Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Capabilities/mod/forum:addnews

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca
  • This allows a user to start discussions in a news forum
  • This applies to news forums only - use mod/forum:startdiscussion in other forum types
  • This capability is allowed for the default roles of manager, teacher and non-editing teacher

See also