Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Search Moodle Docs block

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Search MoodleDocs is a non-standard block that allows your moodle users to search the documentation project site from your moodle install.

Configuration options include

  • searching this site directly
  • searching it using moodle
  • restricting to teachers only
  • open in same or new window

See also