Capabilities/moodle/course:view

Verze z 6. 12. 2007, 10:19, kterou vytvořil Anna Vanova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Viz rukověť správce, Správa/Definovat role.