Desenvolupament: Guia del directori de temes

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Plantilla:Temes

A la distribució estàndard del Moodle, tots els temes es desen al directori theme/. Això porta les persones que fan desenvolupament a enllaçar directament a aquest directori als seus temes i a les referències a temes. No han de pensar que aquesta localització com a una garantia, sinó fer servir les variables que proporciona el Moodle amb el propòsit d'especificar la localització d'un tema.

Amb la versió 1.7 el Moodle va començar a permetre el canvi de la localització dels temes. En un desenvolupament cal assegurar que es fan servir les variables proporcionades per assegurar també la compatibilitat amb aquesta possibilitat.

$CFG->themewww

Aquesta variable existeix des de la versió 1.5.1

La variable $CFG->themewww conté la localització accessible per web del directori de temes. Si no s'estableix correctament, es mantindrà per defecte $CFG->wwwroot . '/theme'. Per exemple, 'http://my.moodle.site/theme'.

$CFG->httpsthemewww

Moodle1.7

Aquesta variable s'introdueix a la versió 1.7

La variable $CFG->httpsthemewww conté informació com $CFG->themewww amb el prefix correcte per a accessos http/https. S'ha d'utilitzar per proporcionar referències correctes a fitxers en pàgines que poden quedar protegides per https.

$CFG->themedir

Variable disponible des de la versió 1.5.1

La variable $CFG->themedir conté l'adreça local del servidor moodle del directori de temes. Si no s'estableix per part de l'administració, serà l'adreça per defecte $CFG->dirroot . '/theme'. Per exemple '/my/moodle/location/theme'.

Com es fa per referir-nos al directori del tema actual

L'ús més comú del directori de temes és el de poder especificar el directori del tema actual per a la visualització de fitxers.

La manera correcta d'especificar el camí http al directori és:

$CFG->themewww .'/'. current_theme()

L'excepció a aquest comportament es produeix quan s'especifica un camí http de tema que es podria visualitzar en pàgines segures. A fi d'especificar el camí http al directori del tema (permetent una url segura), s'hauria d'especificar així:

$CFG->httpsthemewww .'/'. current_theme()  

A fi de referir-nos al camí local dels fitxers del tema, un desenvolupador hauria de fer servir el següent:

$CFG->themedir .'/'. current_theme()