Rukověť učitele

Z MoodleDocs
Přejít na:navigace, hledání

Úvodem

Tato stránka obsahuje základní informace pro učitele používající Moodle. Rychlý přístup ke všem článkům pro učitele získáte pomocí Kategorie:Učitel.

Budeme předpokládat, že vám administrátor Moodle nainstaloval a že máte k dispozici nový, prázdný kurz. Dále budeme předpokládat, že jste se do něj přihlásili pomocí svého učitelského účtu. (Připomínáme, že pro testování Moodlu můžete zdarma použít stránek demo.moodle.cz.)

Stránka kurzu je rozdělena do oddílů (podle témat nebo týdnů). Kurz vytváříte tím, že do něj vkládáte studijní materiály a činnosti. Pro vytváření textů přímo v Moodlu můžete použít několika různých formátů včetně HTML. Stejně tak máte k dispozici několik různých způsobů pro zápis studentů do kurzu a jejich rozdělení do skupin.

Obrázek níže zachycuje nově založený kurz s tematickým uspořádáním a zapnutým režimem úprav. Vpravo a vlevo na stránce je vidět několik z mnoha postranních bloků Moodlu, jako například blok "Poslední novinky" nebo "Správa". Učitel nyní může začít vkládat do kurzu materiály a zakládat v něm činnosti.

Prázdný nový kurz se zapnutým režimem úprav

Úpravy oddílu kurzu

Pro přidávání a úpravu činností nebo materiálů je nutné zapnout na stránce kurzu režim úprav. Volby Zapnout pohled studenta (Moodle 1.6 a 1.7) či Přepnout roli (Moodle 1.8 a novější) umožňují učiteli udělat si představu o tom, jak kurz vidí studenti.

Při zapnutém režimu úprav jsou u těch položek kurzu, které lze upravovat, zobrazeny editační ikony. Nejběžnější editační ikony jsou uvedeny v následující tabulce. Pro přidávání položek je nutné použít rozbalovací nabídku ve spodní části každého týdne/tématu.

Ikona Význam Ikona Význam Ikona Význam Ikona Význam
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Upravit
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
*
Zavřít/Skrýt
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
*
Smazat/Odstranit
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Přesunout (dolů/nahoru)
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Zobrazit všechny týdny/všechna témata
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
*
Otevřít/Ukázat
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Odsadit zleva
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Přesunout sem
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Zobrazit jeden týden/jedno téma
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Označit týden/téma jako aktuální
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Zmenšit odsazení
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Nápověda


*Ikona

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

označuje položku, která je viditelná, kliknutím na ikonu se položka před studenty skryje; opačná logika platí pro ikonu

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

.
*Kliknutím na ikonu

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

se (po potvrzení) trvale odstraňují materiály a činnosti, v případě bloků dojde pouze k jejich zrušení (lze je kdykoliv později obnovit). Pokud je na vašem serveru a ve vašem profilu povoleno použití technologie AJAX, máte možnost pomocí ikony

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

přesouvat obsah metodou drag'n'drop ("táhni a pusť"). Klikněte na tuto ikonu levým tlačítkem myši a při stále stlačeném tlačítku přetáhněte danou činnost na jiné místo v kurzu, kde teprve tlačítko uvolníte. Podobným způsobem můžete přesouvat postranní bloky, odkazy na činnosti i celá témata/týdny kurzu. Technologie AJAX je zařazena mezi tzv. experimentální funkce, doporučujeme ji zapínat a používat pouze tehdy, potřebujete-li přesunout velké množství obsahu.

Moduly činností

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Rozbalovací nabídka pro přidání činnosti do kurzu (Moodle 1.8)

Do svého kurzu můžete vkládat řadu interaktivních učebních modulů.

Pro komunikaci v kurzu lze použít chatování nebo diskusní fóra. Ankety slouží k rychlému získání zpětné vazby od studentů na zvolené téma. Použití wiki dává studentům možnost pracovat dohromady na společných projektech.

Své písemné projevy mohou studenti odevzdávat a učitelé hodnotit pomocí úkolů a workshopů. Testy obsahují řadu možností pro automatické vyhodnocování. Pomocí modulu Test Hot Potatoes můžete do kurzů v Moodlu dokonce funkčně zařadit testy Hot Potatoes.

Přednáška a SCORM zpřístupňují předem připravené materiály v závislosti na rozhodnutích/odpovědích studentů. Klíčová slova můžete shromažďovat ve slovnících, ať už do nich přidáváte položky sami, nebo to umožníte též svým studentům.

V databázích můžete soustřeďovat položky téměř libovolného typu, průzkumy vám zase umožní udělat si představu o tom, s jakými studenty se ve svém kurzu setkáte.

Pokud by vám to pořád ještě nestačilo, můžete použít také celou řadu doplňkových modulů, které nejsou součástí oficiálních vydání Moodlu.

Studijní materiály

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Rozbalovací nabídka pro přidání studijního materiálu

Moodle podporuje řadu různých typů studijních materiálů, které vám umožní vložit do kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu používaný na webu. Vkládání studijních materiálů se provádí při zapnutém režimu úprav pomocí rozbalovací nabídky Přidat studijní materiál.

Textová stránka je jednoduchá stránka ve formátu "prostý text", tj. bez jakéhokoliv formátování. Textové stránky nejsou nijak krásné, ale pro vložení krátkých sdělení či pokynů plně postačí. Pokud pro svůj materiál potřebujete pokročilejší možnosti strukturace obsahu a formátování, můžete použít webovou stránku, pro jejíž tvorbu se použije vestavěný HTML editor.

Materiál, který chcete v kurzu použít, už může být v elektronické formě dostupný, takže potom budete chtít patrně odkázat na vložený soubor nebo externí webovou stránku, nebo prostě jen zobrazit obsah vybraného adresáře kurzu a nechat studenty, aby si potřebný soubor vybrali sami. Pokud máte k dispozici balíček IMS Content, můžete jej do kurzu také snadno přidat.

Popisek představuje jednoduchý a velmi užitečný způsob, jak začlenit text a obrázky přímo do hlavní stránky kurzu mezi odkazy na ostatní aktivity.

Bloky

Rozbalovací nabídka pro přidávání bloků

Stránka kurzu je ve výchozím nastavení rozdělena do tří sloupců. Levý a pravý sloupec obsahují tzv. bloky, střední sloupec je vyhrazen samotnému obsahu kurzu. Při zapnutém režimu úprav můžete bloky přidávat, odebírat, vertikálně přesouvat nebo přemísťovat z levého do pravého sloupce a naopak. Příklad použití bloků je patrný z obrázku uvedeného výše v podkapitole Úvodem. Bloky "Poslední novinky", "Nadcházející události", nebo "Nedávná činnost" jsou jen výběrem těch základních bloků.

Široká škála více než 20 různých bloků dává vyučujícímu možnost dále rozšířit informační a funkční hodnotu kurzu. Standardní bloky, jež jsou součástí balíku Moodlu, jsou zobrazeny vpravo. K dispozici je řada dalších doplňkových bloků vyvíjených uživateli Moodlu – ty může správce vašeho serveru do seznamu bloků přidat.

Učiteli s oprávněním upravovat obsah kurzu se v kurzu dále zobrazuje blok "Správa". Obsahuje řadu nástrojů pro ovládání kurzu: zálohování/obnova, zápis do kurzu, statistiky, protokoly o činnosti, známky, soubory a další.

Obecná doporučení

  • Nastavte si u všech diskusních fór odebírání příspěvků e-mailem, a udržujte si tak přehled o dění v kurzu.
  • Vybídněte studenty k tomu, aby vyplnili co nejvíce údajů ve svém uživatelském profilu (včetně fotografie) a seznámili se (stejně jako vy) s profily ostatních - získají tak orientaci ve skupině potřebnou pro svou pozdější práci, a vám to umožní reagovat s ohledem na individuální potřeby každého studenta.
  • Ukládejte si v soukromém Učitelském fóru (odkaz najdete v bloku Správa) své poznámky ke kurzu. To je zvláště užitečné při práci v týmu více učitelů.
  • Používejte protokoly (odkaz najdete v bloku Správa). Jejich součástí je také odkaz na okno, které zobrazuje aktivitu v kurzu za poslední hodinu a jehož obsah se každou minutu obnovuje. Je užitečné mít ho po celý den zapnuté na pracovní ploše a být tak v kontaktu s děním v kurzu.
  • Používejte zprávy o činnosti – pro konkrétního uživatele jsou vedeny na záložce Protokoly o činnosti v jeho uživatelském profilu, pro celý kurz použijte odkaz Úplná zpráva o nedávné činnosti v bloku Nedávná činnost. Oba výpisy umožňují snadno sledovat, jak si jednotliví účastníci kurzu vedou.
  • Studentům odpovídejte rychle. Nenechávejte nic na později, reagujte ihned. Jednak by vás přibývající produkce kurzu mohla zahltit, a především se jedná o rozhodující moment v budování a udržování kolektivního ducha v kurzu.
  • Nebojte se experimentovat: Neváhejte se v kurzu porozhlédnout a vyzkoušet si co nejvíce funkcí a možností. V systému Moodle lze jen těžko něco pokazit, a i kdyby se něco takového stalo, dá se to většinou snadno napravit.
  • Používejte navigační lištu v záhlaví každé stránky. Lišta vám napovídá, kde se právě nacházíte, takže si nebudete připadat v systému ztracení.

Viz také