Keskustelualueen lisääminen

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Katso ohjevideo, miten lisätä keskustelualue kurssialueelle


Jos et ole aivan varma, kannattaako sinun käyttää juuri keskustelualuetta, käy vertailemassa eri tehtävänteettämisvaihtoehtoja.


Yleistä

Keskustelualueet ovat suosittuja aktiviteettaja erityisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvilla verkkokursseilla. Keskustelualuetta voi verkkokeskustelun lisäksi hyödyntää muun muassa opiskelijoiden esseiden tai tutkimusuunnitelmien palautukseen (tiedostot viestien liittenä). Keskustelualueet ovat oletusarvoiseti julkisia kaikille kurssilaisille, mutta ne voidaan myös osoittaa ainoastaan jollekin tietylle pienryhmälle, jolloin ryhmän ulkopuoliset eivät keskustelualueelle, opettajaa lukuunottamatta, pääse. Keskustelualuetta voi verkkokeskustelun ohella hyödyntää muun muassa vertaisarvioinnissa tai kirjallisten tehtävien palautukseen. Muistathan aina ohjeistaa opiskelijat keskustelualueen käyttötarkoituksesta sekä halutusta aikataulusta ja siitä, millainen rooli opettajalla on keskustelualueella (aktiivinen, passiivinen, osallistuva, ohjaava, puheenjohtaja, taustahavainnoija tms.) ja miten keskusteluprosessin etenemistä ohjataan. Erilaisiin verkkokeskustelumenetelmiin voit tutustua esimerkiksi opetuksellinen verkkokeskustelu \-kurssin [blogissa|http://www.valt.helsinki.fi/blogs/opetuskesk/menetelmat.htm].

Keskustelualueita voi Moodle-kurssilla olla lukuisia, opintojakson tarpeiden mukaan. Jokainen keskustelualue luodaan erikseen (yksitellen, keskustelualueita ei voi kopioida). Keskustelualueen voit lisätä muokkaustilassa ollessasi sopivan aiheen kohdalle pudotusvalikosta "Lisää aktiviteetti":

!aktiviteetti_keskustelualue.png!

Keskustelualueen yleisasetukset

 • Keskuste{*}{*}lualueen nimi:*  Valitse keskustelualuelle kuvaava ja käyttötarkoitukseen soveltuva nimi, esimerkiksi "Kurssikahvila", "Verkkoväittely", "Tutkimussuunnitelmien opponointi", "Palautetta opettajalle" tai "Virtuaalinen lukupiiri". Tässä ohjeessa käytettävässä esimerkissä alueen nimi on ytimekkäästi:


!ikoni_keskustelualue.png!

 • Keskustelualueen tyyppi:* Voit luoda erilaisia keskustelualueita erilaisiin käyttötarkoituksiin ja ohjata täten opiskelijoiden toimintaa. Vaihtoehtoja on neljä:

_Jokainen avaa yhden uuden keskustelun_ Jokainen opiskelija voi aloittaa vain yhden uuden keskustelunaiheen (kaikki voivat kuitenkin vastata jokaiseen aiheeseen). Tämä keskutelualuetyyppi on käytännöllinen, jos haluat, että jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelun esimerkiksi siitä, millaisia ajatuksia luennon aihe on heissä herättänyt, ja kaikki muut vastaavat siihen.

_Keskustelualue yleiseen käyttöön:_ Avoin keskustelualue, jossa opiskelijat voivat aloittaa uuden keskustelunaiheen milloin tahansa (määrää ei ole rajoitettu). Tämä keskustelualuetyyppi on useimpiin tarkoituksiin hyvin soveltuva vaihtoehto.

_Kysymys\- ja vastausalue_ Opiskelijan tulee lähettää yksi oma viesti, ennen kuin he näkevät muiden opiskelijoiden viestit. Ensimmäisen viestin lähetettyään opiskelijat voivat lukea muiden viestejä ja vastata niihin. Tämä ominaisuus kannustaa itsenäiseen ajatteluun, koska opiskelja ei näe etukäteen muiden vastauksia esitettyyn kysymykseen. Tämä keskutelualuetyyppi sopii hyvin myös esseiden palautukseen.

_Yksi keskustelu_ Aiheiden määrän osalta rajoitettu keskustelualue. Alueella käsitellään yhtä aihetta, joka on kokonaisuudessaan luettavissa yhdellä sivulla. Tämä on käyttökelpoinen keskustelualuetyyppi lyhyissä, tarkasti rajatuissa keskusteluissa.

 • Johdanto:*  Kerro lyhyesti, mitä keskustelualueella on tarkoitus tehdä. Johdanto on pakollinen antaa keskustelualuetta luotaessa. Johdanto voi olla esimerkiksi: "Tällä alueella voit kysyä kurssin suoritukseen liittyviä asiota. Kurssin ohjaajat seuraavat aluetta säännöllisesti".
 • Pakotetaanko kaikki tilaajiksi:* Voit halutessasi pakottaa kaikki opiskelijat keskustelualueen tilaajiksi. Tämä tarkoittaa, että keskustelualueen viestit lähetetään myös opiskelijan sähköpostiin. Voit myös pakottaa kaikki tilaajiksi aluksi, mutta sallia, että opiskelijat voivat itse peruuttaa tilauksen halutessaan. Huom. Automaattisesti kaikille kurssialueilla oleva Uutiset-keskustelualue on sellainen, jonka tilaus automaattisesti pakotetaan kaikille opiskelijoille. Uutiset-keskustelualueen tilausta opiskelijat eivät voi itse peruuttaa. Vaikka opettaja ei pakottaisi opiskelijoita keskustelualueen tilaajiksi, opiskelija voi halutessaan tilata keskustelualueen viestitsähköpostiinsa keskustelualueella ollessaan linkistä "Tilaa tämä keskustelualue".

\\

 • Luettujen viestien seuranta:*  Viestien seuranta voi olla valinnainen, päällä tai pois päältä. Toiminto "päällä" tarkoittaa sitä, että lukemattomat viestit näytetään keskustelualueella ensin (ylimpänä). Yleensä kannattaa opiskelijoiden antaa itse päättää eli valita "*Valinnanvarainen*".

\\

 • Liitteen maksimikoko:* Liitteen maksimikoko on oletusarvoisesti maksimissa eli 20Mt (megatavua). Tätä suurempia liitteitä ei voi Moodle-kurssille edes ladata. Opiskelijan tuotoksissa tulee harvoin 20Mt täyteen (tutkielmat, esseet gradu jne.). Voit kuitenkin rajoittaa liitteiden maksimikokoa pienemmäksi, mikäli se paremmin sopii keskustelualueen käyttötarkoituksiin.


!keskustelu1.png!

h2. Keskustelualueen lisäasetukset

Halutessasi voit edellä mainittujen perusasetusten lisäksi säätää myös muita keskustelualueen asetuksia (tarpeesi mukaan).

 • RSS:* Asetus mahdollistaa, että kyseessä olevalta keskustelualueelta muodostetaan RSS syöte.Voit valita kahden eri syötetyypin väliltä:
 • *Keskustelut:* Tätä käytettäessä syötteisiin otetaan mukaan keskustelualueille aloitetut uudet keskustelut.
 • *Viestit:* Tätä käytettäessä syötteisiin otetaan mukaan kaikki keskustelualueelle tulleet uudet viestit

Voit myös valita kuinka monta viestiä RSS syötteeseen otetaan mukaan. Useimmille keskustelualueille riittää 5-20 RSS-artikkelien määrä. Numeroa voit suurentaa myöhemmin, mikäli keskustelualue toimii hyvin aktiivisesti.

 • Arviointi:* Arviointien käyttöperiaate eli se, arvioidaanko keskusteluviestit, on oletuksena pois päältä. Arviointitoiminnon hyödyntäminen voi kuitenkin motivoida opiskelijaa keskusteluun ihan eri tavalla, kuin jos arviointia ei tehdä näkyvästi. Toimintoa hyödynnettäessä opettajan tulee määritellä, millä tavalla keskustelualueen viesteille annetuista arvioinneista muodostetaan lopullinen keskustelualueesta saatava arvosana. Arviointiperiaatteet ovat: *arviointien keskiarvo,* *arvioitujen viestien lukumäärä,* *korkein arviointi,* *heikoin arviointi tai* *pisteiden summa.* Arviointiasteikoista voi valita valmiita asteikkoja (esim. 5 = normaaliasteikko nollasta viiteen) tai opettaja voi laatia itse omia asteikkojaan (kurssin ylläpitovalikko > Arvioinnit > Asteikot > Luo uusi asteikko). Myös arviointiaikaa voi rajoittaa. Arviointiajan päättyminen ei estä viestien lähettämistä keskustelualueelle, mutta arviointiajan jälkeen lähetettyjä viestejä ei vain huomioida keskustelujen arvioinneissa. Keskustelualueen arviointia voi toteuttaa myös [vertaisarviointina|http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=49517664] (opiskelijat arvioivat toistensa viestien sisältöä tai käytyä dialogia).

\\


 • Postituksen raja:* Asetus on oletusarvoisesti pois päältä. Postituksen rajoittamisen idea on yksinkertainen; opiskelijalta estetään viestien lähettäminen keskustelualueelle valitun viestimäärän jälkeen, valitulla ajanjaksolla, ja tätä rajaa lähestyessään käyttäjä saa varoitusviestin aiheesta. Opettajan viesteihin asetus ei vaikuta.

\\

 • [Moduulien yleiset asetukset|moodle:Kaikille aktiviteeteille yhteiset asetukset]* *on esitelty erillisellä sivulla.*


!keskustelu2.png!

h2. Keskustelualueen käyttö opetuksessa

{info}Katso [erillinen sivu|Keskustelualueen käyttö] aiheesta.{info}

h2. Usein kysyttyjä kysymyksiä {contentbylabel:label=+ukk,+keskustelualue|space=moodle|showLabels=false|showSpace=false|excerpt=true|max=20}