Usuari:Frank Ralf/NanoGong/1.9

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

NanoGong for Moodle 1.9 also needs some updating.

build_navigation()

Navigation needs to be updated to use build_navigation()


print_header() was sent a string as 3rd (-> NanoGongs -> NanoGong) parameter. 
This is deprecated in favour of an array built by build_navigation(). Please upgrade your code.

* line 2539 of lib\weblib.php: call to debugging()
* line 61 of mod\nanogong\view.php: call to print_header()
* line 3759 of lib\weblib.php: call to debugging()
* line 37 of theme\standard\header.html: call to print_navigation()
* line 2765 of lib\weblib.php: call to include()
* line 61 of mod\nanogong\view.php: call to print_header()

See lib/weblib.php#function_build_navigation

Moodle 2.0

$cm

The field $cm->modname should be set if you call build_navigation with a $cm parameter. 
If you get $cm  using get_coursemodule_from_instance or get_coursemodule_from_id, 
this will be done automatically.

* line 3894 of lib\weblib.php: call to debugging()
* line 59 of mod\nanogong\view.php: call to build_navigation()

"No sound has been submitted for the message."

Error message

No sound has been submitted for the message.

Stack trace:

* line 1664 of lib\deprecatedlib.php: call to debugging()
* line 88 of mod\nanogong\view.php: call to error()

That's how it should look like

NanoGong Test1.png http://gong.ust.hk/moodle/mod/nanogong/view.php?id=32

POST message

correct
POST /moodle/mod/nanogong/view.php?id=32&messageid=&action=new 
title=testen&message=
&path=%2F2%2Fmoddata%2Fnanogong%2F4999%2F2011-08-16_030503.spx
&action=submit

http://gong.ust.hk/moodle/mod/nanogong/view.php?id=32

wrong
POST /moodle19_git/moodle/mod/nanogong/view.php?id=61 
title=Test3&message=&path=&action=submit

http://localhost/moodle19_git/moodle/mod/nanogong/view.php?id=61

Resources

Plugin page

See the following forum discussions:

Github repository

The current code is available at https://github.com/nakohdo/moodle-mod_nanogong

See also: