Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Categories de cursos

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Moodle 2.4


Les categories de cursos organitzen els cursos del lloc Moodle per a tots els participants. La categoria per defecte en un lloc Moodle és "Misceŀlània" (se li pot canvia el nom, però). Un creador de cursos o un Administrador pot posar tots els cursos en la categoria "Misceŀlània". Però els professors i els estudiants trobaran més fàcilment els seus cursos si es troben organitzats en categories descriptives.

La llista de cursos dins una categoria per defecte mostra els professors i el resum del curs. Però si el nombre de cursos a la categoria excedix 9 (10 o més), aleshores es mostrarà una llista abbreviada sense el professorat ni la descripció.

Afegir una categoria

La majoria organitza els cursos per departament i escola, o per temàtica. Assegureu-vos que adapteu l'esquema organitzacional i el proveu amb uns pocs usuaris abans de crear un gran nombre de cursos, per estalviar-vos haver-los de moure després.

Afegir categories és molt simple:

 • Aneu a Administració del lloc > Cursos > Afegeix/edita cursos
 • Cliqueu el botó "Afegeix una nova categoria".

Addcategory.png

 • Entreu el nom de la categoria i una descripció (opcional) i cliqueu al botó "Afegeix categoria"

Editar o moure una categoria

 • Podeu editar els detalls d'una categoria clicant la icona d'edició al costat del seu nom a Administració del lloc > Cursos > Afegeix/edita cursos (1)
 • Podeu moure categories amunt o avall en l'arbre clicant la icona de la fletxa al costat de la categoria que voleu moure (2)
 • Podeu convertir una categoria en subcategoria des del menú desplegable "Mou categoria a:" (3)

Editmovecategories.png

Si la categoria és visible, la seva descripció es mostrarà als usuaris quan entrin a la categoria, al capdamunt de la llista de cursos.

Subcategories

 • Pot ser útil organitzar els cursos en categories i subcategories. Per exemple, podeu tenir una categoria "Ciències" que contingui les subcategories "Biologia", "Química" i "Física".
 • Les subcategories es creen movent una categoria amb el menú desplegable "Mou categoria a:" i posant-la al dessota d'una altra categoria. De la mateixa manera podeu crear sub-subcategories.
 • També podeu crear les subcategories afegint-les directament des de la pàgina de la categoria superior.

Subcategory.png

Ocultar categories

 • Les categories es poden ocultar fàcilment des de Administració del lloc > Cursos > Afegeix/edita cursos.
 • Cliqueu a la icona de l'ull per a ocultar/mostrar una categoria. Les categories ocultes es mostren només als administradors o a altres usuaris que tinguin la capacitat "view hidden courses" activada.

Establir la profunditat de les categories

Podeu limitar el nombre de categories que es mostren a la pàgina principal afegint la següent línia al vostre config.php:

$CFG->max_category_depth = n;

On n és el màxim nombre de categories que voleu mostrar.

Assignar rols a usuaris en el context d'una categoria

Per a assignar rols a usuaris dins una categoria, vegeu Rols per categoria.

Vegeu també

Converses de fòrum a Moodle.org: