Capabilities/moodle/role:safeoverride

MoodleDocstik
Hona jauzi:nabigazioa, bilatu

Moodle 1.9

  • Honek erabiltzaileari berari lotutako arrisku handiegirik ez duten gaitasunak kentzen uzten dio. Arrisku handia duten gaitasunak bloketatuta dagude (greyed out) baimenak kentzeko orrian.
    Baimenak kentzen arrisku handia duten gaitasunak blokeatuta
  • Gaitasuna hau Moodle 1.9.3-tik aurrera erabil daiteke. Ez dago ezarrita inongo berezko roletan.

"Ziurra" ezaugarria duten gaitasunak

Kalifikazio-liburua

Inportatu kalifikazioak CSV-tik gradeimport/csv:view

Argitaratu XML-tik inportatutako kalifikazioak gradeimport/xml:publish

Inportatu kalifikazioak XML-tik gradeimport/xml:view

Ikastaroa

Editatu eta kudeatu sarrerak moodle/blog:manageentries

Ikusi blog-sarrerak moodle/blog:view

Kudeatu edozein egutegitako sarrerak moodle/calendar:manageentries

Kudeatu taldearen egutegiko sarrerak moodle/calendar:managegroupentries

Kudeatu geure egutegiko sarrerak moodle/calendar:manageownentries

Ezkutatu/erakutsi jarduerak moodle/course:activityvisibility

Bidali mezua hainbat laguni moodle/course:bulkmessaging

Kudeatu taldeak moodle/course:managegroups

Kudeatu eskalak moodle/course:managescales

Kontrolatu atalaren ikusgarritasuna moodle/course:sectionvisibility

Ezarri oraingo atala moodle/course:setcurrentsection

Gaitu/desgaitu e-posta helbidea moodle/course:useremail

Ikusi ikastaroak moodle/course:view

Ikusi ezkutuko jarduerak moodle/course:viewhiddenactivities

Ikusi ezkutuko ikastaroak moodle/course:viewhiddencourses

Ikusi ezkutuko atalak moodle/course:viewhiddensections

Ikusi partaideak moodle/course:viewparticipants

Ikusi eskalak moodle/course:viewscales

Ezkutatu/erakutsi ikastaroak moodle/course:visibility

Blokeatu kalifikazioak edo elementuak moodle/grade:lock

Kudeatu kalifikazio-letrak moodle/grade:manageletters

Kudeatu kalifikazio-helburuak moodle/grade:manageoutcomes

Desblokeatu kalifikazioak edo elementuak moodle/grade:unlock

Ikusi norberaren kalifikazioak moodle/grade:view

Kudeatu oharrak moodle/notes:manage

Ikusi oharrak moodle/notes:view

Gehitu galdera berriak moodle/question:add

Editatu galdera guztiak moodle/question:editall

Editatu norberaren galderak moodle/question:editmine

Editatu galdera-kategoriak moodle/question:managecategory

Mugitu galdera guztiak moodle/question:moveall

Mugitu norberaren galderak moodle/question:movemine

Erabili galdera guztiak moodle/question:useall

Erabili norberaren galderak moodle/question:usemine

Ikusi galdera guztiak moodle/question:viewall

Ikusi norberaren galderak moodle/question:viewmine

Baimen ziurrak anulatu besteei moodle/role:safeoverride

Aukeratu beste rol bat moodle/role:switchroles

Kendu norberari rolak moodle/role:unassignself

Ikusi ezkutuko rol-ezarpenak moodle/role:viewhiddenassigns

Sartu talde guztietan moodle/site:accessallgroups

Ikusi beti erabiltzaileen izen osoak moodle/site:viewfullnames

Ikusi erabiltzaileen profilak moodle/user:viewdetails

Zeregina

Kalifikatu zeregina mod/assignment:grade

Bidali zeregina mod/assignment:submit

Ikusi zeregina mod/assignment:view

Txata

Hitz egin txatean mod/chat:chat

Ezabatu txataren txostenak mod/chat:deletelog

Irakurri txataren txostenak mod/chat:readlog

Inkesta xumea

Erregistratu inkesta mod/choice:choose

Ezabatu erantzunak mod/choice:deleteresponses

Jaitsi erantzunak mod/choice:downloadresponses

Irakurri erantzunak mod/choice:readresponses

Datu-basea

Onartu onartu gabeko sarrerak mod/data:approve

Idatzi iruzkinak mod/data:comment

Kudeatu iruzkinak mod/data:managecomments

Kudeatu sarrerak mod/data:manageentries

Kalifikatu sarrerak mod/data:rate

Ikusi erabiltzaile guztien aurretiko ezarpenak mod/data:viewalluserpresets

Ikusi sarrerak mod/data:viewentry

Ikusi kalifikazioak mod/data:viewrating

Idatzi sarrerak mod/data:writeentry

Foroa

Gehitu berriak mod/forum:addnews

Sortu eranskinak mod/forum:createattachment

Ezabatu edozein mezu (edonoiz) mod/forum:deleteanypost

Ezabatu norberaren mezuak (eperik gabe) mod/forum:deleteownpost

Editatu edozein mezu mod/forum:editanypost

Hasierako harpidetza mod/forum:initialsubscriptions

Kudeatu harpidetzak mod/forum:managesubscriptions

Mugitu eztabaidak mod/forum:movediscussions

Kalifikatu mezuak mod/forum:rate

Erantzun berriei mod/forum:replynews

Erantzun mezuei mod/forum:replypost

Berezi eztabaidak mod/forum:splitdiscussions

Hasi eztabaida berriak mod/forum:startdiscussion

Erregulazioa aplikatuko da mod/forum:throttlingapplies

Ikusi edozein kalifikazio mod/forum:viewanyrating

Ikusi eztabaidak mod/forum:viewdiscussion

Ikusi programatutako ezkutuko mezuak mod/forum:viewhiddentimedposts

Ikusi beti G eta E mezuak mod/forum:viewqandawithoutposting

Ikusi kalifikazioak mod/forum:viewrating

Ikusi harpidedunak mod/forum:viewsubscribers

Glosategia

Onartu onartu gabeko sarrerak mod/glossary:approve

Sortu iruzkinak mod/glossary:comment

Esportatu sarrerak mod/glossary:export

Inportatu sarrerak mod/glossary:import

Kudeatu kategoriak mod/glossary:managecategories

Kudeatu iruzkinak mod/glossary:managecomments

Kudeatu sarrerak mod/glossary:manageentries

Kalifikatu sarrerak mod/glossary:rate

Ikusi kalifikazioak mod/glossary:viewrating

Sortu sarrera berriak mod/glossary:write

Hot Potatoes galdetegiak

Saiatu galdetegi bat egiten mod/hotpot:attempt

Ezabatu galdetegi-saiakerak mod/hotpot:deleteattempt

Aldatu kalifikazioak mod/hotpot:grade

Ikusi txostenak mod/hotpot:viewreport

LAMS

Kudeatu LAMS jarduerak mod/lams:manage

Parte hartu LAMS jardueretan mod/lams:participate

Ikasgaia

Kudeatu ikasgaia-jarduera mod/lesson:manage

Galdetegia

Saiatu galdetegiak egiten mod/quiz:attempt

Ezabatu galdetegi-saiakerak mod/quiz:deleteattempts

Bidali e-posta konfirmazioa bidalitakoan mod/quiz:emailconfirmsubmission

Bidali bidalketen e-posta oharpena mod/quiz:emailnotifysubmission

Kalifikatu galdetegiak eskuz mod/quiz:grade

Ez egin kasurik galdetegien denbora-mugari mod/quiz:ignoretimelimits

Kudeatu galdetegiak mod/quiz:manage

Aurreikusi galdetegiak mod/quiz:preview

Ikusi galdetegiaren informazioa mod/quiz:view

Ikusi galdetegiaren txostenak mod/quiz:viewreports

SCORM/AICC

Gorde pistak mod/scorm:savetrack

Berrikusketari jaramonik ez egin mod/scorm:skipview

Ikusi txostenak mod/scorm:viewreport

Ikusi puntuazioak mod/scorm:viewscores

Hausnarketa

Jaitsi erantzunak mod/survey:download

Erantzun hausnarketari mod/survey:participate

Ikusi erantzunak mod/survey:readresponses

Wikia

Kudeatu wikiaren ezarpenak mod/wiki:manage

Anulatu blokeatutako orriak mod/wiki:overridelock

Editatu wiki-orriak mod/wiki:participate

Tailerra

Kudeatu ezarpenak mod/workshop:manage

Parte hartu tailerrean mod/workshop:participate

RSS Bezeroa

Sortu RSS pribatua RSS feedsblock/rss_client:createprivatefeeds

Sortu sareko RSS-a feedsblock/rss_client:createsharedfeeds

Kudeatu edozein RSS feedsblock/rss_client:manageanyfeeds

Kudeatu norberaren RSS-ak feedsblock/rss_client:manageownfeeds

Blokea

Ikusi blokea moodle/block:view

Ikusi halaber