Capabilities/mod/forum:splitdiscussions

Verze z 9. 12. 2007, 13:14, kterou vytvořil Daniel Miksik (diskuse | příspěvky) (změna kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
  • Opravňuje uživatele vyjmout vybraný příspěvek (a všechny příspěvky, které na něj odpovídají) z tématu diskuse a založit jej jako nové diskusní téma v daném fóru.