Assignment settings

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Nota: Article en procés de traducció a partir de la seva versió en anglès. Si voleu col·laborar, endavant! Podeu consultar l'historial per saber qui hi està treballant i utilitzar la pàgina de discussió per coordinar-vos.


Aquesta plantilla cataloga articles de la categoria Traducció que inclou articles que s'estan traduint de la versió en anglès. Traieu la plantilla una vegada l'article estigui acabat.

Plantilla:Assignment

Avís: Aquesta pàgina descriu la configuració del nou mòdul Tasques de la versió 2.3 endavant. La documentació sobre la configuració de Tasques (2.2) es troba en Assignment settings en els documents 2.2 .

Creació i edició d'una tasca

Per afegir una nova Tasca en un curs, cal iniciar la sessió amb els permisos adients (per exemple: professor editor, creador de curs o administrador) i prémer Activa edició. Aleshores, en el bloc temàtic o setmanal que us interessi, s'ha de prémer Afegeix una activitat o un recurs. ,

En el menú desplegable que apareix en Afegeix una activitat o un recurs trieu Tasca i premeu Afegeix.

Per a editar una Tasca ja creada, cal iniciar la sessió amb els permisos adients (per exemple: professor editor, creador de curs o administrador) i prémer Activa edició. Aleshores, busqueu la Tasca que us interessi i premeu la icona Actualitza.

Altrament, després d'accedir al vostre curs, premeu el nom de la tasca que us interessi, i una vegada dins aneu al bloc lateral de Configuració i premeu l'enllaç Edita paràmetres

Quan creeu o editeu/actualitzeu una activitat Tasca 2.3 tindreu disponibles les opcions de configuració següents

Paràmetres generals

Aquesta secció permet assignar un nom i una descripció a la tasca

Nom de la tasca

Assigna un nom a la tasca (per exemple "Informe del Tema 1"). El nom que introduïu ací, serà aquell que veurà l'estudiant en els blocs de continguts del curs. L'estudiant haurà de prémer aquest nom per a veure els detalls de la tasca i, si fos el cas, enviar el seu treball.

Descripció

És la descripció de la tasca, que hauria d'incloure instruccions precises per a l'estudiant sobre l'assumpte de la tasca, la manera en que s'ha de presentar, els criteris d'avaluació...

Utilitzeu aquesta àrea de text per a descriure la tasca i expliqueu què ha de fer l'estudiant per acomplir aquest treball. La descripció de la tasca pot ser tan breu o detallada com us sembli adient en funció de les necessitats del vostre alumnat. Però us interessa proporcionar a l'estudiant tanta informació com sigui possible, especialment a l'inici del curs, quan vosaltres encara esteu entrenant l'alumne en els procediments de treball. En general, quanta més informació proporcioneu ací a l'alumnat, menys preguntes i dubtes tindrà a l'hora de fer el treball.

L'àrea se descripció de la tasca també es pot utilitzar per a proporcionar informació o recursos per a fer la tasca. Per exemple, el docent podria incloure bibliografia, vídeos, imatges, enllaços a pàgines web... i aleshores demanar a l'estudiant que utilitzi aquest material per a fer el treball.

Mostra la descripció en la pàgina principal del curs

Si marquem aquesta casella, la descripció apareixerà en la pàgina del curs, davall del nom o enllaç de la tasca.

Paràmetres de la tasca

L'apartat Paràmetres de la tasca ens permet fixar les característiques de la tasca, les dates de venciment, quan es podran trametre els treballs etc.

Fitxer:assignment24settings.png
Premeu per ampliar la pantalla de Paràmetres

Permet trameses des de

El paràmetre Permet trameses des de impedeix que l'estudiant enviï la tasca abans de la data fixada. Aquesta opció permet al docent establir la data (dia, mes i any) i l'hora (en format de 24 hores) a partir de la qual l'estudiant pot començar a enviar el treball. Aneu amb compte ja que aquest paràmetre no amaga la tasca: l'estudiant veurà l'activitat, veurà les instruccions i podrà utilitzar qualsevol material que s'hagi inclòs en la descripció. Però no podrà enviar o acabar la tasca fins que s'arribi a la data fixada en Permet trameses des de.

Si també volguéssiu amagar a l'estudiant la descripció de la tasca fins una data determinada, podeu usar el paràmetre Mostra sempre la descripció descrit més avall.

El paràmetre Permet trameses des de està habilitat (marcat) per defecte, i mostra la data i hora de creació de la tasca. Per a desactivar-lo, desmarqueu la casella Habilita que apareix a la dreta.

Data de venciment

El paràmetre Data de venciment impedeix que l'estudiant enviï la tasca després d'una data determinada.

En aquesta opció, el docent fixa una data (dia, mes i any) i una hora (en format de 24 hores) i l'estudiant haurà d'enviar el seu treball abans del venciment.

El paràmetre Data de venciment està habilitat (marcat) per defecte, i se situa 7 dies després de la data i hora de creació de la tasca. Per a desactivar-lo, desmarqueu la casella Habilita que apareix a la dreta.

Alguns detalls sobre les dates

A l'estudiant, la Data de venciment li apareix amb la informació de la tasca, i també se li mostra en el Calendari del curs, amb un recordatori que enllaça amb l'activitat, visible per a tots els participants.

L'ús que feu els docents de Permet trameses des de i Data de venciment dependrà probablement de l'estructura general del vostre curs. Si impartiu un curs sense data final o un curs amb inscripcions obertes permanentment, potser sigui convenient no utilitzar els paràmetres Permet trameses des de i Data de venciment. D'aquesta forma, els estudiants podrien accedir a la tasca d'acord amb la seva planificació i el seu progres al llarg del curs.

Pel contrari, si es tracta d'un curs de format molt regulat o que s'ha d'ajustar a un ordre temporal, els paràmetres Permet trameses des de i Data de venciment seran útils per mantenir els estudiants dins del calendari previst. El paràmetre Permet trameses des de permetrà a l'estudiant veure per endavant les activitats futures, però al mateix temps evitarà que acabi les activitats la primera setmana del curs sense preocupar-se d'altres activitats i informacions addicionals. De forma similar, el paràmetre Data de venciment fa que l'estudiant no es pugui endarrerir en el treball, i evita que l'estudiant es vegi desbordat al final per la necessitat d'acabar un munt de treballs de moltes setmanes en un moment.

Observacions: Les tasques sense Data de venciment apareixeran en La meva pàgina inicial amb l'avís "Sense data de venciment".

Data límit

Plantilla:New features

La Data límit és la data a partir de la qual l'estudiant no podrà trametre la seva tasca, donat que el botó per fer-ho ja no li apareixerà. A partir d'aquella data (i hora), a petició de l'estudiant, el docent podrà concedir una pròrroga individual anant a la pàgina de qualificació de la tasca i, en la columna Edita, prémer el botó corresponent a l'estudiant i triar l'opció "Prórroga".

Podeu veure més detalls en aquest vídeo de Youtube Assignment Extensions Moodle 2.4

Mostra sempre la descripció

Aquesta opció s'utilitza juntament amb la de Permet trameses des de. Si trieu que , l'estudiant podrà veure sempre la Descripcióde la tasca, inclús abans de la data fixada en Permet trameses des de. Si trieu que No, l'estudiant no podrà veure la Descripció de la tasca abans de la data fixada en Permet trameses des de, i només veurà el Nom (vegeu la imatge més avall).

Si el paràmetre Permet trameses des de està inhabilitat, aleshores el paràmetre Mostra sempre la descripció no té cap sentit ja que l'estudiant sempre podrà veure la descripció.

Requereix que l'estudiant faci clic al botó Tramet

En versions anteriors de Moodle, aquesta opció apareixia com "Habilita Envia per avaluar"

Aquesta opció permet que l'estudiant pengi esborranys de la tasca fins que tingui la versió definitiva per a trametre: permet que desi un esborrany en el sistema fins la tramesa. Quan premi el botó Tramet, indicarà al docent que ja ha acabat de treballar en la tasca.

Observacions: Açò vol dir que, després de la tramesa, l'estudiant ja no podrà modificar el treball (si pogués, hi hauria el perill d'invalidar el treball de correcció que ja hagués fet el docent). Si l'estudiant vol fer-se enrere i modificar el treball, ho haurà de demanar al docent (a algú amb permís d'edició del curs) perquè retorni la tasca a l'estat d'esborrany. Un professor també pot tornar una tasca a l'estat d'esborrany per pròpia iniciativa (si considera que l'estudiant l'ha de modificar, ampliar...)-

Per a tornar la tasca a l'estat d'esborrany i permetre que l'estudiant la torni a trametre, entreu en la tasca corresponent i premeu l'enllaç Visualitza/Qualifica totes les trameses. Busqueu l'estudiant en la taula de qualificació i premeu el botó o icona de la columna Edita. Aleshores trieu l'opció Reverteix la tramesa a esborrany.

Si trieu l'opció No, a l'estudiant no no li caldrà prémer el botó Tramet i podrà fer canvis en els fitxers desats en qualsevol moment. Aquesta opció pot ser útil quan el professorat va retornant informació sobre els esborranys o quan la tasca -per naturalesa- sigui cíclica o iterativa.

Si heu triat l'opció No, i en un moment donat voleu qualificar el treball d'un estudiant, aleshores podeu evitar que faci més canvis utilitzant l'opció Impedeix canvis en la tramesa. Aquesta opció també la podeu utilitzar quan l'estudiant s'ha oblidat de prémer el botó Tramet i ja heu començat a qualificar els treballs.

Per triar l'opció Impedeix canvis en la tramesa, entreu en la tasca corresponent i premeu l'enllaç Visualitza/Qualifica totes les trameses. Busqueu l'estudiant en la taula de qualificació i premeu el botó o icona de la columna Edita. Aleshores trieu l'opció Impedeix canvis en la tramesa.

Si voleu aplicar les opcions Reverteix la tramesa a esborrany o Impedeix canvis en la tramesa a diversos estudiants o a tota la classe, podeu utilitzar el menú "Amb la selecció..." que apareix al fons de la taula de qualificació: entreu en la tasca corresponent i premeu l'enllaç Visualitza/Qualifica totes les trameses; aneu a les caselles de la columna "Selecciona" i marqueu els estudiants que calgui o, per seleccionar-los tots, marqueu la casella que apareix en la capçalera de la columna "Selecciona"; aleshores baixeu al fons de la pàgina i seleccioneu o bé Bloca les trameses, o Desbloca les trameses o bé Reverteix la tramesa a l'estat d'esborrany, i aleshores premeu el botó Endavant

Requereix que l'estudiant accepti el compromís de tramesa

Plantilla:New features L'administrador pot redactar un "Compromís de tramesa", una declaració en la qual l'estudiant afirma que aquell és un treball propi, una declaració que ha d'acceptar abans de presentar el treball. Açò es pot fer a través del bloc lateral Configuració>Administració del lloc>Connectors>Mòduls d'activitats>Tasca.

Si ho prefereix, l'administrador podrà emprar la declaració disponible per defecte: Aquesta tasca conté únicament treball propi, excepte en aquelles parts en què he reconegut haver utilitzat la feina d'altres persones

Si l'administrador ha donat al professorat l'opció d'usar el compromís de tramesa, aleshores estarà disponible en el requadre dels paràmetres de la tasca. La secció #Submission_Statement explica com pot l'administrador configurar açò.

Podeu veure una explicació més detallada en la contribució del blog "All my own work"

Quan aquesta opció està activada, l'estudiant haurà de prémer el botó del compromís abans de poder enviar el seu treball.

Si l'administrador ha fixat aquesta opció per a tot el lloc (tots els cursos), cap docent veurà aquesta opció en els paràmetres de la tasca, però l'estudiant sí veurà el compromís de tramesa quan accedeixi a la tasca (i l'haurà d'acceptar abans de fer la tramesa).

Notificacions al professorat

En versions anteriors de Moodle, aquest era un paràmetre únic i s'anomenava "Avisa els professors per correu electrònic". Des de la versió Moodle 2.3 endavant, disposem de dos paràmetres: Notifica les trameses a qui qualifica, una notificació per correu electrònic cada vegada que l'estudiant envia una tasca (ja sigui dins del termini o fora de termini) i Notifica a qui qualifica el retard en les trameses, per a rebre un correu només quan s'envia fora de termini.

Només es fa la notificació al professorat autoritzat a qualificar aquella tasca concreta. És a dir: si el curs està organitzat en grups separats, els docents d'un grup concret no rebran les notificacions relatives als estudiants dels altres grups.

Podeu consultar també el fòrum de discussió Using Moodle Make default setting "no" re notifying graders

Els estudiants trameten en grups

Plantilla:New featuresQuan aquesta casella estigui marcada, l'estudiant podrà realitzar la tasca en grup. Per exemple, un grup d'estudiants podrà escriure en una mateixa àrea de text de la tasca, o un estudiant podrà desar el fitxer d'una presentació i un altre del grup podrà descarregar-se'l, millorar-lo i desar la nova versió en l'àrea comuna de fitxers de la tasca.

A l'hora de la qualificació, el docent podrà triar entre assignar una qualificació i una retroacció comunes a tots els estudiants del grup o posar qualificacions individuals i comentaris a cada estudiant.

Si no s'han definit els grups, Moodle crearà per defecte un grup per a cada estudiant del curs.

Podeu veure més detalls en aquest video de Youtube Group Assignment 2.4

Requereix la tramesa de tots els membres del grup

Aquesta opció només hi apareixerà quan el docent hagi triat abans l'opció "Requereix que l'estudiant faci clic al botó Tramet". La tasca no passarà a l'estat "S'ha tramés per a qualificar" fins que tots els membres del grup hagin confirmat la seva participació. Quan un estudiant hagi fet una tramesa, els components del grup podran veure quins membres estan pendent encara de fer-la.

Agrupament pels grups d'estudiants

Si trieu ací un agrupament determinat, la taula de qualificacions de la tasca mostrarà el nom del grup o grups d'aquest agrupament. La resta de grups i els estudiants sense grup apareixeran en la taula de qualificacions en un "grup per defecte". Si trieu l'opció "cap", la taula de qualificacions ens mostrarà els noms de tots els grups del curs, i els estudiants sense grup apareixeran en el "grup per defecte". Consulteu aquesta contribució al fòrum forum post on grouping for student groups amb alguns exemples d'ús.

Qualificació a cegues

Plantilla:New features Quan aquesta opció està activada, el docent no podrà veure el nom de l'estudiant que ha enviat la tasca, sinó què veurà un número de participant generat a l'atzar. La visió que té l'estudiant no canvia de cap manera. Una vegada s'hagin qualificat els treballs, el docent podrà veure qui ha enviat cada treball prement el botó "Mostra la identitat de l'estudiant" en les opcions de la tasca.

Enviament de les qualificacions a l'estudiant

Donades les característiques de la qualificació a cegues, l'estudiant no podrà veure la nota final fins que no s'hagin destapat els noms de tots els estudiants. Açò es fa des del bloc de Configuració > Administració de la tasca > Mostra les identitats dels estudiants. Els comentaris per a l'estudiant es mostren sempre.

Observacions: Degut a aquest funcionament, el grau d'anonimat potser no s'ajusta als requeriments de la protecció de dades de la vostra institució. Consulteu el fil de discussió MDL-35390 - "Blind Marking is not so blind"

Podeu veure més detalls en aquest video de Youtube Blind marking in 2.4.

Paràmetres de la tramesa

Els paràmetres de la tramesa us permeten definir com voleu que l'estudiant us enviï el seu treball.

Observacions: Ara podeu definir una tasca que permeti l'escriptura en una àrea de text i, alhora, la càrrega d'un fitxer.

Text en línia

Si dieu que SÍ, l'estudiant podrà redactar i editar un escrit en una àrea de text utilitzant l'editor HTML estàndard de Moodle.

Trameses de fitxer

Les trameses de fitxers permeten que l'estudiant carregui i modifiqui un o més fitxers que formaran part del seu treball.

Quantitat màxima de fitxers carregats

Si s'ha activat la tramesa de fitxers, el paràmetre ens defineix el nombre màxim de fitxers que pot adjuntar cada estudiant. Donat que aquesta xifra no es veurà enlloc, convindria publicar-la en la Descripció de la tasca.

Mida màxima de la tramesa

Aquest paràmetre especifica la mida màxima que pot tenir cadascun dels fitxers que l'estudiant podrà carregar com a part de la seva tasca. Aquesta mida no pot superar el límit establert per als fitxers d'aquest curs (els quals, al seu torn, no poden superar la mida de fitxer establerta per a tot el lloc). La mida màxima del fitxer s'anuncia a l'estudiant en la pantalla per a la càrrega de fitxers

Comentaris de la tramesa

Si està activat, l'estudiant podrà escriure comentaris en una àrea de text associada a la tasca. Els comentaris poden utilitzar-se per a la comunicació amb el corrector (el docent), per a descriure el desenvolupament del treball, per a informar el docent sobre quin és el fitxer arrel (si hi ha fitxers enllaçats), i per a qualsevol comunicació entre l'estudiant i el docent.

Els comentaris de la tramesa apareixeran en la taula de qualificació de la tasca: entreu en la tasca corresponent i premeu l'enllaç Visualitza/Qualifica totes les trameses; i aneu a la columna "Comentaris de la tramesa". Els comentaris són una via de comunicació en ambdós sentits entre el docent i l'estudiant.

Paràmetres de retroacció

Els paràmetres de retroacció permeten definir el tipus d'informació que voleu retornar a l'estudiant

Observacions: Ara podeu decidir si retorneu als estudiants uns comentaris o uns fitxers, o ambdues coses.

Comentaris de la retroacció

Si dieu que SÍ voldrà dir que els docents podeu retornar uns comentaris cada vegada que es faci una tramesa. Bàsicament, açò fa que aparegui la columna de Comentaris de la retroacció en la taula de qualificació de la tasca (entreu en la tasca corresponent i premeu l'enllaç Visualitza/Qualifica totes les trameses).

També podeu afegir comentaris si premeu la icona que apareix en la columna Qualificació de la mateixa tasca.

Fitxers de la retroacció

Si trieu SÍ voldrà dir que el docent, quan faci l'avaluació, podrà adjuntar fitxers amb comentaris per a l'alumne. Aquest fitxers poden ser el treball de l'alumne amb les qualificacions, documents amb comentaris, una guia de qualificació completada o un comentari oral. Bàsicament, açò permet que la columna Fitxers de la retroacció estigui activada en la taula de qualificació de la tasca (podeu accedir-hi entrant en la tasca corresponent i prement l'enllaç Visualitza/Qualifica totes les trameses).

Per a carregar els fitxers de la retroacció, premeu la icona que apareix en la columna de Qualificació de la mateixa tasca.

Per a carregar un fitxer, podeu arrossegar-lo amb el punter i desar-lo, o podeu prémer l'enllaç Afegeix... per obrir el Selector de Fitxers / File picker en l'original CHECK!!!!!.

Tota la retroacció es mostra a l'estudiant en la pàgina de tramesa de la tasca. La captura de pantalla adjunta ens mostra l'aspecte quan estan activats tant els comentaris de la retroacció com els fitxers de la retroacció.

Càrrega de fitxers de retroacció múltiple

Plantilla:New features Es poden carregar simultàniament els fitxers de retroacció de cada estudiant utilitzant un zip i el menú Acció de qualificar que apareix al damunt de la pàgina de qualificació de la tasca

Ho podeu fer així:

  1. Descarregueu-vos els treballs de tots els estudiants triant l'opció "Descarrega't totes les tramesses" d'aquest mateix menú.
  2. Extraieu els fitxers en el vostre ordinador i afegiu els vostres comentaris als treballs dels estudiants. No canvieu el nom dels fitxers.
  3. Seleccioneu els fitxers corregits i comprimiu-los en un nou fitxer zip. Molt important: no modifiqueu els treballs dins del fitxer zip original i el torneu a comprimir: no us funcionarà. El nom del fitxer zip no té importància sempre que el nom del fitxers de retroacció de cada alumne mantingui el nom original.
  4. Carregueu aquest nou fitxer zip.
  5. Us apareixerà una pantalla de confirmació amb els vostres fitxers de retroacció.
Fitxer:multiplezip1.png
Pantalla de confirmació que mostra els fitxers que s'han de carregar
Fitxer:multiplezip2.png
Pantalla que confirma que s'ha carregat la retroacció

Full de qualificació fora de línia

Plantilla:New features Si trieu SÍ, els docents disposareu d'un enllaç per a descarregar la taula de qualificacions en la forma d'un full de càlcul. Aleshores podreu introduir qualificacions i comentaris fora de línia:

Fitxer:emptygradebook.png
Taula de qualificació de la tasca buida
Fitxer:downloadgradingworksheet.png
Menú desplegable per a descarregar la taula
Fitxer:excelgrades.png
Modificació de les qualificació fora de línia

Quan el docent hagi acabat de treballar fora de línia, es pot carregar el full de càlcul en Moodle i confirmar els canvis, i així les qualificacions i els comentaris s'introduiran en la taula de qualificacions de la tasca.

Fitxer:uploadgradingworksheet.png
Càrrega del full de càlcul amb les qualificacions
Fitxer:confirmchanges.png
Confirmació dels canvis
Fitxer:fullgradebook.png
Les qualificacions i els comentaris es transfereixen a Moodle

Podeu consultar també la contribució al blog Offline grading worksheet de Gavin Henrick.

Qualificació

Indiqueu la qualificació màxima o Escala que s'utilitzarà en la tasca. Si no ha de tenir puntuació, trieu Sense qualificació.

Mètode de qualificació

Hi ha 3 opcions:

Categoria de qualificació

Qualsevol Categoria de qualificació CHECK!!! que s'hagi creat en el curs estarà disponible en el menú. Trieu la categoria de qualificació que correspongui perquè aquesta tasca s'incorpori com un Element de qualificació dins d'aquesta categoria.

Paràmetres comuns de mòduls

Mode de grups

Quan el Mode de grups del curs està activat, el Mode de grups CHECK!!! de la tasca pot prendre 3 valors: Sense grups, Grups separats o Grups visibles. When course group mode is turned on, the group mode can be one of three levels: No groups, Separate groups or Visible groups.

Sense grups - No hi ha grups i tots els estudiants envien els treballs a una comuna de la Tasca

Grups separats - L'estudiant envia la seva tasca a una àrea de tramesa que està dividida d'acord amb els grups establerts i l'avaluador/docent pot seleccionar les trameses segons el grup o pot veure-les totes.

Grups visibles - L'estudiant envia el treball a una àrea de tramesa única, però abans d'enviar-la pot triar a quin grup quedarà associada la seva tramesa. L'avaluador/docent pot ordenar les tramesses per grup o veure Tots els participants.

Agrupament

L'agrupament és una de les Característiques avançades. Un agrupament és un conjunt de grups d'un curs. Si trieu un dels agrupaments que apareixen en el menú desplegable, els estudiants assignats als grups que estiguin en aquest agrupament podran funcionar agrupats d'acord amb el mode de grups especificat més amunt.

Visible

Trieu si voleu mostrar la tasca a l'estudiant o ocultar-li-la. Les persones amb rol de professor, creador, gestor o administrador veuran les tasques ocultes en la pàgina principal del curs (apareixeran en color gris). L'estudiant no les podrà veure.

Número ID

Si establiu un número ID de la tasca, tindreu una forma d'identificar-la si voleu fer càlculs amb les qualificacions. Si l'activitat no està inclosa en cap càlcul de qualificacions, podeu deixar en blanc aquest camp Número ID.

El número ID també es podria introduir a través del Qualificador, però només es podrà modificar des de la pàgina de configuració/paràmetres de la tasca.

Restriccions d'accés

El requadre Restriccions d'accés CHECK!!! de la pàgina de configuració de les activitats i recursos de Moodle només es pot veure quan les Activitats condicionades CHECK!!! s'han activat.

Permet l'accés des del

Aquesta data defineix el dia, el mes i l'any a partir dels quals l'estudiant pot accedir a l'activitat a través de l'enllaç amb el nom de la tasca que apareix a la pàgina del curs. Per activar aquesta opció, premeu la casella Habilita, que quedarà marcada.

Permet l'accés fins el

Aquesta data defineix l'últim dia, mes i any en què l'estudiant podrà accedir a l'activitat a través de l'enllaç amb el nom de la tasca que apareix a la pàgina del curs. Per activar aquesta opció, premeu la casella Habilita, que quedarà marcada.

Observacions: Hi ha diferències entre els paràmetres de la tasca "Permet trameses des de/Data de venciment" de més amunt i aquests Permet l'accés des de/fins a. Fora de les dates fixades pels primers, l'estudiant podrà veure la descripció de l'activitat, mentre Permet l'accés des de/fins a impedeixen qualsevol accés.

Fitxer:restrictinassignment.png
Paràmetres de Restriccions d'accés de la Tasca CHECK!!!!

Condició de qualificació

Aquest paràmetre defineix les qualificacions (en altres activitats) que l'estudiant haurà d'assolir abans de poder accedir a l'activitat. Es poden afegir més condicions prement el botó "Agrega 2 condicions de qualificació per al formulari". Si es posen diverses condicions per a una mateixa activitat, l'estudiant només podrà accedir-hi quan les compleixi totes. Per a més informació, consulteu Activitats condicionades CHECK!!!.

Abans que l'activitat pugui ser accessible

Mentre l'estudiant encara no hagi complert les Restriccions d'accés especificades més amunt, no podrà accedir a l'activitat. En aquest cas, podeu triar si voleu que l'activitat li aparegui en gris en la pàgina del curs, especificant-li les restriccions d'accés, o que l'activitat se li amagui completament.

Locally assigned roles

In Settings > Assignment administration > Locally assigned roles selected users can be given additional roles in the activity. See the Using Moodle Custom role for 'Course Monitor' forum discussion for an example.

Assignment capabilities

Role permissions for the activity can be changed in Settings > Assignment administration > Permissions.

Site administration settings

The following configuration options are available for an administrator under Settings > Site administration > Plugins > Activity modules > Assignment.


Feedback plugin

The comments that are pushed to the gradebook from the assignment are limited to a single text only comment. An Administrator can specify which of the feedback plugins will be push comments to the gradebook. On a standard Moodle install the choices are "Feedback comments" (default) or "Feedback file" but there may be additional options if your Moodle install contains additional feedback plugins.

Show recent submissions

This option allows everyone to see notifications of submissions in Recent activity reports and the Recent Activity Block, within a course context. Note that the default for this option is No which means students will not be able to see when classmates have submitted or updated any Assignments.

Send submission receipt to students

This switch will enable submission receipts for students. Students will receive a notification every time they successfully submit an assignment.

Fitxer:ass settings.jpg
Submission receipts settings

Submission Statement

Plantilla:New features An administrator can enter text in the box here which will appear when students are about to submit their assignment.

Fitxer:newsubmissionstatement.png
Admin view of Submission statement set up screen - click to enlarge
Fitxer:submissionstatement.png
Student view when about to submit - click to enlarge

Require that students accept the Submission statement

If this is enabled then every assignment on the site will display the statement for students to agree to. The option will not appear in the assignment settings for a teacher.

If it is left as the default "No", then teachers will have the choice within their own assignments to force this or not.The following configuration options are available for an administrator under Settings > Site administration > Plugins > Assignment plugins. There are two main sections Submission plugins and Feedback plugins.

Submission plugins

File submissions

Enabled by default If set, this submission method will be enabled by default for all new assignments.

Maximum submission size An Administrator can specify the maximum size of any individual file uploaded within the assignment module across all courses on the site. This limit may be equal to or less than course file upload limit.

Online text submissions

Enabled by default If set, this submission method will be enabled by default for all new assignments.

Submission comments

Enabled by default If set, this submission method will be enabled by default for all new assignments.

Feedback plugins

Feedback comments

Enabled by default If set, this submission method will be enabled by default for all new assignments.

File feedback

Enabled by default If set, this submission method will be enabled by default for all new assignments.

Offline grading worksheet

Plantilla:New features Enabled by default If set, this will be enabled by default for all new assignments


Fitxer:24assignmentfeedbackplugins.png
Managing assignment feedback plugins