Výkonnost

Přejít na: navigace, hledání
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Tato stránka je neúplná. Můžete pomoci tím, že ji doplníte.

Rychlost vaší instalace může ovlivnit řada faktorů.

Zobrazování všech ladících informací

Vložte do vašeho souboru config.php následující řádky

define('MDL_PERF', true);
define('MDL_PERFDB', true);
define('MDL_PERFTOFOOT', true);
define('MDL_PERFTOLOG', true);

Nastavení vyrovnávací paměti pro databázové dotazy

Každá stránka v Moodle se generuje na základě dotazů z vaší SQL databáze. V některých případech je pro zobrazení jedné stránky potřeba vykonat stovky SQL dotazů. Řada z nich téměř neustále vrací stejný výsledek. Může být proto výhodné uložit si tyto výsledky do paměti a při příštím volání dotazu použít tyto již načtené informace.

Zejména ve verzi 1.8 se doporučuje vyzkoušet povolení této tzv. record cache (rcache) - vyrovnávací paměti pro výsledky databázových dotazů. Příslušné nastavení najdete ve formuláři Správa > Server > Výkonnost. Máte-li problémy s rychlostí vašeho serveru, vyzkoušejte, zda by vám právě použití rcache mohlo pomoci.

Uvědomte si, že při použití rcache vzrůstají nároky na operační paměť i na procesorový čas. Pro správné nastavení parametrů rcache (zejména počet záznamů, které budou v této paměti ukládány), je potřeba experimentovat.