Capabilities/moodle/course:view

Přejít na: navigace, hledání
  • Umožňuje uživateli vidět obsah kurzu
  • Uživatelé s touto pravomocí jsou uvedeni v seznamu účastníků kurzu, pokud se nejedná o Skryté přidělení

Pro více informací viz rukověť správce, Definovat role, podkapitola Seznam pravomocí a jejich významů.