Baldintzatutako jarduerak

MoodleDocstik
Hona jauzi:nabigazioa, bilatu

Moodle 2.0

Baldintzatutako jarduerak Moodle 2.0-tik aurrerako funtzio estandar berria da. Hainbat jardueraren eskuragarritasuna mugatzeko aukera ematen diote irakasleari data, lortutako kalifikazioa edo jarduera-osaketa bezalako baldintzak ezarrita.

Mesedez, ikusi ondorengo demostrazio-bideoak:

AHOLKUA: Previous users of activity locking or conditional activities should note there are some new terms in 2.0. The activity setting menu uses "Restrict availability", which is more robust than the previous activity locking conditions. The activity setting menu also has a new functionality called "Activity completion". Both these menu settings must be enabled by the administrator.


Baldintzatutako jarduerak Moodle 2.0-n bideoa:

<mediaplayer>http://www.youtube.com/watch?v=HnRz9RQtaMg</mediaplayer>

Gaitu baldintzatutako jardueren erabilera

Irakasleak jarduera baten ezarpenetan ikusten duena Mugatu eskuragarritasuna eta jarduera-osaketaren inguruan

Baldintzatutako jarduerak erabiltzeko, kudeatzaileak gaitu egin behar du funtzioa horretarako laukitxoa markatuta hemen: Gunearen kudeaketa > Funtzio aurreratuak. Mugatu eskuragarritasuna atala agertuko zaie irakasleei jardueraren ezarpenen orrian.

Oinarrizko baldintza ezarpenak jarduera baten ezarpenetako Mugatu eskuragarritasuna atalean daude. Bertan eskatzen dira jarduera eskuragarri egoteko baldintzak. Datetan edota beste jarduera batzuetako kalifikazioetan edota beste jarduera batzuk osatuta izatean (ikusi Jarduera-osaketa) izan dezake oinarria. Ohartu eskuragarritasun muga GUZTIAK (data, kalifikazio-baldintza, jarduera-osaketa baldintza) bete behar direla jarduera eskuragarri egoteko.

Kalifikazioa baldintza

Baldintza bat ezar dezakezu ikastaroko kalifikazio batean: ikastaroko kalifikazio osoa, edozein jardueratako kalifikazioa, edo eskuz sortutako pertsonalizatutako kalifikazio bat. Gutxieneko balorea sar dezakezu (ehuneko txikiena), gehienezko balorea (ehuneko handiena), biak edo bat ere ez. Ikasleak zehaztutako kalifikazioan balore hori baldin badu bakarrik agertuko da jarduera eta ibiltarte jakin baten barruan badago. Kalifikazio-baldintza bat baino gehiago ezar dezakezu. Baldintza guztiak bete beharko dira jarduera ager dadin.

 • Zenbaki-ibiltartea zatikia izan daiteke (gehienez bost dezimalekin) beharrezko bada.
 • Kontuz ibili gehienezko balorearekin; gehienezkoa 7 bada eta ikasleak hain zuzen ere 7 lortzen badu ezin izango du jarduera ikusi. Ezarri 7.01 benetan 7koak ere sartu nahi badituzu.
 • Kalifikazio-ibiltartearen arabera agertu beharreko hainbat jarduera sortzen badituzu, erabili zenbaki bera jarduera baten gehienezkorako eta hurrengoaren gutxienezkorako. Adibidez, sortu gehinezko 7 duen jarduera bat eta gutxienezko 7 duen beste bat. Lehenengoa 0tik 6.99999ra bitarteko puntuazioa duen edozeini agertuko zaio eta bigarrena, berriz, 7.00000tik 10era bitarteko puntuazioa duen edozeini. Honek bermatzen du kalifikazioa duen edozeinik ikusiko duen bata ala bestea.

Trikimailu eta teknikak

Buruari pare bat buelta emanda, emaitza interesgarriak lor ditzakezu sistemaren erabilera agerikoenetatik haratago. Hona hemen adibide batzuk.

Proiektuak esleitu

Pentsatu ikasleei bi proiekturen artean bat aukeratu behar dutela. Proiektu bakotizak bere jarduerak ditu (proiektuan dauden guztientzako foroa, proiektuari buruzko informazioa duten baliabideak, e.a.). Ez dagokion proiektuko jarduera guztiak ezkutatu nahi dizkiozu bertan ari ez den ikasleari.

Dagoeneko egin daiteke hori Moodle-n taldekatze-sistema erabilita. Hala ere, baldintzatutako jarduerek hainbat kasutan egokiago izan daitekeen hainbat kasutan hau egiteko beste bide bat eskaintzen dute. Hona hemen nola:

 1. Sortu 'Zaharrak proiektuan izena emateko foroa' eta 'Gazteak proiektuan izena emateko foroa' izeneko bi foro.
 2. Ezarri foro bakoitza automatikoki osatuta markatzeko erabiltzaileak mezu bat bidaltzen duenean.
 3. Ezarri foro bakoitza eskuragarri izateko baldintza gisa beste foroa osatu GABE izatea.
 4. Sortu bestelako jarduerak zaharrak eta gazteak proiektuetarako. Zaharrak jarduera bakoitzean, ezarri eskuragarritasun muga Zaharrak proiektuan izen emateko foroa osatuta markatuta izatea. Gazteak jarduera bakoitzean, ezarri eskuragarritasun muga Gazteak proiektuan izen emateko foroa osatuta markatuta izatea.

Ikasleak lehen aldiz gunean sartzen denean, zaharrak eta gazteak proiektuetan izena emateko foroak ikusiko ditu baina ez bateko eta ez besteko jarduerak. Foroetako batera mezua bidali orduko, beste foroa desagertu egingo da eta aukeratu duen proiektuko jarduera guztiak agertuko dira. (Aukera aldatu nahi badu, forora bidalitako mezua ezaba dezake eta berriz ere osatu gabe egongo denez berriz ere lehen pausutik has daiteke.)

Eztabaida: Benetan erabili behar al dituzu baldintzatutako jarduerak?

Baldintzatutako jarduerak ikasleei orden jakin batean pentsarazteko modua dira. Benetan hori nahi al duzu? Zure egoeraren araberakoa izango da erantzuna, baina merezi du tartetxo bat hartu eta zure ikastaroan baldintzatutako jarduerek izan behar duten tokiaz hasunartzeak.

Kontuz

Zalantzarik gabe, ikastaroaren diseinu hona da ikasleei argi erakusten diena hurrengo pausua zein den, gidaritza ona eskaintzen diena. Baina derrigorrez erabili behar al duzu? Ez al da hobe ikasleei bere ikas-prozesuaren kontrola uztea etiketak eta diseinua bakarrik erabiltzea, bide egokia erakusteko langak eta zerrailak erabiltzea baino?

Egokitutako ikaskuntza-ibilbide berriak

Bide honek aukera ematen die ikasleak lortutako konpententzia mailaren arabera banatzeko. Adibidez, galdetegi baten ondoren hiru ikasgaitatik bat ager dakioke ikasle bati, lortutako puntuazioaren arabera. Irakasleak bat izan dezake puntuazio baxua lortu dutenentzat, beste bat puntuazio altua izan dutenentzat eta hirugarren bat tarteko puntuazioa lortu dutenentzat. Irakasleak 7 galderako galdetegi txiki bat izan dezake, inkesta laburru kasu, ikasleei beren sentipenak 1etik 5erako eskala batean ipintzeko. Puntuazio-tarteek jarduera ezberdinak erakutsiko dituzte. Kolore ilunak gogoko dituzten ikasleek gertzen diren jarduera beltz eta grisak har ditzakete, kolore argiak gogoko dituztenek berriz zuri eta grisak.

Bestalde, konponko erakundeek onartu beharreko ikastaroa diseinatu beharra izan dezakezu, ondoren ziurtagiri bat eskuratzeko balioko duena. Baldintzatutako jarduerek ziurtatu egiten dute ikasleek ikastaroan zehar orden jakin batean egin behar izan dituztela jarduerak eta tarteka neurgarriak diren estandar batzuk bete behar izan dituztela ikastaroan zehar. Baldintzatutako jardueran erabilera eta azalpen zuzenek zure ikastaroa onartzea ziurta dezakete.

Adibide bat

Hona hemen oinarrizko adibide bat. Ikasleak 4 lan orden jakin batean egitera behartuta daude. Galdetegian izandako puntuazioaren arabera, laugarren lana - Moodle ikasgaia - maila apalagokoa edo altuagokoa izango da bakoitzaretzat. Hau egin behar dute:

 • ikastaroa azaltzen duen web-orria ikusi
 • foro batean sarrera-mezu bat idatzi
 • galdetegiari erantzun
 • galdetegian erakutsitako gaitasunaren arabera diseinatutako ikasgai bat burutu.

Honelaxe ikusiko du irakasleak.

teacher view of sequence of conditional activities

Ikasleek lehehengo lana ikusiko dute bakarrik (web-orria) eta bigarrena (foroa) grisean. Gainontzeko lanak baldintzak betetakoan bakarrik agertuko zaizkie. Nola egiten da hau?

 • 1. lana, web-orria irakurri egin behar da (edo ikusi,gutxienez) ikasleak foroan sartu ahal izateko. 1. lanean jarduera-osaketarako baldintza ikusi egin behar da' ezarrita dago.

"ikusi egin behar da" baldintza

 • 2. lanak, foroak, "Mugatu eskuragarritasuna" atalean Irakurri hau beste ezer baino lehen web-orria osatuta markatuta izan behar duela ezarrita behar du izan. Eskuragarri izan arte foroak grisean egon behar duela ere ezarri behar da:

"osatuta markatu behar da"/grisean"

 • 2. lanak, foroak, galdetegia egin ahal izan aurretik ikasleei mezu bat bidaltzeko eskatu behar die. Jarduera-osaketa balditzetan "mezuak behar ditu" ezarri behar da.

"mezuak behar ditu"

 • 3. lanak, galdetegiak, "Mugatu eskuragarritasuna" atalean foroak osatuta egon behar duela izan behar du ezarrita. Ikasleak forora idatzi arte galdetegiak erabat ezkutuan egon behar duela ere ezarri behar da:

"osatuta markatu behar da/jarduera guztiz ezkutatu"

 • 4. lana bi ikasgai dira - 1. mailakoa bat (oinarrizkoa) eta 2. mailakoa bestea (aurreratua). Ikasleak galdetegian % 50 baino gutxiago lortzen badu 1. mailakora joango da; hortik gora lortzen badu, 2. mailakora joango da. 1. mailako ikasgaian, "Mugatu eskuragarritasuna" atalean ikasleak galdetegian % 50etik gora lortu badu bakarrik eskuratu ahal izango duela ezarri behar da

kalifikazio-osaketa

2. mailako ikasgaiak "Mugatu eskuragarritasuna" atalean ikasleak galdetegian % 50 edo hortik gora lortu baadu bakarrik eskuratu ahal izango duela ezarri behar da:

kalifikazio-osaketa

Ikusi halaber