Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Experimental settings

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

An administrator can enable certain experimental features in Settings > Site administration > Development > Experimental > Experimental settings.

An experimental feature is defined as a feature which require additional testing and bug-fixing.