedir als cursos en els dispositius més petits

No puc accedir amb usuaris antics, però si amb els creats rencentment! =

Si us plau, buideu totes les memòries cau via la configuració d'administració de Moodle, Això hauria de resoldre el problema.

No puc fer que funcioni la app. On puc aconseguir ajuda?

Si ets un estudiant o un professor, primer contacteu amb l'administrador del lloc Moodle de la vostra organització.

Si ets un administrador i tens habilitat els mobile services , si us plau reviseu:

 1. Si el teu lloc fa servir un certificat SSL, ha de ser un certificat verificat no auto-signat. Si us plau, feu servir aquest eina o una semblant per comprovar que el vostre certificat és correcte: SSL Checker. Tots els punts han d'estar ok, incloent el "Certificate Chain Complete". Altrament, l'aplicació podria funcionar en iOS, però no en Android.
 2. Debugging està desactivat (en Site administration > Development > Debugging)
 3. Verifiqueu que l'opció ADOdb debug està desactivada si esteu fent servir els plugin external database auth or enrolment. (A Plugins > Authentication > External database i a Plugins > Enrolment > External database).

Si continueu tenint problemes, si us plau obriu un fil al fòrum Moodle for mobile fòrum.

Crec que he trobat una errada (bug) a la App. Què puc fer ara?

 1. Inicia sessió a Moodle Mobile tracker (necessiteu crear un compte sinó ho heu fet prèviament crear un compte al tracker)
 2. Reviseu que el problema no hagi estat ja reportat per un altre usuari fent una cerca cercant problemes
 3. Si no és així, indiqueu l'errada fent clic a l'enllaç 'Create Issue' a dalt a la dreta seleccionant 'Moodle Mobile' com a projecte
 4. Afegiu una descripció detallada i feu clic al botó Create
 5. Adjunteu els següents fitxers a la incidència seleccionant Attach 'Attach Files' al menú desplegable 'More actions' :
  • 'Device information' - Aquest es pot trobar a la app a (Settings -> Development -> Device info, pots enviar aquest arxiu per email fent servir el botó e-mail del fons)
  • App Log (Settings -> Development -> Show Log, un altre cop, pots enviar aquesta informació per email)

La App de Moodle Mobile diu que necessito 2.4 o superior (no puc connectar: Verifiqueu que heu escrit correctament la URL i que el vostre lloc està fent servir Moodle 2.4 o superior)

No puc veure la pestanya de cursos com un administrador

La app de Moodle Mobile només mostra el cursos on estàs inscrit. Si vols veure els cursos com admin, hauries d'inscriure't.

Surt "we lost connection; you need to reconnect. Your token is now invalid." (s'ha perdut la connexió; has de tornar a reconnectar-te. El teu testimoni ara es invàlid) en la meva versió personalitzada de Moodle Mobile

Si us plau, verifiqueu:

 1. Heu seguit els pasos llistats a: Moodle Mobile Developing a plugin tutorial
 2. Heu habilitat la capabilitat moodle/webservice:createtoken per usuaris autenticats

Surt "Error: No permission to create web service token for the service local_mobile" (Error: No hi ha permisos per crear el testimoni del servei web per al servei local_mobile) al intentar entrar com administrador

Heu de crear un testimoni per el compte d'administrador (només) d'aquesta forma:

 1. Aneu a Site administration > Plugins > Web services > Manage tokens
 2. Cliqueu Add
 3. Entreu l'usuari admin username y seleccioneu 'Moodle Mobile additional features service' (i.e. NOT leave it as 'Moodle Mobile web service')
 4. Cliqueu el botó 'Save changes'.

Surt l'errada "Invalid response value detected" (S'ha detectat un valor de resposta no vàlid) accedint al lloc

El paràmetre quota global d'usuari ha de ser un enter. Per més detalls, veure el fil How to enable Moodle Mobile App for all accounts.

Veure també