HU-Moodle-kursens livtid

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun
Suomeksi: HY-Kurssin elinkaari

Efter att kursen har avslutats kommer studenterna åt kursområdet på Moodle så länge som det är öppet (Redigera kursinställningar > Kurssynlighet > Visa). Det är viktigt att tydligt informera studenterna om när de senast måste hämta sina arbeten från kursområdet och spara dem någon annanstans. Efter det här lönar det sig att stänga kursen för studenterna så att den inte i onödan syns bland deras pågående kurser (Redigera inställningar > Kurssynlighet > Dölj). Moodle är inte menat som förvaringsplats för prestationsuppgifter. Prestationsuppgifter ska arkiveras i enlighet med universitetets och fakultetens regler.

Kursområdet sparas i Moodles databas så länge som den ansvariga organisationen har bestämt, i Helsingfors universitets fall cirka 1,5 år. I god tid före kursen raderas från Moodle får läraren varningsmeddelanden per e-post. Du kan radera kursen från plattformen helt och hållet före det genom att skicka en förfrågan till HU:s Moodle-stöd på adressen moodle@helsinki.fi.

När du ska dra samma kurs igen beställer du ett nytt kursområde på Moodle och använder ”Hämta”-funktionen (information på finska). Med hjälp av den hämtar du lätt bottnen och aktiviteterna från det gamla kursområdet till det nya.

Om det behövs kan du importera ditt Moodle-område som en fil: Kurssialueen sisällön arkistointi

Radering av inaktiva kursområden

Lärarna skapar nya kursområden varje gång de drar samma kurs, vilket kan vara varje år, och det är ofta det bästa sättet att agera på. Det har ändå lett till att det finns flera gamla kursområden som inte används, och många har samma namn. Det leder till onödigt arbete för studenterna när de måste leta efter rätt kurs. Därför rekommenderas det att stänga och radera gamla och oanvända kurser. Det gör också din egen Kursöversikt klarare. A de här orsakerna utvecklades processen för att automatiskt radera oanvända kurser. Processen togs i bruk under hösten 2011.

Kursområden som inte besökts på över 12 månader OCH vars startdatum är för över 12 månader sedan inkluderas i den automatiska raderingsprocessen. Kursområdena raderas inte genast, men kursområdets lärare informeras om processen per e-post. Sammanlagt får lärarna minst tre olika meddelanden som skickas med två månaders mellanrum innan kursområdet raderas från Moodle. Processens skeden är följande:

  • Steg 1: Om kursområdet är öppet för studenter stängs det så att det inte heller syns bland fakultetens kurser. Lärarna kommer fortfarande åt det via sina Kursöversikt-sidor.
  • Steg 2: Kursområdet flyttas till kategorin för dolda kurser, och det göms också från lärarnas Kursöversikt. Lärarna kommer ändå fortfarande åt området genom dess direkta adress.
  • Steg 3: Kursområdet raderas.

Lärarna får e-postmeddelandet två månader före varje steg. Om kursområdet behövs i undervisningssyfte också i fortsättningen kan raderingsprocessen avbrytas. I steg 1 avbryter du processen genom att redigera kursens inställningar för start- och slutdatum och i steg 2 kan du skicka ett mail till moodle@helsinki.fi och be om att kursen flyttas tillbaka till rätt kategori.

Kom ihåg att kursens startdatum inte kan vara i framtiden om det är meningen att studenterna ska kunna besöka kursområdet!

Om kursområdet har flera lärare måste ni tillsammans med kursens ansvarslärare ta ett beslut om behovet att spara området. Om du är kursens ansvarslärare och du vill försnabba raderingsprocessen kan du kontakta moodle@helsinki.fi.