Quiz UI redesign - Help text: Basic ideas of creating quizzes

From MoodleDocs
Revision as of 14:38, 2 July 2008 by Olli Savolainen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Back to Quiz_UI_redesign / Design specification

(what is in italics differs from the original Finnish)

Translated from Finnish

The main concepts while managing quiz content (questions):

  • Quiz
  • Question bank and its categories
  • Random question

You can think of a quiz, in essence, to be like a traditional pen&paper quiz/exam/test. It contains questions. With Moodle Quiz, you can also give the grading beforehand for the questions in a quiz (as well as the total for the entire quiz).

When you create questions, they are stored in the Question Bank. In the Question Bank you can create categories, which are similar to folders. You can use them to create a hierarchy to organize questions, for example, by topic. When you create a question into an exam, a copy of it is stored in the Question Bank. If you decide to remove your question from an exam, it will still be intact in the question bank until you delete it from there, too.

You can use Random Questions, if you want a question to vary between different attempts students make at the quiz (for example, to avoid cheating by means of students copying questions to each other). Just create a random question in the quiz and add questions in the category of the random question.

The original Finnish

Pääkäsitteet sähköisten tenttien sisällön (kysymysten) hallinnassa ovat:

  • Tentti
  • Kysymyspankki ja sen kategoriat
  • Satunnaiskysymys

Voit ajatella tentin olevan kuten perinteinen paperitentti. Se sisältää kysymyksiä. Moodlen tenttityökalussa tentille ja tentissä oleville kysymyksille voi antaa etukäteen myös pisteytyksen.

Kun teet kysymyksiä, ne säilytetään kysymyspankissa. Kysymyspankkiin voi tehdä kategorioita, jotka ovat kuin kansioita, joihin kysymykset järjestetään. Kun lisäät kysymyksen suoraan tenttiin, siitä tulee kopio kysymyspankkiin. Sieltä voit tarvittaessa kopioida sen muihinkin tentteihin. Jos päätät poistaa kysymyksen tentistä, se jää edelleen kysymyspankkiin talteen.

Satunnaiskysymyksiä voit käyttää, mikäli haluat jonkin kysymyksen vaihtuvan satunnaisesti eri opiskelijoiden tenttikertojen välillä (esim. Kysymysten kopioinnin estämiseksi). Laita vain haluamasi valikoima kysymyksiä kysymyspankin kategoriaan, ja lisää kyseisen kategorian satunnaiskysymys tenttiin.