Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Course restore

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Restoring a course backup

A course backup file (.mbz) may be restored from within any existing course for which you have permission. During the restore process, you will be given the option to restore as a new course or into an existing course.

  1. Go to Settings > Front page settings > Restore or Settings > Course administration > Restore
  2. Upload the backup file or choose a file in the course backup area or user private backup area and click Restore
  3. Confirm - Check that everything is as required then click the Continue button
  4. Destination - Choose whether the course should be restored as a new course or into an existing course then click the Continue button
  5. Settings - Select activities, blocks, filters and possibly other items as required then click the Next button
  6. Schema - Select/deselect specific items and amend the course name, short name and start date if necessary then click the Next button
  7. Review - Check that everything is as required, using the Previous button if necessary, then click the 'Perform restore' button
  8. Complete - Click the continue button

Course backup file areas 1.png

Course restore capabilities

See also