Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Folder resource FAQ

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

I have a folder with linked files in. How do I display it on Moodle?

If you have a folder with linked files such as a website with an index.html file or a flash activity with xml/swf and index file then you use the file resource instead of the folder resource. See File module settings for details.

How do I link to a folder in a repository?

You can add a folder to your course by either creating a folder or uploading a zipped file. It is not possible to link to a folder in a repository. See the forum discussion How do we link to an existing directory in 2.0? for more details.

Can I prevent forcedownload behaviour in files in a folder?

Not at present. See this discussion: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=184088

See this tracker item: https://tracker.moodle.org/browse/MDL-28501

How can I allow students to upload to a folder I have displayed?

[See this forum post on allowing students to add files to folders| https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=226831#p985008]