Diferencia entre revisiones de «Características del Foro»

De MoodleDocs
(restauración de la versión anterior)
Línea 1: Línea 1:
{{Fòrums}}
+
{{Foros}}
Mòdul fòrum
+
Módulo foro
  
== Característiques ==
+
== Características ==
  
*Hi ha diferents tipus de fòrums disponibles: exclusius per al professorat, de notícies del curs, del tipus 'cada persona inicia un debat' i oberts a tothom.  
+
*Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias del curso, debate único y abiertos a todos.  
*Tots els missatges porten adjunta la foto de l'autor.
+
*Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.  
* Els debats es poden veure escalonats, seguint el fil de la discussió o presentar els missatges més antics o els meus nous primer.  
+
*Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más antiguos o los más nuevos primero.  
*El professorat pot imposar la subscripció a tothom en un fòrum o permetre que cada persona triï a quins fòrums vol subscriure's de manera que se li enviï una còpia dels missatges per correu electrònic.  
+
*El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los mensajes por correo electrónico.  
*El professorat pot triar que no es permetin respostes en un fòrum (per exemple, per a tenir un fòrum dedicat a avisos).
+
*El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios).  
* El professorat pot moure fàcilment els temes de debat entre diferents fòrums.
+
*El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros.  
* Les imatges adjuntes es mostren dins dels missatges.
+
*Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes.  
* Si s'empren les qualificacions dels fòrums, poden restringir-se a un període temporal.  
+
*Si se usan las calificaciones de los foros, pueden restringirse a un rango de fechas.  
* Es poden seleccionar per a Grups d'estudiants (visibles o separats).
+
*Se pueden seleccionar para Grupos de alumnos (visibles o separados).  
* Podeu activar un canal RSS i el nombre d'articles a incloure.
+
*Podemos activar un canal RSS y el número de artículos a incluir.  
* Permet cerques i les característiques avançades ofereixen opcions paregudes a les de Google.
+
*Permite búsquedas y su opción avanzada nos ofrece opciones parecidas a las de Google.  
*Permet el Seguiment de missatges no llegits en els fòrums, la qual cosa ressalta els missatges pendents i permet veure tots els missatges nous ràpidament, així com controlar com es mostren (per fòrum, per usuari, per lloc.)
+
*Permite el seguimiento de Mensajes leídos/no leídos en los foros con resaltado que permite ver todos los mensajes nuevos rápidamente y controlar cómo son mostrados (por foro, por usuario o por sitio).
  
[[Category:Professor]]
+
[[Category:Profesor]]
 
 
[[es:Caracter%C3%ADsticas_del_Foro]]
 

Revisión del 12:18 25 abr 2007

Módulo foro

Características

 • Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias del curso, debate único y abiertos a todos.
 • Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.
 • Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más antiguos o los más nuevos primero.
 • El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los mensajes por correo electrónico.
 • El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios).
 • El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros.
 • Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes.
 • Si se usan las calificaciones de los foros, pueden restringirse a un rango de fechas.
 • Se pueden seleccionar para Grupos de alumnos (visibles o separados).
 • Podemos activar un canal RSS y el número de artículos a incluir.
 • Permite búsquedas y su opción avanzada nos ofrece opciones parecidas a las de Google.
 • Permite el seguimiento de Mensajes leídos/no leídos en los foros con resaltado que permite ver todos los mensajes nuevos rápidamente y controlar cómo son mostrados (por foro, por usuario o por sitio).