Osallistujien poistaminen kurssialueelta

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun
Voit poistaa kurssilaisia kolmella tavalla:
 1. käyttäjä kerrallaan Osallistujat-sivulla.
 2. käyttäjärooli (esim. kaikki opiskelijat) kerrallaan Nollaa-toiminnolla.
 3. lisäämistapa kerrallaan Osallistujien lisäämistavat-sivulla.

Toimivin tapa riippuu tilanteesta ja tarpeista. Jos esimerkiksi olet käyttänyt itserekisteröitymistä, saat poistettua päättyneen kurssin osallistujat hyyödyntämällä kohtaa 3.

Huom. kun poistat käyttäjät kurssialueelta, poistat myös heidän tuotoksensa. Jos tehtäväpalautukset pitää arkistoida, tallenna ne ensin esim. zip-pakettina omalle koneellesi. Vaihtoehtoisesti jätä kurssi koskemattomaksi arkistointiajan ajaksi ja piilota se opiskelijoilta sekä perusta / tilaa uusi kurssi uutta opiskelijaryhmää varten.

Jos vahingossa poistat itsesi kurssialueelta, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi Moodle-tukeen ja kerro kurssialueesi nimi tai linkki kurssille.

1. Osallistujien poistaminen käyttäjä kerrallaan

Klikkaa kurssivalikosta Osallistujat.

a) Kun haluat poistaa yhden osallistujan: Taulukon oikeanpuolimmaisimmassa sarakkeessa on kuvakkeita, joista yksi on roskakori. Klikkaa sitä, minkä jälkeen Moodle vielä varmistaa, että olet tosiaan poistamassa ko. käyttäjää.

b) Kun haluat poistaa useamman osallistujan:

 • Valitse osallistujalistalta poistettavat osallistujat (liukukytkin tai valintalaatikko rasti ruutuun). Varmista, ettet poista itseäsi samalla.
 • Osallistujalistan lopussa on pudotusvalikko "Valituille käyttäjille…” valintalaatikko ja valitse "Poista valitut käyttäjät".

2. Osallistujien poistaminen käyttäjärooli kerrallaan (Nollaa-toiminto)

Jos kurssialueesi on sellaisessa käytössä, että käytät sitä tasan yhdelle opiskelijaryhmälle kerrallaan, on näppärintä poistaa kaikki sellaiset osallistujat, joilla on vain yksi rooli, esim. Opiskelija-rooli. Tee se näin:

 • Ylävalikon kohta "Lisää" ja "Kurssin uudelleenkäyttö" ja pudotusvalikosta "Nollaa".
 • Valitse Poista käyttäjiä kurssialueelta pudotusvalikosta Student. Huomaa, että ko. käyttäjien tuotosten poistaminen onnistuu samasta näkymästä.
  • Tarkista myös ennen nollaamista, ettei itselläsi ole opettajan roolin lisäksi opiskelijan roolia kurssialueelle (jos on, poistat samalla myös itsesi kurssilta).
  • Moodle poistaa kaikki, joilla on opiskelijan rooli kurssille, huolimatta myös mahdollisesta muista rooleista kuten opettajan roolista.
 • Tarkista samalla, mitä muuta haluat poistettavaksi, esim. edellisten opiskelijoiden tuotettu sisältö, tapahtumat, huomautukset, suoritustiedot, arvosanat jne. Oikeassa yläkulmassa on "Näytä kaikki", jonka avulla voit näyttää, mitä kaikkea nollauksessa poistuu.
 • Klikkaa Nollaa kurssi näkymän lopusta, kun tarvittavat valinnat on tehty. Nollaa kurssi -painike tulee näkyviin vasta, kun olet valinnut nollattavat asiat.


HUOM! Nollaa-toiminnon käyttö voi olla rajoittunutta jos osallistujilla on useampia rooleja, esim. opiskelija ja synced. Käytä tarvittaessa muita osallistujien poistotapoja.

3. Osallistujien poistaminen lisäämistapa kerrallaan

Tämä tapa on erityisen näppärä jatkuvasti käytössä olevilla kurssialueilla, joille opiskelijat tulevat esimerkiksi vuosikursseittain tms. ryhminä. Kun käytät kullekin vuosikurssille omaa osallistujien lisäämistapaansa, riittää myöhemmin poistaa ko. lisäämistapa, jolloin kaikki sillä tavalla kurssialueelle päässeet osallistujatkin poistuvat. Muussa tapauksessa, kun sinulla ei ole Moodlessa tietoa, kuka opiskelija on mitäkin vuosikurssia, joudut poistamaan opiskelijoita käyttäjä kerrallaan.

Kun valmistaudut vuosikurssikohtaiseen käyttäjähallintaan eli haluat lisätä opiskelijoita kurssialueelle, tee näin:

 • Mene kohtaan Osallistujat (kurssivalikossa) ja valitse valintalaatikosta "Osallistujat" tilalle "Osallistujien lisäämistavat" > Itserekisteröityminen (Sudent).
 • Anna lisäämistavalle kuvaava nimi, esimerkiksi "Vuosikurssi 2023 (opiskelijat)". Anna sille myös kurssiavain, joka ei ole käytössä muussa rekisteröitymistavassa, mikäli kurssi ei ole kaikille avoin ilman kurssiavainta.
 • Tallenna muutokset.
 • Jaa kurssiavain opiskelijoille normaaliin malliin.


Kun haluat poistaa vuosikurssikohtaiset opiskelijat, tee näin:

 • Mene kohtaan Osallistujat (kurssivalikossa) ja valitse valintalaatikosta "Osallistujat" tilalle "Osallistujien lisäämistavat".
 • Taulukossa on yksi rivi kutakin osallistujien lisäämistapaa kohden, ja oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa kuvakkeita, joista yksi on roskakori . Klikkaa "poista" sen lisäämistavan kohdalla, jonka opiskelijat haluat poistaa.
  • Jos haluat varmistua ennen poistoa, niin silmän kuvakkeesta saat poistettua lisäämistavan käytöstä (osallistujan tila Osallistujat-listassa tila "Altiivinen" muuttuu tilaan "Keskeytetty") ja myös näin estät vanhojen opiskelijoiden pääsyn kurssille. Tämä ei siis poista vielä opiskelijoita kurssilta.
 • Kun lisäämistapa on poistettu, ovat myös sen kautta kurssialueelle lisätyt käyttäjät poistetaan kurssialueelta. Tämä ei poista kaikkea opiskelijan palauttamaa dataa kurssilta.
 • Huomaa, että näet Osallistujat-listan (kurssivalikko > Osallistujat) oikeanpuolimmaisesta Tila-sarakkeesta (aktiivinen tai keskeytetty / käytöstä poistettu, jonka vieressä on (i) ympyrän sisällä), millä tavalla kukin osallistuja on lisätty kurssialueelle, ja halutessasi voit edelleen poistaa heitä käyttäjä kerrallaan, kuten on ohjeistettu kohdassa 1.