Capabilities/moodle/role:unassignself

Přejít na: navigace, hledání

Rušit přidělení vlastních rolí

Pokud není u role studenta povoleno oprávnění Rušit přidělení vlastních rolí (role:unassignself) nemůže se vyškrtnout z kurzu, do kterého se přihlásil. Pokud je pro roli studenta tato možnost povolena (ať už globálně nebo v určitém kontextu) může se vyškrtnout z kurzu dvěma způsoby

  • v bloku správa se zobrazí odkaz "Vyškrtnout z Název kurzu"
  • na stránce profilu uživatele v daném kurzu přibude tlačítko "Vyškrtnout z Název kurzu"

Paradoxní je, že pokud se v roli učitele v určitém kurzu přepnete do role studenta (pomocí nabídky Přepnout roli na...), zobrazí se nabídka pro odhlášení v bloku Správa i když není pro obecnou roli studenta toto oprávnění povoleno. Takže učitel v roli studenta tuto nabídku vidí, student ji však ve skutečnosti nevidí.