Autentifikaziorik ez

MoodleDocstik
Hona jauzi:nabigazioa, bilatu

Orri hau eguneratu behar litzateke. Horretarako komeniko litzateke orriaren edukia arretaz aztertzea eta beste hizkuntzetako bertsioekin alderatzea.(Ikusi eguneratu beharreko orri gehiago )

Erabiltzaileak berehala erregistra daitezke eta balio duten kontuak sortu kanpoko zerbitzari baten kontra autentifikatu gabe eta e-posta bidez konfirmatu gabe. Kontuz ibili aukera honekin - kontuan izan zein segurtasun- eta kudeaketa-arazo sor ditzakeen.

Kokapena: Gunearen kudeaketa > Erabiltzaileak > Autentifikazioa

With the "No Authentication" method enabled, a user can create an account without any kind of authentication from other systems, and with no email-based confirmation that the email address that they have provided is valid, or even exists!

This is a good way to create a very insecure Moodle site, and is not recommended.

This is an option that would normally be used only for testing purposes.

The configuration page for this option only offers the ability to lock fields, enable or disable guest access, and provide an alternative login page, in the same way as other authentication plugins.