admin/setting/systempaths

Přejít na: navigace, hledání


Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Tato stránka je předána k přehlédnutí editorovi.
Umístění: Správa ► Server ► Cesty k souborům


Ačkoliv je Moodle schopen sám obsloužit většinu svých potřeb, je často výhodnější svěřit některé činnosti externím programům. Všechny původní výchozí hodnoty jsou prázdné, kromě Verze GD, která je detekována automaticky.

Verze GD

GD je grafická knihovna používaná v jazyce PHP pro pokročilou manipulaci s obrázky. Díky ní je možné např. vytvářet náhledy. Moodle je schopen zjistit, která verze GD je nainstalována (pokud vůbec). Toto automatické nastavení byste měli ponechat tak, jak je.

Cesta k zip

Pro kompresi souborů může Moodle kromě své interní kompresní knihovny použít také program přímo umístěný na serveru. Na unixových serverech bývá obvyklá cesta /usr/bin/zip. Můžete ji zjistit také zadáním následujícího příkazu v terminálu:

root@moodle:~$ which zip
/usr/bin/zip

Nepoužívejte příkaz gzip, protože pracuje se soubory jiné struktury, než vyžaduje Moodle!

Na serverech s Windows musíte znát celou cestu k programu. Doporučuje se uvádět zkrácené názvy (tzv. 8.3), tedy např. místo C:\Program Files\GNUwin32\bin\zip.exe použít C:\Progra~1\GNUwin32\bin\zip.exe. Jedním z freewarových programů je GnuWin32 Zip.

Cesta k unzip

Pro dekompresi souborů může Moodle kromě své interní kompresní knihovny použít také program přímo umístěný na serveru. Na unixových serverech bývá obvyklá cesta /usr/bin/unzip. Můžete ji zjistit také zadáním následujícího příkazu v terminálu:

root@moodle:~$ which unzip
/usr/bin/unzip

Nepoužívejte příkaz gunzip, protože pracuje se soubory jiné struktury, než vyžaduje Moodle!

Na serverech s Windows musíte znát celou cestu k programu. Doporučuje se uvádět zkrácené názvy (tzv. 8.3), tedy např. místo C:\Program Files\GNUwin32\bin\unzip.exe použít C:\Progra~1\GNUwin32\bin\unzip.exe. Jedním z freewarových programů je GnuWin32 Unzip.

Cesta k du

Na unixových serverech slouží příkaz du k výpisu adresářů. Pro Moodle je výhodné, že používá optimalizovaný algoritmus, který urychluje výpis adresáře s mnoha soubory. Jeho umístění na unixovém serveru zjistíte příkazem:

root@moodle:~$ which du
/usr/bin/du

Cesta k programu aspell

Nepoužíváte-li prohlížeč, který obsahuje integrovanou kontrolu pravopisu (např. Mozilla Firefox), máte stále možnost zkontrolovat, zda je zapsaný text pravopisně správný. K tomuto účelu je nutno nainstalovat program aspell. Cestu na unixovém serveru zjistíte známým příkazem:

root@moodle:~$ which aspell
/usr/bin/aspell

Na serverech s Windows je třeba nainstalovat Win32 verzi a opět platí, že je vhodné cestu zadávat ve zkráceném tvaru, např. C:\Progra~1\aspell\bin\aspell.exe.