Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

error/debug/codingerror

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Coding errors (or coding_exceptions) are problems that are probably caused by incorrect code. For example a plugin that does not communicate correctly with Moodle core.

These errors are normally not caused by incorrect user input or temporary problems like the connection to the database server being down.

As with all error messages, it's a good idea to search moodle.org and the tracker to see if anyone else has reported the problem.